Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 37 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2010 Acta Musei Tutovensis, V URSACHI, Vasile Necropola din sec.II-III d.Chr. De la - Izvoare - Bahna, jud. Neamț .7-75 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală URSACHI, Vasile Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor excarpatici 299-317 română
1968 Carpica, I URSACHI, Vasile Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman 111-188 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
1969 Carpica, II CHIȚESCU, Maria, URSACHI, Vasile Două tezaure imperiale descoperite în Moldova 145-156 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 URSACHI, Vasile Fortificații dacice pe Valea Siretului 31-51 română
1991 Carpica, XXII URSACHI, Vasile Iulian Antonescu o mare personalitate a zilelor noastre 171-172 română
1992 Carpica, XXIII-1 URSACHI, Vasile Vasile Pârvan și „davele” de pe Siret 125-130 română
1992 Carpica, XXIII-2 URSACHI, Vasile Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 51-103 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile Contribuția cercetărilor arheologice din cetatea și așezarea geto-dacică de la Brad, la cunoașterea culturii geților est carpatici 43-49 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile Tezaurul de monede romane descoperit la Tămășeni, județul Neamț 123-138 română
2000 Carpica, XXIX URSACHI, Vasile Așezarea dacică de la PÎncești, com. Poienari, jud. Neamț 83-112 română
2001 Carpica, XXX URSACHI, Vasile Așezarea dacică de la Gîdinți, com Sagna, jud. Neamț .9-38 română
2007 Carpica, XXXVI URSACHI, Vasile Scurtă prezentare a descopririlor arheologice din perioada primei epoci a fierului - Hallstatt - și din epoca geto-dacică, sec Iv i.Hr, - sec I d. Hr. În județul Bacău 42-127 română
1978 Hierasus, I URSACHI, Vasile Elemente și influențe romane la est de Carpați în secolele II-III e.n. 147- română
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 URSACHI, Vasile Săpăturile arheologice de la Văleni 265-270
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 URSACHI, Vasile Noi elemente de fortificație în așezarea geto-dacică de la Brad 178-182
1969 Memoria Antiquitatis, I URSACHI, Vasile Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului 105- română
1969 Memoria Antiquitatis, I URSACHI, Vasile Piese de harnașament descoperite în așezarea daco-carpică de la Săbăoani 327- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 93- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile Rituri și litualuri de înmormîntare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău 105- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 URSACHI, Vasile Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 43- română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII ALEXIANU, Marius, DUMITOAIA, Gheorghe, HORDILĂ, Domnița, MONAH, Dan, URSACHI, Vasile Cercetări arheologice de suprafață pe valea Siretului, la nord de municipiul Roman 145- română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX URSACHI, Vasile Necropola din secolul IV D.H. descoperiră la Săbăoani, județul Neamț 261-278 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII URSACHI, Vasile Cercetările arheologice de la Tămășeni "La Siliște", jud. Neamț 219-289 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII HORDILĂ, Domnița, URSACHI, Vasile, VELTER, Ana-Maria Tezaurul de monede poloneze (sec. XVII) descoperit la Săbăoani, jud. Neamț 321-332 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea URSACHI, Vasile Inițierea cercetărilor arheologice sistematice la cetatea nouă a Romanului 275-294 română
2001 Mousaios, VI URSACHI, Vasile Mormîntul hallstatian de la Aldești-Secuieni. Județul Neamț 37-46 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) BRUDIU, Mihalache, CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. 244-245 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe URSACHI, Vasile Rites et rituels funeraires chez les daces de la cite de Brad, commune de Negri, deparment de Bacău 169-183 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe URSACHI, Vasile La necropole tumulaire de Brad 231-231 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu URSACHI, Vasile The settlements from Săbăoani, Neamț County - 6th-7th centuries A.D. 557-583 engleză
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I URSACHI, Vasile Zargidava - Centrul politic al regilor daci .7-16 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI URSACHI, Vasile Zargidava văzută de un pseudoarheolog 248-255 română