Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie NICA, Marin Le groupe culturel Cîrcea-Grădinile dans le contexte du neolitique balkanique et anatolien .11-28 franceză
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie NICA, Marin Die mesolithischen und neolitischen kulturen olteniens im kontext des mittel-und Sudosteuropaischen Neolithikums 133-160 germană
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie NICA, Marcela, NICA, Marin, POPOVICI, Sabin Cultura Dudești în Cîmpia Romanațiului .9-31 română
1991 Banatica, 11 NICA, Marin La culture Vinca en Oltenie 305-322 franceză
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 NICA, Marin La culture de Dudesti en Olténie 071-104
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 NICA, Marin Nouvelles données sur le néolithique ancien d`Olténie 013-055
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 NICA, Marin Les établissements néolithiques de Leu et Padea, de la zone d'interférence des cultures Dudesti et Vinča 031-064
1978 Drobeta, III NICA, Marin Cuptoare de olărie din epoca neolitică descoperite în Oltenia 18- română
1996 Drobeta, VII NICA, Marin Date noi cu privire la geneza și evoluția culturii Verbicioara 18- română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Așezarea prefeudală de la Craiova (fîntîna Obedeanu) 148-165 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea neolitică de la ''Viaduct ''- Cîrcea (jud. Dolj) 029-030
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în așezarea dacică și prefeudală de la Gropșani 1978 155-158
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, jud. Dolj 207-214
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin Săpăturile de la Cârcea 029-035
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Raport asupra cercetărilor de la Locusteni, jud. Dolj. 254-260
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit, TOROPU, Octavian, TUDOR, Dumitru Șantierul arheologic de la Sucidava-Corabia 357-363
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MINCĂ, Aurelia, NICA, Marin Săpături arheologice în așezarea neolitică de la Grădinile, jud. Olt 023-027
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la ''Viaduct Cîrcea'', jud. Olt 045-049
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BÎCIU, F., NICA, Marin, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit, TUDOR, Dumitru Șantierul arheologic Sucidava Celei 327-335
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Săpăturile arheologice de la Locusteni-''La Gropan'' 395-397
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la Cârcea jud. Dolj 016-021
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MINCĂ, Aurelia, NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezările neoliticului timpuriu de la Grădinile, jud. Olt 022-025
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BÎCIU, F., NICA, Marin, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit, TOROPU, Octavian, TUDOR, Dumitru Șantierul arheologic Sucidava - Celei 158-168
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NICA, Marin Locuirea preistorică de la Sucidava Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului 15- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIUCĂ, Vasile, GHERGHE, Petre, NICA, Marin Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj .7- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie NICA, Marin, TĂNĂSESCU, Bogdan Cîteva date despre sistemul de protecție și apărare a așezărilor preistorice de la Cîrcea, Hanuri și Viaduct .5- română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie FÎNTÎNEANU, Cristinel, NICA, Marin Cîteva date despre piesele de cupru descoperite în tell-ul de la Drăgănești-Olt ("Corboiaica") 36-40 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie BĂLTEANU, Dan, LAZĂR, Simona, NICA, Marin, RIDICHE, Florin Raport asupra sapăturilor arheologice de la Cîrcea, punctul "Hanuri" - campania 2000 .7- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHANEȚOVSCHI, Gheorghi, NAIDENOVA, Evghenia, NICA, Marin Brenița, o așezare neolitică din bazinul rîului Iskar - Bulgaria 23- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie NICA, Marin Problemele culturilor neoliticului mijlociu, tîrziu și trecerea la eneolitic în sud- estul Europei .8- română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre, NICA, Marin, RIDICHE, Florin Cercetările arheologice sistematice sin punctele "Castravița" și "La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001) 13-22 română
1997 Pontica, XXX NICA, Marin Problemes de la chronologie des timbres sinopeens 105-116 franceză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICA, Marin New data regarding the end of the bronze age and the beginning of the iron age in Oltenia .11-17 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICA, Marin Date noi cu privire la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului pe teritoriul Olteniei 19-41 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe NICA, Marin Des rites et des rituels funeraires du Hallstatt ancien et recent sur la Vallee du Danube Oltien 223-224 franceză