Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 20 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX ILEA, Ana Fierăria de la Vașcău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 109-126 română
1977 Biharea, V ILEA, Ana Documente medievale despre morile de scînduri din Țara Crișurilor 141- română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 ILEA, Ana Din istoria pădurilor bihorene pînă la mijlocul secolului al XIX-lea 81- română
1991 Biharea, XVIII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Creșterea animalelor în Bihor reflectată în conscrisurile domeniului Beiuș și al capitlului de Oradea la 1721 și 1722 65-73 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILEA, Ana Obligațiile în muncă pe domeniul capitlului în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 237-243 română
1973 Crisia, III ILEA, Ana, POPOVICI, Ioan Fierăria de la Vașcău în prima jumătate a secolului al VIII-lea 199- română
1976 Crisia, VI ILEA, Ana Instituții sătești în comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea 61- română
1977 Crisia, VII ILEA, Ana Lupta țărănimii din Bihor împotriva asupririi sociale în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 133- română
1980 Crisia, X COVACI, Veronica, ILEA, Ana, MUDURA, Gheorghe Conscrierea domeniului Beiuș la anul 1721 353- română
1981 Crisia, XI COVACI, Veronica, ILEA, Ana Reglementarea urbarială din comitatul Bihor în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea 125- română
1982 Crisia, XII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 169-188 română
1983 Crisia, XIII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 (II) 143- română
1985 Crisia, XV COVACI, Veronica, ILEA, Ana Frămîntări țărănești în districtul Beiușului la începutul secolului al XIX-lea 129-145 română
1987 Crisia, XVII ILEA, Ana Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-lea 243- română
1989 Crisia, XIX ILEA, Ana, RUS, Vasile Documente referitoare la voievozii români din Bihor din secolele XV-XVI 309-316 română
1991 Crisia, XXI ILEA, Ana Industria manufacturieră din comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea 63-71 română
1993 Crisia, XXIII COVACI, Veronica, ILEA, Ana Documente privind colaborarea Țărilor Române în lupta antiotomană la mijlocul secolului al XVII-lea 113-119 română
1994 Crisia, XXIV ILEA, Ana Conscrierea domeniului episcopiei romano-catolice de Oradea din anul 1733. Șpanatul Groșeni-Beliu 285-315 română
1995 Crisia, XXV CĂLUȘER, Iudita, ILEA, Ana Conscrierea domeniului Beiuș din anul 1778 177-281 română
2004 Crisia, XXXII-XXXIII, seria 2002-2003 CĂLUȘER, Iudita, ILEA, Ana Biblioteca publică din Oradea în perioada 1920-1930. Începuturile bibliotecii românești 247-271 română