Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX BEJINARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice din colecția Liceului Simion Bărnuțiu din Șimleu-Silvaniei 17-37 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva Despre sondajul arheologic de la Cehei, punctul "Misig" (1987) .11-33 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu in Nord-Vestul României. Așezarea de la Crasna 153-219 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 BEJINARIU, Ioan, TIMOC, Călin Cercetări arheologice în principia castrului roman de la Buciumi 345-357 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV BEJINARIU, Ioan, MATEI, Alexandru, POP, Horea Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la Porolissum: Fortificațiile externe ale complexului roman: Așezarea dacică de pe "Măgura Moigradului" 254-256 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BEJINARIU, Ioan Săpăturile arheologice de la Giurtelecu Șimleului "Coasta lui Damian" (I) Cîteva considerrații referitoare la stațiunile fortificate din aria culturii Wietenberg 89-109 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva, SANA, Daniel Materiale arheologice din epoca bronzului de la Doh (com. Măieriște), jud. Sălaj 111-131 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BEJINARIU, Ioan Descoperiri de bronzuri din Sălaj 67-78 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare BEJINARIU, Ioan Eva Lako - muzeograf și arheolog .7-8 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare BEJINARIU, Ioan Noi descoperiri ale culturii Wietenberg din zona orașului Șimleu Silvaniei 73-89 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie BEJINARIU, Ioan Piese din necropola de epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în Colecția Muzeului din Zalau 67-71 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 BEJINARIU, Ioan Late Bronze Age in the Depression of Șimleu 157-174 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 BEJINARIU, Ioan Opinions on the Wietenberg type finds from the Sălaj County 25-68 engleză
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica BEJINARIU, Ioan The settlement from Recea-Sulduba Valley, Sălaj County, contributions to the knowledge of Late Bronze Age habitat in North-Western Romania 183-201 engleză
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 BEJINARIU, Ioan Despre un mormînt de incinerație neolitic descoperit de Zalău (jud. Sălaj) .9-16 română
2011 Crisia, XLI BEJINARIU, Ioan, SANA, Daniel Elements of symbolic plastic art belonging to the Iron Age from Șimleu Silvaniei - Observator 69-80 engleză
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica BEJINARIU, Ioan, POP, Horea Late Hallstatt-Early La Tene Settlement from Porț-Paliș (com. Marca, Sălaj County, Romania) 99- engleză
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BEJINARIU, Ioan Două topoare de piatră din județul Sălaj 33- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BEJINARIU, Ioan, SANA, Dan, SZEKELY, Zsolt Săpături arheologice de salvare pe șoseaua de centură a orașului Nyregyhaza. Descoperirile arheologice din epoca bronzului din punctul "Ur-Csere" (26 și 33 LH) 57-85 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BEJINARIU, Ioan, SANA DANIEL, Vasile Aspects of metallurgical activity in the early iron sge settlement at Șimleu Silvaniei - Observator 111-120 engleză
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică BEJINARIU, Ioan Noi descoperiri ale culturii Suciu de Sus din județul Sălaj 65-81 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie BEJINARIU, Ioan Piese preistorice de bronz de pe Valea Someșului (sectorul județului Sălaj) 131-142 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) BEJINARIU, Ioan Manifestări funerare ale grupurilor culturale post-Otomani din vestul României 242-242 română
2001 Revista Bistriței, XV BEJINARIU, Ioan Considerații privind sfîrșitul culturii Wietenberg la vest de M-ții Meseș 21-32 română
2005 Sargetia, XXXIII BEJINARIU, Ioan Cercetările arheologice de la Giurtelecu Șimleului – „Coasta lui Damian” (III). Descoperirile culturii Coțofeni 51-93 română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie BEJINARIU, Ioan Stadiul cercetării epocii bronzului și primei epoci a fierului pe teritoriul Sălajului 93- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria arheologie BEJINARIU, Ioan, RAD, Vasile Un topor de cupru descoperit la Cehei (județul Sălaj) 95- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie BEJINARIU, Ioan Aspects of the Late Bronze Age Cultural Evolution in Northwestern Romania (the Upper Barcău and Crasna Rivers) 235- engleză
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-I, seria arheologie BEJINARIU, Ioan, SANA DANIEL, Vasile A double loop fibula with twisted-bow and triangular foot from Șimleu Silvaniei Observator 231-236 engleză