Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 68 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie LUCA SABIN, Adrian Contribuții la problema modelelor de cuptoare în cultura Starcevo-Criș 19-24 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie LUCA SABIN, Adrian Observații privind faza clasică a culturii Bodrogkeresutur în Romania. Așezarea de la Pecica-Forgaci (județul Arad) 49-84 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever, LUCA SABIN, Adrian Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord-vestul României (II) Așezarea de la Unimăt-Dălboci 45-54 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie IERCOȘAN, Neța, LUCA SABIN, Adrian Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului 153-166 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie LUCA SABIN, Adrian Aspekten des Neolithikums und des aneolithikums aus dem Suden und Sudwesten Siebenburgens 53-74 germană
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie LUCA SABIN, Adrian Daten bezglich der "statuette aus Liubcova II" kreis Karasch-Sewerin 61-72 germană
2000 Angvstia, 5, seria arheologie CIUGUDEAN, Horia, DRAGOTĂ, Aurel, LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Faza timpurie a culturii Vinea în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic și etnocultural 37-72 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie BUZEA, Dan, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Descoperirile Cucuteni - Ariușd de la Păuleni 103-130 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian Descoperiri eneolitice de la păuleni- Campania 2001 19-40 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Cercetările arheologice de la Silvașu de Jos-Dealul Țapului. Campaniile anilor 2006-2010 .7-54 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Cavaleri incinerați la Hunedoara-Grădina Castelului (platou) , județul Hunedoara (campaniile anilor 2008-2009) 73-88 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Cîteva considerații despre legăturile zonei transilvănene cu cea nord-est ungară la granița cronologică dintre neoliticul timpuriu și cel dezvoltat .9-22 engleză
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LUCA SABIN, Adrian Precizări asupra încadrării cronologice și culturale a "statuetei de la Liubcova" (jud. Caraș-Severin) 49-54 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BOROFFKA, Nikolaus, LUCA SABIN, Adrian New prehistoric discoveries from Sibiu, Romania 73-82 engleză
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie BOROFFKA, Nikolaus, LUCA SABIN, Adrian O nouă descoperire paleolitică din Transilvania .1-4 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie LUCA SABIN, Adrian Un complex ritual de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara) 37-42 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie GIUGUDEAN, Horia, LUCA SABIN, Adrian Noi descoperiri de obiecte din cupru și bronz în județele Alba și Sibiu 49-54 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie LUCA SABIN, Adrian Cercetări arheologice la Oradea - Salca… și cîteva probleme legate de cultura Salca-Herpaly 27-83 română
1985 Banatica, 8 DRAȘOVEANU, Florin, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian Complexul neolitic de la Parța .7-71 română
1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ioan, LUCA SABIN, Adrian Despre o noua descoperire arheologică de la Gornea - Locurile Lungi 73-77 română
1985 Banatica, 8 LUCA SABIN, Adrian Descoperi arheologice în hotarul comunei Șiria (jud. Arad) din Neolitic pînă în epoca romană tîrzie 457-463 română
1985 Banatica, 8 LUCA SABIN, Adrian Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova - Ornița (Raport preliminar pe anul 1985) 465-468 română
1987 Banatica, 9 LUCA SABIN, Adrian Așezarea Starcevo-Criș de la Liubcova-Ornița (săpăturile din anul 1985) 13-23 română
1987 Banatica, 9 DRAGOMIR, Ioan, LUCA SABIN, Adrian Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova - Ornița (jud. Caraș-Severin) 31-42 română
1987 Banatica, 9 GUMĂ, Marian, LUCA SABIN, Adrian, SĂCĂRIN, Caius Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii (1985-1987) 199-238 română
1990 Banatica, 10 LUCA SABIN, Adrian Contribuții la istoria artei neolitice. Plastica așezării de la Liubcova-Ornița (jud. Caraș-Severin) .6-44 română
1991 Banatica, 11 LUCA SABIN, Adrian Stratigrafie et chronologie. Le plus ancien rapport stratigrapgique d'entre les cultures Starcevo-Criș et Vinca - Correlation d+entre les niveaux V-et IV-e de Liubcova-Ornița 141-155 franceză
1993 Banatica, 12-I LUCA SABIN, Adrian A new special discovery from Turdaș 21-23 română
1995 Banatica, 13-I LUCA SABIN, Adrian Așezarea aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Pojejena-Nucet (jud. Caraș-Severin) - campania anului 1986 - .5-22 română
2000 Banatica, 15-I LUCA SABIN, Adrian Necropola turdășană de la Orăștie - Dealul Pemilor, punct X2 59-66 română
2003 Banatica, 16-I LUCA SABIN, Adrian Anmerkungen fur die geschichtlichen entdeckungen bezuglich der archaeologischen niederlassung aus Turdaș-Lunca (bezirck Hunedoara) 77- germană
2007 Biblioteca Brukenthal , XII LUCA SABIN, Adrian, SÎRBU, Valeriu Vestigiile dacice de la Hunedoara - Introducere .7-11 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX DUDĂU, Oltea, GEORGESCU, Adrian, LAZĂR, Mircea, LUCA SABIN, Adrian, MUNTEANU, Claudiu Monedele descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în piața mică din Sibiu în anul 2006 207-214 română
2008 Biblioteca Brukenthal , XXVI LUCA SABIN, Adrian Repertoriul arheologic al județului Hunedoara - Itroducere .7-7 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV LUCA, Adrian, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Incised amulet from Turdaș-Luncă archaelogical excavation 67-76 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 LUCA SABIN, Adrian Un nou început .7-7 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DIACONESCU, Dragoș, GEORGESCU, Adrian, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Săpăturile arheologice de la Mircurea Sibiului-Petri, (jud. Sibiu) Campaniile anilor 1997-2005, Stratigrafie și cronologie .9-19 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Digitalizare și accesibilitate on-line - Proiecte în desfășurare ale centrului de cercetare IPCTE Sibiu 13-39 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Cercetările arheologice de la Miercurea Sibiului - Petriș (județul Sibiu, Romania). Nivelul Starcevo-Criș în campaniile de cercetare din anii 1997-2005 (raport preliminar) .7-46 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 LUCA, Andrei, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Amuleta incizată din săpăturile arheologice de la Turdaș 21-29 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin A ceramic import from Neolithic discovered at Miercurea Sibiului - Petriș, Sibiu County 23-34 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Incinerated knights from Hunedoara - Grădina Castelului (Plateau)(Hunedoara County). (The archaelogical campaigns from 2008 and 2009) 75-89 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 LUCA SABIN, Adrian For remembering - In the memory of Florian Dumitrescu-Chioar (1984-2012) .7-10 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 LUCA, Adrian, LUCA SABIN, Adrian, MARȚIȘ, Florentina, TUDORIE, Anamaria "The ritual consecration" of the first neolithic colonization from Romania . The Pits Sanctuary from Cristian I, Sibiu County Part I. The Foundation .11-27 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 LUCA SABIN, Adrian, NATEA, Gheorghe, PALAGHIE, Vasile Dacian fibulae from Miercurea Sibiuului IV Site. Sibiu-Orăștie highway, section 3 57-62 engleză
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, NIȚU, Floriana, ȘEULEAN, Anamaria, SUCIU, Cosmin Contribuții la repertoriul arheologic al județului Sibiu. O nouă așezare vînceană timpurie la Miercurea Sibiului Pustia (Lunca) 20-28 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I LUCA SABIN, Adrian Repertoire des decovertes de la culture Bodrogkeresztur sur le territoire de Roumanie 305-316 franceză
1985 Crisia, XV LUCA SABIN, Adrian Observații pe marginea unui material ceramic inedit de la Bodrogu Nou (către vale) 279- 290 română
1991 Crisia, XXI DUMITRAȘCU, Sever, LUCA SABIN, Adrian Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord vestul României (I) Așezarea de la Dumbrava - Medieșul Aurit 289-295 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV LUCA SABIN, Adrian Relațiile culturale de la sfîrșitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania și ținuturile înconjurătoare 252-262 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX LUCA SABIN, Adrian Eine zoomorphe statuette aus der jungsteinzeitliche siedlung von reussmarkt/Miercurea Sibiului/Szerdahely-Petriș )kr. Hermannstadz/Sibiu/Nagyuszeben) 96-106 germană
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LUCA SABIN, Adrian New discoveries of the neolithic and aeneolithic fine ats at Miercurea Sibiului-Petriș, Tărtăria and Lumea Nouă 115-126 engleză
2004 Istros, XI LUCA SABIN, Adrian O statuetă zoomorfă stilizată descoperită în stațiunea de la Miercurea Sibiului - Petriș (jud. Sibiu, Romania) și căteva opinii despre începutul Neoliticului timpuriu din Transilvania .3-25 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV LUCA SABIN, Adrian, TUDORIE, Anamaria Date cu privire la complexul C 164 de la Turdaș-Luncă (județul Hunedoara) .7-17 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Cavaleri incinerați la Hunedoara - grădina castelului (platou) (jud. Hunedoara)(campaniile anilor 2008-2009) 143-162 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX LUCA SABIN, Adrian Les agriculteurs de la Grande Plaine Hongroise (4000-3500) av. J.C. 549-551 română
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V LUCA SABIN, Adrian, NATEA, Gheorghe, PALAGHIE, Vasile Monede descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate pe traseul autostrăzii Sibiu-Orăștie, lot III 27-30 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LUCA SABIN, Adrian Stratigrafie și cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starcevo-Criș și Vinca. Corelația dintre nivelurile V și IV de la Liubcova-Ornița .1-13 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BARBU, Mircea, LUCA SABIN, Adrian Așezarea neolitică de la Iosaș-Anele (jud. Arad) 13-24 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LUCA SABIN, Adrian Die Vinca-Siedlung aus Rumess. Die aphase der Vinca-Kultur in Siebenburgen 45-62 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LUCA SABIN, Adrian, PĂREAN, Ioan Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu) 227-231 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV IERCOȘAN, Neța, LUCA SABIN, Adrian Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord-vestul Romamâniei (III) Materialele descoperite la Secuieni - Horo (jud. Bihor) în anul 1996 .11-22 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 LUCA SABIN, Adrian Necropola aparținînd culturii Turdaș descoperitî la Orăștie-Dealul Pemilor, punctul X2 .11-18 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie LUCA SABIN, Adrian Neța Iercoșan (1950-1999) .9-11 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie LUCA SABIN, Adrian Bibliografie - Neța Iercoșan .10-11 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LUCA SABIN, Adrian Așezarea neolitică de la Jupa-Sud, Caraș-Severin 27-33 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ILIEȘ, Constantin, LUCA SABIN, Adrian Kupferne, bronzene und steinerne werkzeuge und waffen aus den sammlungen des "Emanoil Gojdu" - lyzeums aus grosswaedein/Oradea/Nagyvarad 323-332 germană
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie LUCA SABIN, Adrian Date noi cu privire la cronologia absolută a eneoliticului timpuriu din Transilvania. Rezultatele prelucrării probelor radiocarbon de la Orățtie - Dealul Pemilor, pinct X2, jud. Hunedoara 215-230 română