Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 23 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Brăilei, 1 LASCU, Stoica Comerțul și portul brăilean la începutul secolului al XX-lea și receptarea lor în paginile presi locale 91-105 română
1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica Documente de epocă privind viața societară brpileană la începutul veacului nostru 489-497 română
1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica "Expresul" de Brăila - martor și comentator al evenimentelor balcanice (1912-1913) 499-509 română
2001 Analele Brăilei, 4 LASCU, Stoica Evreii din Brăila în lumina unui document comentat și adnotat, din anul 1915 301-314 română
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație LASCU, Stoica Situația albanezilor în deceniul premergător obținerii independenței (1900-1906) în lumina presei editate de romanii balcanici 403-462 română
2013 Analele Brăilei, 13, seria istorie-cultură-civilizație LASCU, Stoica Mărturii contemporane privind încheierea păcii de la București (28 iulie/10 august 1913) 161-203 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie LASCU, Stoica Începuturile activității politice a lui Armand Călinescu. Implicații argeșene 363- română
2000 Cronica Vrancei, I LASCU, Stoica Mărturii de epocă privind situația fostului județ Putna și a Orașului Focșani la sfîrșitul secolului al XIX-lea 79-107 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II LASCU, Stoica Manifestări ale solidarității populației din Călărași cu înfăptuirea idealului unității naționale 273-284 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica Mărturii de epocă agricultura și situația țăranului ialomițean la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul veacului nostru 223-234 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica Activitatea organizațiilor din Călărași ale partidelor politice (pînă la primul război mondial) 235-257 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV LASCU, Stoica Evenimentele din Balcani (1908-1913) în reflectarea presei din Călărași 265-287 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III LASCU, Stoica Din viața partidelor ialomițene în perioada interbelică - limbajul ca expresie a disputelor politice 225-240 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LASCU, Stoica Din istoria modernă a României: Lărgirea exercitării de către locuitorii județelor Constanța și Tulcea a drepturilor constituționale 411-422 română
1984 Pontica, XVII LASCU, Stoica, STĂNESCU, Adrian Mărturii documentare privind ocupația Piterilor Centrale în Dobrogea (1916-1918) 177- română
1984 Pontica, XVII LASCU, Stoica Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (I) 187- română
1985 Pontica, XVIII LASCU, Stoica Din istoricul industriei românești a materialelor de construcție - Fabrica de ciment de la Cernavoda (1899-1944) 285- română
1985 Pontica, XVIII LASCU, Stoica Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (II) 307- română
1985 Pontica, XVIII LASCU, Stoica Aprecieri privind situația social-economică a județului Tulcea în lumina unui Raport al Prefecturii din anul 1928 327- română
1986 Pontica, XIX LASCU, Stoica Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (I) 203- română
1986 Pontica, XIX DUMITRAȘCU, Gheorghe, LASCU, Stoica Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (I) 223- română
1987 Pontica, XX LASCU, Stoica Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (II) 275- română
1987 Pontica, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe, LASCU, Stoica Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (II) 293- română