Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 42 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Musei Tutovensis, VI TEODOR, Dan Unele considerații privind fibulele digitale din spațiul carpato-dunăreano-pontic 120-129 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII TEODOR, Dan Necropola medievală timpurie de la Arsura-Vaslui 107-113 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII TEODOR, Dan Locuirea teritoriului nord-vestic al României între antichitatea tîrzie și perioada de început a epocii medievale timpurii (nujlocul sec. V-sec. VII timpuriu) 246-248 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan Un muzeu centenar 25-26 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan Ornamentica ceramicii lucrate cu mîna din secolele VI-IX Hr. De la est de Carpați 184-201 română
2003 Biblioteca Mousaious, 4 TEODOR, Dan Spațiul carpato-dunăreano-pontic în mileniul marilor migrații 554 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel, TEODOR, Dan Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
1969 Carpica, II TEODOR, Dan Unele probleme privind evoluția culturii materiale din Moldova în secolele VI-X 253-307 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin, MITREA, Ioan, TEODOR, Dan Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
1972 Carpica, V TEODOR, Dan Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României 105-114 română
1992 Carpica, XXIII-1 TEODOR, Dan Cuvînt înainte .5-6 română
1992 Carpica, XXIII-2 TEODOR, Dan A 35 aniversare a activității muzeului de istorie băcăuan 21-22 română
1999 Carpica, XXVIII TEODOR, Dan Contribuții la cunoașterea obștii sătești din mileniul marilor migrații 103-108 română
2000 Carpica, XXIX TEODOR, Dan Importuri creștine romano-bizantine la Nordul Dunării de Jos .11-26 română
2001 Carpica, XXX TEODOR, Dan Romanitatea spațiului carpato-nistrean 43-52 română
2005 Carpica, XXXIV TEODOR, Dan Considerații privind continuitatea autohtonă în spațiul Carpato-Dunărean în mileniul I. d. Hr. 143-150 română
2006 Carpica, XXXV TEODOR, Dan Migrațiile slave din secolele VI-VII. Contribuția cercetărilor arheologice 87-93 română
2007 Carpica, XXXVI TEODOR, Dan Muzeul de istorie Iulian Antonescu din Bacău la 50 de ani 16-19 română
2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie Dr. TEODOR, Dan OCTAVIAN LIVIU ȘOVAN-Necropola de tip Sântana de Mureș – Černjacov de la Mihălășeni (jud. Botoșani) RECENZII 30
1978 Hierasus, I TEODOR, Dan Așezările întărite din regiunile est-carpatice ale României în sec VIII-XI 197- română
1997 Hierasus, X TEODOR, Dan Descoperiri slave din secolele VI-VIII în spațiul carpato-dunărean 98-116 română
2001 Hierasus, XI TEODOR, Dan Azezarea întărită medievală timpurie de la Dersca-Botoșani 107-129 română
2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Dan In memoriam ION NESTOR - Cuvînt înainte .9-11 română
2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Dan Unele considerații privind regiunile carpato-dunărene în secolele V-VII d. Hr. )contribuțiile lui Ion Nesdtor referitoare la unele aspecte ale etnogenezei românești) 183-191 română
1969 Memoria Antiquitatis, I TEODOR, Dan Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII 181- română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX POPOVICI, Rodica, TEODOR, Dan Așezarea medievală timpurie de la Borniș - Vărărie, județul Neamț 333-354 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI TEODOR, Dan Considerații privind unele importuri bizantine la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII D.H. 195-210 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII TEODOR, Dan Depozitul de unelte și arme medievale timpurii de la Gîrbovîț, jud. Galați 395-406 română
1999 Mousaios, V TEODOR, Dan Elemente nomade din secolele VI-VIII d.Hr. În regiunile de la Est și Sud de Carpați 71-90 română
2001 Mousaios, VI TEODOR, Dan Preliminariile culturii vechi românești 89-96 română
2004 Mousaios, IX TEODOR, Dan Din nou despre dominația Bulgariei la Nprdul Dunării de Jos 127-135 română
2005 Mousaios, X TEODOR, Dan Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
2007 Mousaios, XII TEODOR, Dan Interferențe etno-culturale la est și Sud de Carpați în secolele C-XI d. Hr. 137-150 română
2008 Mousaios, XIII TEODOR, Dan Scythia Minor și regiunile de la Est și Sud de Carpați în prima jumătate a mileniului I d. Hr. (cîteva noi considerații) 191-198 română
2010 Mousaios, XV TEODOR, Dan Evoluția demografică și culturală la est de Carpați în secolele V-XO d.Hr. 273-284 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie TEODOR, Dan Sîngele martirilor - Baumann V. 405-406 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie CHIRIC, Costel, TEODOR, Dan Noi fibule digitale din Dobrogea 241- română
1996 Pontica, XXVII-XXIX TEODOR, Dan Creștinism și păgînism la est de Carpați în a doua jumătate a mileniului I d. Hr 215-226 română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III TEODOR, Dan Populația autohtonă în regiunile est-carpatice în secolele V-VII e.n. 61- română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI TEODOR, Dan Anții și alanii în spațiul carpato-dunăreano-pobtic (secolele VI-VIII) 42-48 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI TEODOR, Dan Vestigii magico-rituale din evul mediu timpuriu la est și sud Carpați 123-137 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII TEODOR, Dan Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C.-5th century A.D.) - Croitoru C. 273-276 română