Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 50 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Porolissensis, I MIHOC, Blaga Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești 245- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV MIHOC, Blaga Aspecte ale revoluției din 1848-1849 în însemnările unui intelectual român din Țara Lăpușului (jud. Maramureș) 501-512 română
1977 Biharea, V MIHOC, Blaga Datini și obiceiuri populare din comuna Rohia într-un document inedit privind activitatea "Asociațiuunii pentru literatura românăși cultura poporului român" din primii ani ai secolului al XX-lea 293- română
1977 Crisia, VII MIHOC, Blaga Date cu privire la activitatea maramureșenilor pentru sprijinirea războiului de independență (1877-1878) 461- română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga Date despre adunările generale ale "Astrei" din 1869 și 1903 365- română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga Unele aspecte privind prezența elevilor români și studiul șimbii române în gimnaziul din Baia-Mare (1798-1891) 555- română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga Un litigiu de expropiere între exploatarea minieră Rodna Veche și localitățile Feldru, Năsăud, Rodna Veche și Sîngiorz Băi (1934-1936) 629- română
1979 Crisia, IX MIHOC, Blaga Vasile Lucaciu, militant pentru realizarea statului național, unitar român. Contribuții documentare 451- română
1980 Crisia, X MIHOC, Blaga Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921, în plasa Beiuș, jud. Bihor 211- română
1980 Crisia, X MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în orașul Oradea 653- română
1980 Crisia, X MIHOC, Blaga Muzeul memorial "Iosif Vulcan" din Oradea pe anul 1979 745- română
1981 Crisia, XI MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în Bihor. Împroprietăriri prin strămutare 191- română
1981 Crisia, XI MIHOC, Blaga, PAINA, Mircea Referiri în paginile revistei "Familia" (1865-1906) despre Reuniunea agricolă română din Sibiu 359- română
1981 Crisia, XI MIHOC, Blaga, TOTH, Janos Activitatea muzeelor memoriale "Iosif Vulcan" și "ADY Endre" pe anul 1980 403- română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga Contribuții la cunoașterea activității parlamentarilor români în sprijinul țărănimii în timpul aplicării reformeo agrare din 1921 429-436 română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga Din istoricul Băilor Felix și 1 Mai. Contribuții documentare privind demersurile efectuate pentru etatizarea lor (1920-1938) 445-453 română
1982 Crisia, XII MIHOC, Blaga Variații pe teme clasice - Pippidi D. 496-500 română
1983 Crisia, XIII MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Marghita, județul Bihor 209- română
1983 Crisia, XIII MIHOC, Blaga Un moment din activitatea de sprijinire a țărănimii de către revista "Familia" (1869) 551- română
1984 Crisia, XIV MIHOC, Blaga Reforma agrară din 1921 în Plasa Centrală (județul Bihor) 75-90 română
1984 Crisia, XIV CRĂCIUN, Corneliu, MIHOC, Blaga Revista "Familia" despre mișcările naționale studențești la sfîrșitul secolului al XIX-lea 311-318 română
1985 Crisia, XV MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Sălard, județul Bihor 179-191 română
1986 Crisia, XVI MIHOC, Blaga Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 pe teritoriul plasei Vașcău (județul Bihor) 75-95 română
1987 Crisia, XVII MIHOC, Blaga Contribuții documentare privind aplicarea reformei agrare din 19212 în plasa Aleșd (județul Bihor) 211- română
1987 Crisia, XVII MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Salonta. Aspecte ale împroprietăririi 367- română
1988 Crisia, XVIII MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Ceica din Județul Bihor 223-241 română
1988 Crisia, XVIII MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Săcueni, județul Bihor 447-452 română
1989 Crisia, XIX MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Beliu, județul Bihor 289-308 română
1989 Crisia, XIX MIHOC, Blaga Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 vîn plasa Cefa (județul Bihor) 501-506 română
1990 Crisia, XX MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Valea lui Mihai (județul Bihor) 243-248 română
1990 Crisia, XX MIHOC, Blaga Civism național la istoricii interbelici - A Zub 731-734 română
1991 Crisia, XXI MIHOC, Blaga Despre afacerea Skoda. Contribuții documentare 279-288 română
1992 Crisia, XXII MIHOC, Blaga Însemnări de călătorie în revista "Familia" (1865-1906) 161-190 română
1993 Crisia, XXIII MIHOC, Blaga Situația agriculturii bihorene. Politică de ajutorare statală (1922-1938) 299-315 română
1994 Crisia, XXIV MIHOC, Blaga Reforma agrară din 1921 în Bihor. Concluzii și efecte 435-440 română
1995 Crisia, XXV MIHOC, Blaga Din relațiile românilor cu papalitatea de la origine pînă la autocefalia Bisericii Ortodoxe din 1885 95-116 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 MIHOC, Blaga Etatizarea școlilor confesionale greco-catolice (fragmentariu bihorean) 165-176 română
1998 Crisia, XXVIII MIHOC, Blaga Biserica greco-catolică română din Ungaria (1919-1930) 67-88 română
1998 Crisia, XXVIII MIHOC, Blaga Anul 1848-1849 în Bihor. Contribuții documentare 119-135 română
1999 Crisia, XXIX MIHOC, Blaga Legăturile episcopului Samuil Vulcan cu intelectualii arădeni 137-141 română
2000 Crisia, XXX MIHOC, Blaga "Dedemonizarea" sau uciderea strigoilor - radiografia unui caz din Ciutelec, județul Bihor (1854) 213-227 română
2000 Crisia, XXX MIHOC, Blaga Biserica greco-catolică în anii dictatului de la Viena. Contribuții Documentare 371-380 română
2001 Crisia, XXXI MIHOC, Blaga Istoria vieții religioase a românilor din comitatul Bihor (1692-1750) 101-164 română
2007 Crisia, XXXVII MIHOC, Blaga Bătrînul nației 215-217 română
2009 Crisia, XXXIX MIHOC, Blaga Protocol sau un proces verbal din secolului al XVIII-lea 207-226 română
2013 Crisia, XLIII MIHOC, Blaga Salarii, burse și împrumuturi. Contribuții la istoria eparhiei greco-catolice de Oradea 133-152 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MIHOC, Blaga Unele aspecte ale înfăptuirii reformei agrare pe văile Izei și Vișeului (1921-1928) 625-638 română
1971 Marmatia, II BĂLAN, Gavril, MIHOC, Blaga Stampe inedite din colecția Muzeului Județean Maramureș 128-143 română
1971 Marmatia, II MIHOC, Blaga Ecoul războiul de independența în Transilvania 1977-1878 174-184 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MIHOC, Blaga Pentru dezmembrarea Episcopiei de Munkacs 60-73 română