Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1970 Acta Musei Napocensis, VII SUCIU, Dumitru Ecouri ale situației politice românești în publicistica franceză (1956-1859) 621- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX SUCIU, Dumitru Lupta parlamentară a lui Ilie Măcelariu în dieta de încoronare de la Pesta (iunie 1867 - decembrie 1868) 215- română
1973 Acta Musei Napocensis, X SUCIU, Dumitru Aspecte din activitatea și gîndirea politică a lui Ioan Suciu 373- română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Mentalități europene în gîndirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare nașională și din România în secolul al XIX-lea (I) 235-262 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Mentalități europene în gîndirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare nașională și din România în secolul al XIX-lea (II) 145-159 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Considerații privind relațiile dintre România și românii din Transilvania între 1866-1876 247-296 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SUCIU, Dumitru Date privind situația școlilor române confesionale și problematica celor mixte din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 101-120 română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-II, seria istorie-etnografie-artă SUCIU, Dumitru Anul 1918 în Europa Centrală și Răsăriteană și Unirile Basarabei, Bucovinei și Transilvaniei din România. Priviri comparative, perspectivă și retrospectivă istorică 155- română