Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII Studii şi materiale de istorie 159-176 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Considerații asupra "calicilor" bucureșteni în veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea. Câteva identificări topografice legate de așezările lor Studii 25-42 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul, CONSTANTINESCU, Ioana Orașul București, reședință și capitală a Țării Românești. București, (Editura Științifică), 1963, 300 p. + II. + pl. Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Considerații privitoare la pecețile orașului București în secolele al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 3-14 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CERNOVODEANU, Paul A. Elian, C. Bălan, H. Chirică și O. Diaconescu, Inscripțiile medievale ale României. Orașul București - Vol. I 1395-1800 București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1965, 936 p. Comunicări - Note - Recenzii 489-494 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CERNOVODEANU, Paul, OPULSKI, Albert Lev Tolstoi la București (1854) Studii 69-79 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CERNOVODEANU, Paul Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, București, Editura pentru Literatură, 1966, 466 p. + il. + 8 pl. + 5 hărți. Comunicări - Note - Recenzii 377-381 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CERNOVODEANU, Paul O vedere a orașului București din 1688 Studii 121-127 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Tabacii din Bucureștii de sus în veacul al XVII-lea Studii şi articole 26-45 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae "Focul cel Mare" din 1847 oglindit în arhiva Califarov Studii şi Comunicări 87-111 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Contribuții la situația medico-sanitară a orașului București în primele decenii ale secolului al XIX-lea Studii şi articole 117-126 română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie CERNOVODEANU, Paul Un episod din 1685 al relațiilor dintre Anglia și Moldova 139- română
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 CERNOVODEANU, Paul, PREDA, Constantin, RAȚĂ, S. Șantierul arheologic Giurgiu 219-238