Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 25 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 NEAGOE, Claudiu Sfîrșitul domniilor fanariote și restaurarea domniilor pămîntene în Țara Românească și Moldova (1822) 153-156 română
2004 Analele Brăilei, 5 NEAGOE, Claudiu Carte, cultura și societate în Țara Românească în veacul al XVIII-lea 119-132 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie NEAGOE, Claudiu Ocupațiile austriece și maghiare la Cîmpulung între 1688-1691 247- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie NEAGOE, Claudiu, PĂDURARU, Marius Mărturii controversate despre tabăra lui Mihai Vitezul de la Stoenești (septembrie-octombrie 1595) 103- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîmpulung, 1737 181- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NEAGOE, Claudiu "Uniuni dinastice" și proiecte matrimoniale între țările Române în a două jumătate a veacului al XVI-lea 195-202 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie NEAGOE, Claudiu Noi aspecte referitoare la "Zborul de la Sfîntul Ilie" din Cîmpulung -Muscel (sec. XVII-XVIII) 225-229 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîmpulungul în timpul confruntărilor antiotomane din anii 1426-1427 151- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cele mai bechi relatări despre gușații din Argeș și Muscel 203- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Evoluția demografică a orașului Cîmpulung-Muscel (secolele XIV-XVIII) 203-211 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Organizarea administrativă și militară a județului Muscel în veacul al XVIII-lea 213-221 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MOCANU, Valentin, NEAGOE, Claudiu Negustori și slujbași otomani la Cîmpulung în secolele XVI-XVIII 363- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie NEAGOE, Claudiu Arnăuții în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) 423- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie NEAGOE, Claudiu Seimenii în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea) 279- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie BOBOC, Cătălin, NEAGOE, Claudiu O istorie a peisajului urban cîmpulungean (secolele XIV-XVIII) 127-136 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie NEAGOE, Claudiu Prezența unor arnăuți eteriști la Cîmpulung în primăvara anului 1821 263-366 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Considerații privind raporturile dintre comunitatea catolică și cea ortodoxă din Cîmpulung Muscel în secolele XIII-XIV 81-89 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie NEAGOE, Claudiu Considerații noi privitoare la bîlciul sau "sborul de la Sf. Ilie" din Cîmpulung-Muscel (sec. XIV-XVIII) 121-126 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie NEAGOE, Claudiu Cîteva precizări referitoare la casa belilicului din București (sec. XVII-XIX) 139-142 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie NEAGOE, Claudiu Sfîrșitul domniiilor fanariote și reistaurarea domniilor pîmîntene în Țara Românească și Moldova (1822) 161-168 română
2005 Istros, XII NEAGOE, Claudiu Boierimea în Țara Românească (secolele XV-XVI). Considerații generale 153-161 română
2006 Istros, XIII NEAGOE, Claudiu Mari dregători și negustori greci în Țara Românească în a doua jumatate a veacului al XVI-lea 215-223 română
2012 Istros, XVIII NEAGOE, Claudiu The Greek merchants and usurers in Wallachia during the second and third decades of the 17 century 435-451 engleză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea NEAGOE, Claudiu Paza curții domnești de la București în vremea fanarioților 511-520 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III NEAGOE, Claudiu Un slujitor domnesc mai puțin cunoscut: călăul sau gîdele 75-83 română