Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 13 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 NIȚULESCU, Virgil Legislație românească în perioada interbelică: protejarea patrimoniului cultural mobil 545-559 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei NIȚULESCU, Virgil Actualitatea recomandării UNESCO din 1989 privind salvgardarea culturii tradiționale și a folclorului. O evaluare 141-169 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei NIȚULESCU, Virgil Arhitectura vernaculară în Panama 171-174 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII NIȚULESCU, Virgil Punerea în valoare a patrimoniului cultural urban - tendințe muzeografice europene Studii şi articole 140-146 română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian, MATEI, Gheorghe, NIȚULESCU, Virgil, PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57- română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHITESCU, Lucian, MATEI, Gheorghe, NIȚULESCU, Virgil, PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci). Com. Giurgeni, jud. Ialomița 97- română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 NIȚULESCU, Virgil Centenarul Muzeului "Astra" și salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 16-18 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena Noi date privitoare la instalațiile de încălzit ale locuințelor de la Orașul de Floci 133-134 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena Sur le timbres amphoriques decouverts a Giurgeni-Mozacu 32-37 franceză
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII NIȚULESCU, Virgil Romanians Museums and the local Comunities 173-176 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII NIȚULESCU, Virgil Museums of today: A role to play in the tourism industry .11-18 engleză
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 NIȚULESCU, Virgil Un mezeu regional la Slobozia 505-510 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena, SIMION, Gavrilă Les tumulus d'Adîncata, dept. De Ialomița 89-103 engleză