Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 62 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 GORUN, Gheorghe O încercare de tipologizare a mișcărilor țărănești din secolele XVI-XVIII din Transilvania 665-677 română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 GORUN, Gheorghe Piese etnografice din zona Beiuș - Vașcău 447- română
1994 Biharea, XIX-XX, seria 1992-1993 GORUN, Gheorghe Satul românesc vechi și tradiția sa - Stahl Henri 165- română
1974 Crisia, IV GORUN, Gheorghe Petru Maior - Protase M. 354- română
1976 Crisia, VI GORUN, Gheorghe Incursiuni în istoriografia vieții sociale - Răduțiu Aurel 292- română
1976 Crisia, VI GORUN, Gheorghe Supplex Libellus Valachorum în variantele românești de la Scheii Brașosului - Răduțiu A., Gyemant L. 294- română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe Contribuția cetății Adrian la lupta pentru autonomia Transilvaniei 425- română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe A fost Samuil Micu student la Oradea? 459- română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe Ioan Molnar-Piuariu - Popa M. 515- română
1978 Crisia, VIII GORUN, Gheorghe Implicații sociale și economice ale ocupației militare austriece în Bihor în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 131- română
1978 Crisia, VIII GORUN, Gheorghe Urbariul localității Valea lui Mihai (1772) 333- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliude la mijlocul secolului al XVIII-lea 167- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Aspecte ale istoriei comerțului orădean în secolul al XVIII-lea 765- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Cărturari și carți în spațiul românesc medieval - Șchiau Octavian 827- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. Catalog - Dudaș F. 828- română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe Școala ardeleană, mișcare ideologică națională iluministă - Lungu I. 832- română
1980 Crisia, X GORUN, Gheorghe Voievodatul Transilvaniei, vol II - Pascu Șt. 693- română
1980 Crisia, X GORUN, Gheorghe Feronerie populară în Bihor - Chiriac A. 694- română
1980 Crisia, X GORUN, Gheorghe Răscoala secuilor din 1595-1596. (Antecedente, desfășurare, urmări) 695- română
1980 Crisia, X GORUN, Gheorghe Activitatea muzeografică a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 743- română
1980 Crisia, X GORUN, Gheorghe Carte a străină intrată în biblioteca secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor din Opradea în anul 1979 749- română
1981 Crisia, XI GORUN, Gheorghe Contribuții la istoria breslei croitorilor din Oradea în sec. al XVIII-lea 349- română
1981 Crisia, XI CHIDIOȘAN, Nicolae, CORNEA, Lucia, GORUN, Gheorghe Activitatea de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1980 395- română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe Carte veche străină din colecția Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor. Secolul al XVI-lea 459-469 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe, PINȚA, Gheorghe Activitatea muzeografică și cultural-educativă a secției de Istorie pe anul 1981 487-489 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV - Holban M. 493-494 română
1982 Crisia, XII GORUN, Gheorghe Companiile grecești din Transilvania și comețul european în anii 1636-1746 - Cicanci Olga 494-496 română
1983 Crisia, XIII GORUN, Gheorghe Două asociații ale calfelor din Oradea de la mijlocul secolului al XVIII-lea 499- română
1983 Crisia, XIII GORUN, Gheorghe Stat, societate, națiune. Interpretări istorice - Edroiu N., Răduțiu A., Teodor P. 646- română
1984 Crisia, XIV GORUN, Gheorghe Documente bihorene relative la răscoala lui Horea 105-128 română
1984 Crisia, XIV GORUN, Gheorghe Colecția de carte veche străină de la filiala arhivelor statului din Oradea (secolele XVI-XVII (Catalog) 601-613 română
1985 Crisia, XV GORUN, Gheorghe Documente bihorene relative la răscoala lui Horea (II) 217-233 română
1985 Crisia, XV GORUN, Gheorghe Cartea veche străinî din Colecția secției de Istorie a Muzeului Mării Crișurilor, secolul al XVII-lea 611-630 română
1985 Crisia, XV GORUN, Gheorghe Răscoala lui Horea. Studii și interpretări istorice - Edroiu N., Teodor P. 637-638 română
1986 Crisia, XVI GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare 187-216 română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe Rapoartele comitatului Bihor din timpul răscoalei lui Horea 249- română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (II) 263- română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe Voievodatul Transilvaniei, vol III - Pascu Șt. 771- română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe Manuscrisele românești medievale din Crișana - Dudaș F. 772- română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe Mișcarea națională a românilor din Transilvania între anii 1790-1848 - Gyemant L. 776- română
1988 Crisia, XVIII GORUN, Gheorghe Mișcările sociale țărănești din Bihor din timpul răscoalei lui Horea 157-166 română
1989 Crisia, XIX GORUN, Gheorghe Contribuții documentare despre raporturile lui Mihai Popescu cu revoluția lui Horea 205-212 română
1989 Crisia, XIX GORUN, Gheorghe Confluențe istoriografice romînești și europene. 90 ani de la nașterea istoricului Gheorghe I. Brătianu 890-892 română
1991 Crisia, XXI GORUN, Gheorghe Documente referitoare la preoții români din Bihor implicați în evenimentelele din Timpul Răscoalei lui Horea 231-342 română
1991 Crisia, XXI GORUN, Gheorghe Contribuții documentare la istoria haiduciei din vestul și nord-vestul Transilvaniei după răscoala Horea 317-321 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe Cenzorii români de la tipografia din Buda 145-159 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe Biserică și revoluție. Sinodul ortodox românesc de la Chișineu Criș 1849 - Miskolczy Miskolczy 283-284 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe Stemele județului Hajdu-Bihar - Nyakas M. 289-290 română
1993 Crisia, XXIII GORUN, Gheorghe Note la ultimatul țăranilor adresat bobilimii în răscoala lui Horea (11 noiembrie 1784) 151-174 română
1993 Crisia, XXIII GORUN, Gheorghe Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. V 372-373 română
1993 Crisia, XXIII GORUN, Gheorghe A fanariotaktal a hohenzollernekig. Tarsadalmi hanyatlas es nemzeti emelkedes a roman tortenelemben (1711-1866) - Trocsany Zsolt, Miskolcty Ambrus 373-375 română
1993 Crisia, XXIII GORUN, Gheorghe Francisc Pall (1911-1992) 383-384 română
1994 Crisia, XXIV GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (III) 317-346 română
1994 Crisia, XXIV GORUN, Gheorghe Les lumieres en Europe - Ulrich Im Hof 456-456 română
1994 Crisia, XXIV GORUN, Gheorghe The French Historical Revolution. The "Annales" School, 1929-1989 457-458 română
1994 Crisia, XXIV GORUN, Gheorghe Studii de istorie a Transilvaniei. Specific regional și deschidere europeană 459-461 română
1995 Crisia, XXV GORUN, Gheorghe Contribuții documentare la istoria cărții românești de la începutul secolului al XIX-lea. Tipografia de la Buda (I) 283-303 română
1995 Crisia, XXV GORUN, Gheorghe Mezovaros es reformacio - Szakaly F. 410-411 română
1995 Crisia, XXV GORUN, Gheorghe The Early Modern City 1459-1750 - Friedrichs C. 412-412 română
1997 Crisia, XXVI-XXVII, seria 1996-1997 GORUN, Gheorghe Mișcarea țărănească condusă de călugărul Sofronie (1759-1761) între motivațiile religioase și coordonatele sociale 81-95 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII GORUN, Gheorghe, GORUN, Hadrian Semnificația gesticii și a scenariului festiv legate de 23 august 167-172 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 GORUN, Gheorghe Documente sătmărene din timpul răscoalei lui Horea 207-215 română