Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Eugenia Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma primului război mondial 523- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Din colecția de manifeste și afițe a Muzeului de Istorie Cluj 707- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Aspecte din lupta forțelor democratice în alegerile din 1946 în fostul județ Cluj 547- română
1968 Acta Musei Napocensis, V GLODARIU, Eugenia Din activitatea societății "Iulia" a studenților români din Cluj 239- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI GLODARIU, Eugenia Biblioteci poporale ale "Astrei" (partea I) 347- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII GLODARIU, Eugenia Din activitatea editorială a Astrei: "Biblioteca Populară a Asociațiunii" 311- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CORDOȘ, Nicolae, GLODARIU, Eugenia Reuniunea sodalilor români din Cluj 389- română
1974 Acta Musei Napocensis, XI GLODARIU, Eugenia Societăți culturale românești din monarhia austro-ungară și Academia Română 283-293 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII GLODARIU, Eugenia Despărțămîntul Cluj al Astrei (1870-1914) 373-386 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GLODARIU, Eugenia Înfințarea, organizarea și activitatea culturală desfășurată de societatea "Petru Maior", a studenților români din Budapesta 505-522 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Eugenia Contribuția societății "Petre Maior" la mișcarea cultural-națională și politică a romanilor din Austro-Ingaria 505-522 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GLODARIU, Eugenia Aportul femeilor din Transilvania la mișcarea memorandistă 501-509 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GLODARIU, Eugenia Activitatea secției române a Federațiunii inrternaționale a studenților "Corda fratres" 699-707 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GLODARIU, Eugenia Participarea tineretului universitar român din Austro-Ungaria la mișcarea memorandistă 313-322 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Eugenia Opoziția față de proiectul legii votului plural - aspect al luptei pentru vot universal în anul 1908 227-236 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GLODARIU, Eugenia Elena Pop Hossu-Longin și mișcarea feministă din Transilvania 487-496 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Eugenia Unele considerații privind mișcarea feministă din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea) 231-240 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Eugenia Anna Maria Ardos (1935-1983) 943-943 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, GLODARIU, Eugenia, MIREL, Maria Muzeul județean de istorie din Cluj-Napoca la a 125-a aniversare 673- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GLODARIU, Eugenia Considerații privind implicare Astrei în Mișcarea Național-Politică a Românilor din Transilvania 287-294 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GLODARIU, Eugenia Mărturii privind poziția tinerimii române universitare din Austro-Ungaria față de dualism 695-700 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia Opinia publică internațională și aspirațiile românilor reflectată în Ziarul "La Roumanie" (1918) 297-304 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia, STAN, Constantin Congresele nașionalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) 161-172 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia Casina română din Cluj 297-304 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia, STAN, Constantin Contribuții ale studenților români la Marea Unire din 1918 107-123 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia Congresele studențești - foruri de exprimare a solidarității și unității naționale 97-109 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GLODARIU, Eugenia Sărbătorirea zilei 3/5 mai 1848 - prilej de afirmare a identității naționale 123-127 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 GLODARIU, Eugenia Mihai Eminescu și cocietățile culturale ale tineretului studios roman din monarhia habsburgică 169-178 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 GLODARIU, Eugenia Nicolae Cordoș (1938-2002) 471-472 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GLODARIU, Eugenia Schimbări survenite în organizarea "Astrei" (1895-1897) 369-373 română
1973 Cumidava, VI GLODARIU, Eugenia Despărțămîntul Brașov - inițiatorul bibliotecilor populare ambulante ale Astrei 133- română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GLODARIU, Eugenia, RAȚIU, M. Emilia Rațiu, reprezentantă de seamă a mișcării femeilor din Transilvania 253-258 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 GLODARIU, Eugenia Despre "Societatea de Lectură a Tinerimii Române Studioase de la Gimnaziul din Orăștie 781-785 română