Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PĂDUREAN, Dominuț Templul lui Achile din Insula Șerpilor 156-170 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PĂDUREAN, Dominuț Inițierea de către România, la curtea internațională de justiție de la Haga, a procedurilor vizînd reolvarea diferentului cu Ucraina privind delimitarea zonelor economice exclusive și a platoului continental al celor două țări în Marea Neagră 289-320 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind teoriile legate de originea, numele și aria de locuire a moților (țopilor) 175-205 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Exploatarea milenară a aurului aluvionar al "rîuluide aur" Ariel - dovadă a sedentarității și contibuității românilor din Țara Moților 191-232 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Prima atestare a nedeii (tîrgului) de pe Muntele Găina (1793) 567-577 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind originea dacică a sărbătorii (nedeii) de pe Muntele Găina 141-176 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind păstoritul în Țara Moților (secolele XVII-XXI) 125-216 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații istorice, lingvistice și etnografice privind băutura numită "mied" (cu referiri speciale la regionalismul "mursă" din Țara Moților) 43-59 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind morile de cereale. Morile de scînduri (joagărele), morile de piatră (ștempurile) și morile lînă (pivele) de pe cirsul superior al Arieșului )secolele XVI-XX) 133-167 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PĂDUREAN, Dominuț Noi considerații pe marginea unor referiri la români în "Ottokars Osterreichische Reimchronik" (1285-1309) 247-257 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 PĂDUREAN, Dominuț Noi contribuții la hidronimia Daciei antice: Identificarea geografică și descifrarea etimologică a hidronimului "auras" (Herodot, Istorii, IV, 49) 233-341 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 PĂDUREAN, Dominuț Prima atestare documentară a unei mori de apă în Țara Moților - Cîmpeni, 1587 - și evoluția acesteia în timp 511-524 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind obștile sătești, cnezatele, voievodatele și "Tările" de pe Valea Abrudului și Arieșului 375-401 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind jocurile populare și strigăturile prilejuite de tîrgul (nedea) de pe Muntele Găina 867-890 română
2004 Sargetia, XXXII PĂDUREAN, Dominuț Evoluția demografică a Țării Moților între secolele XVII-XIX 741-791 română
2006 Sargetia, XXXIV PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind toponimul „plai” (cu referiri speciale la arealul Țării Moților)  801-805 română