Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, seria istorie-etnografie-științele naturii MARC, Dorel Interferențe româno-secuiești-săsești privind arta populară în zona Mureșului Superior. Mobilier vechi țărănesc 379-393 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MARC, Dorel Discursul etno-demografic românesc și/sau maghiar recent asupra județelor Harghita, Covasna și Mureș. Teritoriu, comunitate, vecinătate, identitate 399-414 română
1997 Angvstia, 2 MARC, Dorel Activitatea lui Elie Miron Cristea pe tărîmul Astrei 281- română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Privire asupra zonei etno-culturale Toplița din perspectiva interdisciplinară. Priorități 315-318 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Evoluția structurii ocupaționale în zona etnografică Toplița. Considerații privind interferențele și interdependențele ocupaționale 377-380 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Evoluția etnodemografică a zonei Toplița (1785-1992). Procese și structuri etnodemografice 241-251 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Civilizația tehnică tradițională și continuitate etnoculturală în zona Toplița 249-256 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Tipologia gospodăriilor și locuinței zonei Toplița din Valea Mureșului Superior. Interferențe româno-secuiești 259-264 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel, MARC, Livia Cercetare etnografică privind exploatarea, comerțul tradițional și utilizarea sării în zona Mureșului Superior și Valea Gurghiului 263-268 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel Sisteme de transport și comerț tradițional în zona Mureșului Superior: plutărit 269-284 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel, MARC, Livia Muzeul Oltului și Mureșului Superior. Gînduri la început de drum sau nevoia de muzeu ca o casă a moștenirii noastre culturale 359-360 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel Plutăritul pe afluenții Bistriței - confluență și comunicare intzerculturală tradițională moldavo-transilvană. Note din cercetările etnografice recente de teren 227-236 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală MARC, Dorel Izvoare etnografice surptinse în Conscripția urbarială din 1785. Ocupațiile lu veniturile (Vbeneficia) satelor de pe Mureșul Superior și Valea Gurghiului, comitatul Turda 471-482 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARC, Dorel Valențe ale specificului artei populare a lemnului în zona Topliței Mureșului Superior. Încrustații pe furcile de tors provenite din Corbu și Bilbor (jud. Harghita), aflate în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-202 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARC, Dorel Repere identitare culturale ale patrimoniului material. Obiceiuri funerare la romani și sași în zona Mureșului Superior 231-244 română
2011 Bibliotheca Musei Marisiensis, 3, seria ethnographica MARC, Dorel, MARC, Livia, POP, Angela, POP, Laura Un secol de istorie locală în imagini 111 română
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 MARC, Dorel Theories on the construction and re-construction of Trasylvanian Cultural Identity 191-200 engleză
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MARC, Dorel Valori identitare culturale din zona Topliței Mureșului Superior în colecțiile Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu 170-184 română
2012 Cibinium, seria 2012 MARC, Dorel Folclor identitar în cultura carpatic. Culegeri din satul Vidacut (județul Harghita). Restituiri din arhive 105-112 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă MARC, Dorel Arhitectură populară în zona Mureșului Superior. Interferențe privind evoluția planimetriei, tehnicilor constructive și ornamenticii caselor tradiționale 123-139 română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie MARC, Dorel Elemente privind structura habitatului și arhitectura populară în zona Tîrnavei Mici. Plastica arhitecturală și decorativă a caselor. Interferențe 111- română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie MARC, Dorel Orașe, tîrguri și identități culturale în perioada interbelică a județului Mureș. Premise și evoluții ale comerțului cu lemnul prin plutărit pe Mureș (I) 71-82 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MARC, Dorel Le management de la representation des identites culturelles dans les musses de l'environnement multi-ethinique 281-296 franceză
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MARC, Dorel Un secol de istorie locală în imagini 366-369 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MARC, Dorel, MARICA, Valentin Furca de tors unealtă, simbol și obiect de artă populară - Diaconescu A. 370-379 română
2006 Revista Bistriței, XX MARC, Dorel Participarea locuitorilor din zona Topliței Mureșului Superior la Revoluția din Transilvania (1848-1849) Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăudean cauzei românilor 209-217 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 MARC, Dorel Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etno-culturale 127-138 română
2006 Sarea, Timpul și Omul MARC, Dorel Sisteme de transport și de comercializare tradițională a sării 152-157 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 MARC, Dorel Miron Cristea și rolul bisericii în promovarea conștiinței naționale a românilor ardeleni în vremea dualismului austro-ungar 157-166 română
2006 Sargetia, XXXIV MARC, Dorel Implicarea studenților toplițeni în sprijinul Mișcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea față de mișcarea memorandistă  137-142 română