Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 36 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III PROTOPOPESCU, George, VASILOSCHI, E. Aspecte ale luptei maselor populare conduse de P.C.R. pentru refacerea "economică a regiunii Cluj (1944-1947) 381- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George Republica noastră la 20 de ani V- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George Mărășești, 1917 281- română
1968 Acta Musei Napocensis, V PROTOPOPESCU, George Vestigii ale tradițiilor militare românești în Muzeul de Istorie Cluj 559- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTOPOPESCU, George Tendințe noi în muzeele de istorie 647- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII PROTOPOPESCU, George Mari comandanți români în primul război mondial 379- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTOPOPESCU, George Tactica și strategia M.C.G. român, în bătălia pentru apărarea Bucureștiului 321- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PROTOPOPESCU, George Planul de campanie al M.C.G. român pentru primul război mondial 289- română
1973 Acta Musei Napocensis, X PROTOPOPESCU, George Unele considerații privind arta militară a lui Avram Iancu 305- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PROTOPOPESCU, George Unitatea și independența națională, imperative istorice ale poporului român III-XII română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PROTOPOPESCU, George Formarea omului nou - factorul fundamental al întregii activități ideologice și politice din România socialistă III-X română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PROTOPOPESCU, George Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 537-555 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PROTOPOPESCU, George Sub steagul independenței, spre noi victorii III-IX română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PROTOPOPESCU, George Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 527-546 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PROTOPOPESCU, George Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PROTOPOPESCU, George Conceptul de artă militară în principalele bătății date de români pentru apărarea independdenței și suveranității naționale 511-530 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte ale insurecției naționale armate, antifasciste și antiiperialiste din august 1944 371-385 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PROTOPOPESCU, George Aspecte majore ale artei militare românești în timpul războiului pentru independență (1977-1878) 597-606 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PROTOPOPESCU, George Romania în primul război mondial - Atanasiu Victor, Iordache Anastasie, Iosa Mircea, Oprea Ion, Oprescu Paul 905-911 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PROTOPOPESCU, George O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureș, 1944 291-301 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania 455-462 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PROTOPOPESCU, George Împlinirea Marelui Ideal: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918 XI-XX română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PROTOPOPESCU, George Importanța istorică a creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România acum 90 de ani 599-606 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Actul de la 23 August 1944 - piatră în istoria modernă și contemporană a României XI- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională 273- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV PROTOPOPESCU, George 1 Mai 1939 - strălucit moment al luptei poporului român împotriva fascismului, pentru independență și suveranitate națională 631-640 română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Eliberarea părții de Nord-Vest a Transilvaniei, parte integrantă a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antimperialistă din România 497- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile, PROTOPOPESCU, George Sisteme de apărare de la frontiera de vest a României între 1937-1940 Istorie contemporană 363- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Epoca Nicolae Ceaușescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. și României socialiste 19- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Revoluția agrară - necesitate istorică în agricultura României contemporane .11-20 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 391-398 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Problema specificului în muzeologia istorică 47-53 română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Insurecția națională armată anfascistă și antimperialistă din august 1944 555- română
1971 Peuce, II, seria istorie PROTOPOPESCU, George Unele tendințe muzeistice în muzeele cintemporane de istorie 399-403 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din activitatea forțelor democratice în frunte cu P.C.R. pentru căștigarea bătăliei alegerilor din noiembrie 1946 ăn fostele județe Cluj și Turda 279-286 română
1974 Tibiscus, 3 BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primul statut cunoscut al asociației generale a muncitorilor din Timișoara - 1870 209-214 română