Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1978 Acta Musei Napocensis, XV ȚEICU, Dunmitru, UZUM, Ilie Cuptorul de ars ceramică descoperit în așezarea feudală timpurie de la Gornea - "Țărmuri" 295-305 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX UZUM, Ilie Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macoviște (comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin) 509-520 română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice 157- română
1971 Banatica, 1 CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII 179- română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul 1970 85- română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan, UZUM, Ilie Cetarea de la Pescari 141- română
1973 Banatica, 2 DAN, Mihail, UZUM, Ilie Din corespondența generalului Traian Dodo cu Vincențiu Babeș 219- română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion, LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița 403- română
1975 Banatica, 3 UZUM, Ilie Cimitirul medieval de la Gornea - "Țîrcheviște" 131- română
1977 Banatica, 4 UZUM, Ilie Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Țărmuri 215- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Ilidia - Oblița 436- română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) 225- română
1981 Banatica, 6 POP, Constantin, UZUM, Ilie Un bronz roman de la Gornea-Zomonițe 137- română
1981 Banatica, 6 UZUM, Ilie Necropola feudală timpurie de la Gornea-Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 181- română
1981 Banatica, 6 ȚEICU, Dumitru, UZUM, Ilie Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud. Caraș-Severin) 211- română
1983 Banatica, 7 UZUM, Ilie Locuirile medivale românești de la Gornea - Tomonițe 249- română
1983 Banatica, 7 ȚEICU, Dumitru, UZUM, Ilie Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele 297- română
1985 Banatica, 8 UZUM, Ilie Căi și perspective în valorificarea patrimoniului de istorie a tehnicii din județul Caraș-Severin 415-448 română
1987 Banatica, 9 UZUM, Ilie Considerații pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea (com. Cornea, județul Caraș-Severin) 281-315 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie Mărturii arheologice de civilizație veche românească descoperite în satul Gornea - "Căunița de Sus" 205-266 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie Tradiții muzeistice în județul Caraș-Severin și începuturile activității muzeului reșițean 439-461 română
1974 Crisia, IV UZUM, Ilie Bordeie prefeudale descoperite la Gornea 39- română
1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Descoperiri arheologice prefeudaLE ȘI FEUDALE TIMPURII ÎN ZONA SUPERIOARĂ A CLISURII 47- română
1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
1985 Drobeta, VI UZUM, Ilie Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 37- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 UZUM, Ilie Săpăturile arheologice de la Ildia (com. Ciclova Română) - Campania 1978 387-390
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BOZU, O., GUMĂ, Marian, LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius, UZUM, Ilie Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea Libcova 391-394
1974 Tibiscus, 3 UZUM, Ilie Două cimitire feudale timpurii la Gornea și Pojejena (Județul Caraș-Severin) 159-164 română