Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație ZUB, Alexandru În jurul unei comemorări la Academiei României 215-219 română
2013 Analele Brăilei, 13, seria istorie-cultură-civilizație ZUB, Alexandru Dimitrie Cantemir - periplu istoriografic 135-142 română
1968 Carpica, I ZUB, Alexandru Vasile Pârvan. Corespondență inedită din vremea studiilor 1904-190 281-328 română
1968 Carpica, I ZUB, Alexandru Vasile Pârvan – preocupări bibliografice și documentaristice 329-336 română
1970 Carpica, III ZUB, Alexandru Nicolae Bălcescu și revoluționarii moldoveni din vremea sa 33-55 română
1970 Carpica, III ZUB, Alexandru Kogălniceanu și Hașdeu.Marginalii 57-64 română
1971 Carpica, IV ZUB, Alexandru Problema editării izvoarelor în istoriografia română din epoca modernă 375-413 română
1972 Carpica, V ZUB, Alexandru Vasile Pârvan 25-38 română
1985 Carpica, XVII ZUB, Alexandru Vasile Pârvan: dilemele cărturarului 189-196 română
1992 Carpica, XXIII-1 ZUB, Alexandru Un episod dramatic din istoria Ligii Culturale .7-13 română
1992 Carpica, XXIII-2 ZUB, Alexandru Scrisoare de felicitare 23-23 română
1993 Carpica, XXIV ZUB, Alexandru Vasile Pârvan, un posibil candidat la Primatul României .9-16 română
1994 Carpica, XXV ZUB, Alexandru Henri Focillon și Vasile Pârvan, călătorii sincrone în viața formelor 211-221 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie ZUB, Alexandru Vasile Pârvan și istoria biografică 257-264 română
2013 Carpica, XLII ZUB, Alexandru Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița: periplu ego-istoric 573-576 română
1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26 ZUB, Alexandru La pensee historique de Vasile Pârvan 019-026
1980 Hierasus, III ZUB, Alexandru Nicolae Iorga în evoluția spiritului critic 19-30 română
1970 Memoria Antiquitatis, II ZUB, Alexandru A.D. Xenopol și M. Kogălniceanu. Marginalii 439- română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea ZUB, Alexandru Istoria, o pedagogie națională. Prelecțiunile Junimii 599-603 română
2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII ZUB, Alexandru Liviu Rebreanu prin sine însuși - Gheran Nicolae, Moldovan Andrei 61-61 română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III ZUB, Alexandru Din legăturile lui A.D. Xenopol cu Transilvania 199- română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II ZUB, Alexandru Pârvan: neliști escatologice (note de lectură) .5-12 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ZUB, Alexandru Academia militans .5-12 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V ZUB, Alexandru Discurs istoric și ego-istorie .5-23 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V ZUB, Alexandru Cultură istorică și modernizare în România secolului XX 71-80 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ZUB, Alexandru Vasile Pârvan: preeminența spiritului 15-18 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ZUB, Alexandru Dimitrie Cantemir: obsesia adevărului 58-61 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII ZUB, Alexandru Pârvan și Valery: afinități, analogii 104-113 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX ZUB, Alexandru Politici naționale la 1900 73-80 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X ZUB, Alexandru Presa românească și discursul regenerativ în epoca modernă 50-60 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI ZUB, Alexandru Descriptio Bessarabiae 188-191 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI ZUB, Alexandru Despre criza și crizism (note de lectură) 274-280 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII ZUB, Alexandru Spiritul haretian în cultura română 110-115 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII ZUB, Alexandru Un monument rupestru din zona Buzăului 264-265 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII ZUB, Alexandru Intelectualii și formarea României moderne 70-77 română