Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 32 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2016 Acta Centri Lucusiensis, nr. 4B BEJAN, Adrian Gyula Kisléghi Nagy: Jurnal Arheologic Lecturi critice 105-109 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BEJAN, Adrian Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta - Turnu-Severin 257-278 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BEJAN, Adrian Necropola de înhumație de sec. VIII-IX e.n. de la Timișoara - Podul Modoș 489-498 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BEJAN, Adrian Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale românești, databile în secolele VIII-IX, din Sud-Vestul României 223-238 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I) 247-260 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Viața rurală în Sud-Vestul Daciei în secolele II-IC (II) 127-148 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEJAN, Adrian Dovezi privind prelucrarea metalelor la Remetea Mare (jud. Timiș) în secolele VIII-X 775-783 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Sud-vestul Romaniei (Banatul) în secolele III/IV-VII - Repere actuale ale cercetării 222-229 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Așezarea feudală timpurie de la Teremia Mare (județul Timiș) (concluzii privind cercetarea arheologică din anul 1991) 322-329 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian Ceramica romană tîrzie din așezarea de la Hodoni (jud. Timiș) 376-392 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Dudeștii-Vechi - Pusta Bucova, necropola și morminte de ănhumație din secolele VI-XII (I) 139-158 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Dudeștii-Vechi - Pusta Bucova, necropola și morminte de ănhumație din secolele VI-XII (I) 323-338 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian Habitatul rural de sec. III/IV - VII/VIII din spațiul actual românesc. Metodologia cercetării (I) 515-534 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian Economia satului bănățean la începutul feudalismului (sec. VIII-XI) 265-293 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian, MĂRUIA, Liviu, TĂNASE, Daniela Un mormînt cu podoabe de aur din epoca sarmatică timpurie descoperit la Sînnicolau Mare - Seliște (jud.Timiș) 161-180 română
1973 Banatica, 2 BEJAN, Adrian Complexul ceramic de la Lenauheim (jud. Timiș) 131- română
1981 Banatica, 6 BEJAN, Adrian Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale daco-romane din Banat în lumina descoperirilor de la Hodoni (jud. Timiș) 153- română
1985 Banatica, 8 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Șantierul arheologic Hodini Pusta. Raport preliminar 1979-1984 187-201 română
1993 Banatica, 12-I BEJAN, Adrian Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începiturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
1995 Banatica, 13-I BEJAN, Adrian, PATAKY, Erno Aspecte ale vieții cultural-științifice timișorene în a doua jumatate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Societatea de Istorie și Arheologie și Societatea de Științe Naturale 277-290 română
2005 Banatica, 17 BEJAN, Adrian, PĂDUREAN, Ovidiu Prelucrarea osului și cornului în secolele IV-V d.Hr. În spațiul fostei dacii preromane. Tehnici de excuție a obiectelor din os și corn 247-260 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BEJAN, Adrian La Dacie de Sud-Ouest (Le Banat) au IV-VII siecles reflectee par les decoubertes archeologiques 380-389 franceză
1983 Cercetări Numismatice, V BEJAN, Adrian Documente privind conținutul și componența descoperirilor monetare de la Deta, jud. Timiș în anii 1880-1881 / Documents relatifs au contenu et à la composition des découvertes monétaires de Deta, dép. de Timiș, des années 1880-1881 / Documents regarding the composition of the monetary finds from Deta, Timiș county, 1880-1881. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 53-67 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BEJAN, Adrian Raport preliminar de cercetari arheologice la Jdioara 341-342
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BEJAN, Adrian Așezarea din secolele III-IV e.n. de la Hodoni-Pustă, jud. Timiș 366-372
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BEJAN, Adrian Cetatea feudală Jdioara. Sat Jdioara, com. Criciova, jud. Timiș 514-523
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Așezarea din secolele III-IV e. n. de la Timișoara -Cioreni 381-383
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Șantierul arheologic Hodon-Pustă 388-394
2002 Patrimonium Banaticum, I BEJAN, Adrian Cultura materială de la Nordul Dunării în prima jumătate a secolului al V-lea d.Hr. (1) Arheologie 101
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian, ROGOZEA, Petru Descoperiri arheologice mai vechi și mai recente prefeudale și feufal-timpurii din Banat 213-225 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian Contribuții las cunoașterea culturii materiale din Sud-Vestul României în sec. VIII-X. Așezarea de la Remetea Mare - "Gomila lui Pituț" 259-269 română
1974 Tibiscus, 3 BEJAN, Adrian Bogățiile Daciei preromane 93-100 română