Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Tutovensis, III IGNAT, Mircea, LASZLO, Attila, MAREȘ, Ion, NICULICI, Bogdan Plastica zoomorfă și abtropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fioerului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie LASZLO, Attila Zoltan Szekely (1912-2000) 291-292 română
1991 Banatica, 11 LASZLO, Attila Un pionnier de la recherche de la civilisation Turdaș-Vinca: Zsofia Torma 37-51 franceză
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV LASZLO, Attila Some aspects of the Tărtăria Issue 57-66 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie LASZLO, Attila Troia VII - reper cronologic? Din nou despre relațiile dintre regiunile istro-pontice și spațiul egeeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în lumina noilor cercetări 247-266 română
2013 Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpatian Basin, VI, seria archaeologica LASZLO, Attila Uber die verbreitung der bronzenen streitaxte mit nackenscheibe in den aussenkarpatischen gebieten eine neue in der Moldau entdeckte nackenscheibenaxt 251-264 germană
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica LASZLO, Attila Eine kuiltstelle der Wietenberg-Kultur auf der funbysteto Anhohe bei Malnaș Băi (Souost-Siebenburgen)? 115-129 engleză
1972 Centenar Muzeal Orădean LASZLO, Attila Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
2005 In memoriam ION NESTOR LASZLO, Attila Contribuția lui Ion Nestor la cunoașterea Hallstattului timpuriu (cu specială privire la regiunile est-carpatice ale României) 113-127 română
1969 Memoria Antiquitatis, I LASZLO, Attila Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstatiene de tip Babadag 319- română
1970 Memoria Antiquitatis, II LASZLO, Attila Vase neolitice cu fețe umane, descoperite în Români. Unele Considerații privind tema feței umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian 39- română
1970 Memoria Antiquitatis, II LASZLO, Attila Scriere neolitică în Europa Centrală? (Notă preliminară) - Harmatta Janos 583- română
1971 Memoria Antiquitatis, III LASZLO, Attila Bubliografia arheologică a bazinului Dunării de mijloc 1960-1966. - Banner-Jakabffy 591- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 LASZLO, Attila Grupul Tămăoani. Asupra "orizontului" hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Moldovei 65- română
1995 Memoria Antiquitatis, XX LASZLO, Attila Statuetele antropomorfe ale culturii Gava-Holihrady 85-97 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX LASZLO, Attila Die kurzschwerter, dolche und streitmesser der Hallstattzeit in Rumanien - Vulpe Al. 337-341 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI LASZLO, Attila Legături între regiunea Dunării de Jos și spațiul egeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului 115-130 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) LASZLO, Attila Practici funerare și culturi arheologice. Despre obiceuiurile de înmormîntare ale unor populații din regiunea Dunării de Jos la începutul epocii fierului 253-253 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) LASZLO, Attila, URSACHE, Corina Despre obiceiurile funerare ale ale populației culturii Corlăteni-Chișinău, legături cu unele culturi învecinate 254-254 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie LASZLO, Attila On the origin, development and chronology of the first iron age at the Lower Danube 67-75 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie LASZLO, Attila Despre originea, evoluția și cronologia primei epoci a fierului la Dunărea de Jos 77-84 română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie LASZLO, Attila Zur Chronologie der spaten Bronzezeit und der alteren Hallstattperiode im nord-ostlichen Karpatenraum. Die Radiokarbon-Datierung der Gava_holihrady Siedlung von Siret (Bukowina) 121- germană