Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie LUCA, Cristian Prima etapă a participării Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în lumina unor documente venețiene inedite 177- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie LUCA, Cristian Un protagonist al vieții politice și economice din țările române în primele decenii ale secolului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli 195-202 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII LUCA, Cristian Observații asupra unui inel medieval de bronz descoperit la Târgșoru Vechi, jud. Prahova / Observations sur une bague sigillaire en bronze découverte à Târgșoru Vechi, dép. de Prahova Sigilografie, Heraldică, Medalistică şi Phaleristică 461-466 română
1999 Istros, IX LUCA, Cristian Contribuții la istoricul unor vechi așezări rurale din Țara Românească: Călărești, Cîrtojani, Crevenicu (județul Teleorman) în secolele XVI-XVII 377-382 română
2000 Istros, X LUCA, Cristian Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în perioada domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629) 425-434 română
2000 Istros, X LUCA, Cristian Observații asupra unei ediții de documente venețiene conținînd informații despre porturile moldo-otomane, din veacul al XV-lea 519-524 română
2004 Istros, XI LUCA, Cristian, ZUICĂ, Eugen Catolicismul în Sudul Moldovei în secolul al XVII-lea 245-288 română
2007 Istros, XIV LUCA, Cristian Echos europeens des campagnes des campagnes anti-ottomans au bas-danube: Quelques Avvisi italiens moien connus (1595-1596) 427-446 franceză
2011 Istros, XVII CHELARU, Rafael-Dorian, LUCA, Cristian The levantine merchants Antinio de Via and Bartiolomeo Locadello - Protectors of the catholic missionarism in Wallachia (first half of the 17th centuty) 123-142 engleză
2012 Istros, XVIII LUCA, Cristian On the activity of greek merchands in Transylvania, Wallachia and Moldova during the seventeenth and eighteenth centuries: the trade in paper, printed works and small wares 481-497 engleză
2002 Marmatia, .7-2 LUCA, Cristian Încarcerarea lui Petru Cercel la Hust. (Cîteva aspecte ale detenției sale în Transilvania 16-24 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea LUCA, Cristian The Vlachs/Morlaks in the hinterlands of trau (Trogir) and Sebenico (Sibenik), towns of the Venetian Dalmatia, durinf the 16th Century 311-322 engleză
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I LUCA, Cristian Despre rolul orașului Galați în comerțul exterior al Moldovei (sfîrșitul secolului XVI-secolul XVII) 43-51 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III LUCA, Cristian Două documente inedite privind comerțul internațional în zona Dunării de Jos în anii premergători revoltei antiotomane a Șprilor Române 63-68 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani LUCA, Cristian Note sull'attivita missionaria del Domenicano Giovanni Giuliani da Lucca 685-692 italiană
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 LUCA, Cristian Documente italiene inedite privind relațiile politice ale lui Ioan Tapolya cu Ferdinand I de Habsburg 473-484 română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea LUCA, Cristian Contribuții alla biografia dei medici Jacopo Pylarino (1659-1718) e Bartelomeo Ferrati (?-1738) 635-652 italiană