Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2010 Analele Buzăului, II CIOBANU, Doina Luiza Asavetei artist plastic 295-304 română
2012 Analele Buzăului, IV CIOBANU, Doina Exploatarea sării în spațiul buzoian 191-219 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie CIOBANU, Doina Probleme generale privind exploatarea sării în spațiul carpato-dunărean în Mileniul I 303-310 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală CIOBANU, Doina Sarea aliment, conservant și hrană rituală 447-450 română
2002 Biblioteca Mousaious, 3 CIOBANU, Doina Exploatarea sării în perioada martilor migrații (sec. I-XIII e.n.) în spațiul Carpato-dunărean 242 română
2007 Biblioteca Mousaious, 7 CIOBANU, Doina Dionisie Romano, personalitate marcantă a culturii românești .11-18 română
2002 Carpica, XXXI CIOBANU, Doina Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitorii din nord-estul Munteniei 19-28 română
1980 Cercetări Numismatice, III CIOBANU, Doina Câteva medalii emise în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, decernate unor artiști români/ Quelques médailles émises pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, décernées a certains artistes roumains / Several medals issued in the second part of the 19th century awarded to Romanian artists. Medalistică (Science des Médailles, Science of Medals) 185-189 română
2005 Cumidava, XXVIII CIOBANU, Doina Sarea în viața cotidiană 122-129 română
2005 Cumidava, XVIII CIOBANU, Doina Sarea În viața cotidiană 122-129 Română
2006 Istros, XIII CIOBANU, Doina Methods and techniques of "local" salt extraction in the Romanian Area 119-127 română
2007 Istros, XIV CIOBANU, Doina The exploitation of salt in Walachia during the middle ages 411-419 engleză
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV CIOBANU, Doina Schituri rupestre din zona Buzăului - prezentare generală 435-446 română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina Cîteva considerații privind "școala de zugravi de subțire" de la Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina Valori ale monumentelor de lemn din județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina Armand Călinescu, personalitate politică din perioada interbelică română
1999 Mousaios, V CIOBANU, Doina Exploatarea sării și a apelor sărate pe teritoriul carpato-dunărean în secolele I-XIII 161-180 română
1999 Mousaios, V CIOBANU, Doina Valea Slănicului. Studiu Etnografic 489-504 română
1999 Mousaios, V CIOBANU, Doina Biserica din Jețu, oraș Nehoiu, o capodoperă a creașiei populare 505-511 română
2001 Mousaios, VI CIOBANU, Doina Rolul zăcămintelor de sare în istoria politică militară a spațiului carpato-dunărean (secolele I-XIII d. Hr) 97-126 română
2001 Mousaios, VII CIOBANU, Doina Metode și unelte folosite în extragerea sării în spațiul carpato-dunărean în sec. I-XIII 27-50 română
2003 Mousaios, VIII CIOBANU, Doina Exploatarea sării în perioada marilor migrații (sec. I-XIII e.n) în spațiul carpato-dunărean - rezumat 117-132 română
2004 Mousaios, IX CIOBANU, Doina Diferite fațete ale omului politic Alexandru Marghiloman (1854 februarie 9 -1925 mai 10) 281-284 română
2005 Mousaios, X CIOBANU, Doina Piatra, un străvechi meșteșug pe plaiurile buzoiene 269-293 română
2005 Mousaios, X CIOBANU, Doina The salt exploitation in the 1 millenium in the Carpathian-Danubian Area 437-437 engleză
2006 Mousaios, XI CIOBANU, Doina Sarea - medicament și leac 313-316 română
2007 Mousaios, XII CIOBANU, Doina Copilul. Obiceiuri legate de primele etape de viață specifice zonei Buzăului 273-276 română
2008 Mousaios, XIII CIOBANU, Doina Catalogul schiturilor rupestre din zona Buzăului 199-225 română
2010 Mousaios, XV CIOBANU, Doina Catalogul izvoareloe sărate din județul Buzău (studiu etno-arheologic) 377-388 română
2006 Sarea, Timpul și Omul CIOBANU, Doina Exploatarea sării în spațiului Carpato-Dunărean în perioada post-romană și cea a marilor migrații 86-91 română
2006 Sarea, Timpul și Omul CIOBANU, Doina Exploatarea sării în evul mediu în Țara Românească 122-124 română
2006 Sarea, Timpul și Omul CIOBANU, Doina Exploatarea populară a sării 149-151 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 CIOBANU, Doina Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitării din Nord-Estul Munteniei 419-430 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu CIOBANU, Doina Salt - Food and income source 635-644 engleză