Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 70 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1974 Acta Musei Napocensis, XI BENEA, Doina, ȘCHIOPU, Ana Un mormînt gnostic de la Dierna 115-124 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BENEA, Doina Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.c.) 205-214 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BENEA, Doina Cîteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III 133-145 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BENEA, Doina Die V. mekedonischw legion auf den nordlichen Sonaulimes im 3-4 Jahrhundert 235-244 germană
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina, POP, Constantin Un bronz roman de la Tibiscum 461-464 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BENEA, Doina Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum 337-344 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BENEA, Doina Bogdan Soultov (1930-1982) 941-941 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BENEA, Doina, PISO, Ioan Diploma militară de la Drobeta 111- română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I) 247-260 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Viața rurală în Sud-Vestul Daciei în secolele II-IC (II) 127-148 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BENEA, Doina Cohors I Brittonum - Ulpia Torquata Pia Fidelis Civium Romanorum 53-60 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BENEA, Doina, PISO, Ioan Epigraphia Tibiscensia 91-107 franceză
1977 Acta Musei Porolissensis, I BENEA, Doina Vexilații ale legiunii a V-a Mmacedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n. 173- română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare BENEA, Doina, REGEP-VLAȘCICI, Simona Organizarea internă a așezărilor vicane din Dacia (III) Therme 235-244 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmaler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum) 188-194 germană
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Banatul în timpul lui Traian 309-321 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Colegiul utricularilor din Dacia 302-310 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Reliefuri sculpturale votive tibiscense (I) 233-240 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Despre pandantivul tip Bulla din Provincia Dacia 141-146 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Transilvania la sfîrșitul antichității și în perioada migrațiilor - Oprean C. 587-591 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Scrieri de istorie romană - Pârvan V. 593-595 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Armata Daciei șio campania din Orient a împăratului Gordian al III-lea 171-185 română
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Cu privire la admistrarea salinelor din Dacia romană 41-46 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BENEA, Doina Contribuții la istoria relațiilor politice dintre imperiul roman și geto-daci (expediția lui Aelius Catus) 147-159 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BENEA, Doina Orașul antic Tibiscum. Considerații istorice și arheologice 149-173 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BENEA, Doina Relațiile dintre Dacia și Moesia Superior în timpul împăratului Traian (II) 137-146 română
1975 Banatica, 3 BENEA, Doina Observații cu privire la topografia Diernei în epoca romană 91- română
1977 Banatica, 4 BENEA, Doina Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului 161- română
1983 Banatica, 7 BENEA, Doina Cercetări arheologice în așezarea civilă de la Tibiscum - Edificiul VII 203- română
1985 Banatica, 8 BENEA, Doina Numerus maurorum tibiscensium, contribuții la istoria trupelor de mauri din Dacia 139-154 română
1985 Banatica, 8 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Șantierul arheologic Hodini Pusta. Raport preliminar 1979-1984 187-201 română
1985 Banatica, 8 BENEA, Doina Evolution of the sistem of defense works in Dacia - Cătăniciu Ioana 469-473 română
1993 Banatica, 12-I BENEA, Doina Castrul de pămînt (I) de la Tibiscum 213-218 română
1995 Banatica, 13-I BENEA, Doina Dacia în timpul lui Aurelianus 149-170 română
2005 Banatica, 17 BENEA, Doina Aurelius Goddes Magister Figlinarum Legionis XIII Geminar 143-149 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BENEA, Doina Septime severe et l'urbanisation de la province de Dacie 390-393 franceză
2009 Cercetări Arheologice, XVI BENEA, Doina Cu privire la granița de sud-vest a Daciei Romane (II). Sectorul Porților de Fier 355-369 română
1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34 BENEA, Doina Lampes roumaines de Tibiscum 139-168
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 BENEA, Doina Ortliche Lampen Werkstätten in der romischen Provinz Dakien 337-360
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei BENEA, Doina Participarea trupelor din Pannonis la cucerirea Daciei 29-40 română
1974 Drobeta, I BENEA, Doina Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta 169- română
1976 Drobeta, II BENEA, Doina Cîteva fragmente de vase votive descoprite la Drobeta 55- română
1985 Drobeta, VI BENEA, Doina, PISO, Ioan Diploma militară de la Drobeta 63- română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Cîteva observații privind Cohors i Sagittariorum de la Tibiscum și transferul la Drobeta 42-52 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BENEA, Doina A fost Drobeta capitală a Daciei Inferior? 103- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BENEA, Doina, MEDELEȚ, Florin, MOGA, M., PETROVSZKY, R. Cercetările arheologice din castrul de la Tibiscum 109-118
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BENEA, Doina, BONA, Petru, MEDELEȚ, Florin, PETROVSZKY, R. Cercetările arheologice de la Tibiscum 298-303
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BENEA, Doina Cercetările arheologice de la Tibiscum 306-323
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Așezarea din secolele III-IV e. n. de la Timișoara -Cioreni 381-383
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Șantierul arheologic Hodon-Pustă 388-394
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina Septimius Severus și Tibiscum Arheologie 91
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina Cu privire la o notiță de arheologie creștină Arheologie 95
2004 Patrimonium Banaticum, III BENEA, Doina Note de lectură (II) RECENZII 251
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie BENEA, Doina Despre o capelă creștină la Porolissum 231- română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII BENEA, Doina Tibiscum. Așezările romane 628-636 română
2007 Pontica, XL BENEA, Doina Das lager von praetorium (Mehadia) in spatromischer zeit 339-350 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BENEA, Doina Atelierele ceramice de la Tibiscum (Contribuții la istoria atelierelor de ceramică din sud-vestul Daciei) 22-41 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 BENEA, Doina Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobetaîn timpul războaielor marcomanice 303-306 română
1979 Sargetia, XIV BENEA, Doina Opaițe romano-bizantine în colecția Muzeului Banatului 219-224 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BENEA, Doina Inteferențe spirituale în așezările daco-romane din Sud-Vestul Daciei în secolele III-IV 369-383 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 BENEA, Doina, LALESCU, Iulian Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) 267-301 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 BENEA, Doina Organizarea internă a așezărilor vicane ale castrelor auxiliare (II). Edificiile de cult 191-203 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 BENEA, Doina, CRÎNGUȘ, Mariana Evoluția vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. cu privire la principalele căi de acces în așezare 181-194 română
2013 Sargetia, XL, seria IV BENEA, Doina Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum 195- română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BENEA, Doina, MOGA, Marius Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum 321-329 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BENEA, Doina Cu privire la transferarea legiunii a III-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior 219-228 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BENEA, Doina Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum 173-184 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity BENEA, Doina, GRÎNGUȘ, Mariana, REGEP-VLASCICI, Simona Emaillierte Fundstucke aus Tibiscum 57-67 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BENEA, Doina Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV 241-257 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Mărturii creștine timpurii din Dacia romană 43-50 română