Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Tutovensis, III ANDREESCU, Radian-Romus Considerații asupra plasticii antropomorfe gumelnițene 86-93 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV ANDREESCU, Radian-Romus The sign: typology, context, meaning 77-85 română
2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 1, seria arheologie ANDREESCU, Radian-Romus, MIREA, Pavel, MOLDOVEANU, Katia, TORCICĂ, Ion Noi descoperiri în așezarea gumelnițiană de la Vitănești-Măgurice 75-92 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie ANDREESCU, Radian-Romus Reprezentări ornitomorfe descoperite în așezarea de la Votănești "Măgurice", jud. Teleorman 47-52 română
1992 Cercetări Arheologice, IX ANDREESCU, Radian-Romus Sondajul arheologic la Tircov - Vf. Dîlma, jud. Buzău 44- română
1992 Cercetări Arheologice, IX ANDREESCU, Radian-Romus, TROHANI, George Cercetările arheologice din punctul "Piatra cu Lilieci" din satul Tircov, com. Pirscov, jud. Buzău 46- română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II ANDREESCU, Radian-Romus, MIREA, Pavel Uncomon practice of Gumelnița zoomorphic clay figurines modelling 611-613 engleză
2010 Cercetări Arheologice, XVII ANDREESCU, Radian-Romus, LAZĂR, Cătălin, MOLDOVEANU, Katia, OANĂ, Virginia Căteva considerații asupra unor descoperiri din locuința nr. 2 din așezarea eneolitică de la Sultana-Malu Roșu .9-20 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ANDREESCU, Radian-Romus Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelnița B1 41-48 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV ANDREESCU, Radian-Romus Căscvioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelnița A2 219-231 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII ANDREESCU, Radian-Romus, APOPE, Ștefan, MIREA, Pavel Dinamica locuirilor neo-eneolitice pe Valea Teleormanului 29-34 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX ANDREESCU, Radian-Romus Prezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelnița-Karanovo VI-Kodjadermen 107-111 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII ANDREESCU, Radian-Romus Valea Teleormanului. Mediul și comunitățile umane în mileniul V a. Chr. 141-150 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ANDREESCU, Radian-Romus, MOLDOVEANU, Katia, POPOVICI, Sabin Neo-Eneoliticul în județul Olt. Stadiul cercetărilor arheologice 15-34 română
2011 Studii de Preistorie, 8 ANDREESCU, Radian-Romus Note asupra decorului unor statuete gumelnițene 69-74 română
2012 Studii de Preistorie, 9 ANDREESCU, Radian-Romus, MOLDOVEANU, Katia Sites under threat. Tell settlement from South-East Romania 123-139 engleză