Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MĂRGINEANU, Maria Arta lemnului în spațiul etno-cultural al tradiției dinamice bucovinene 49-69 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 MĂRGINEANU, Maria Ornamentica obiectelor din lemn în Bucovina (Ornamentica artei populare în lemn din Bucovina) 139-150 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 MĂRGINEANU, Maria Elemente caracteristice ale textilelor de interior din zonele Humor și Rădăuți 69-75 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MĂRGINEANU, Maria Constantin Scorșariu (1905-1976) 579-482 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AVĂDĂNII, Cezarina, MĂRGINEANU, Maria George Tofan (1880-1920) 451-456 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MĂRGINEANU, Maria Cîteva considerații privind vechimea, unitatea și continuitatea românească în lumina etnografiei 209-251 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MĂRGINEANU, Maria Rolul diapozitivului în valorificarea patrimobiului cultural de artă populară 530-534 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MĂRGINEANU, Maria, MARIANCIUC, Violeta Conviețuiri interetnice în Bucovina - posibilități de reprezentare în muzeul satului 535-540 română