Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 Acta Musei Napocensis, I RUSSU, Ion Materiale epigrafice din estul Daciei 181- română
1965 Acta Musei Napocensis, II RUSSU, Ion Obîrșia împăratului Constantinus I 295- română
1966 Acta Musei Napocensis, III RUSSU, Ion Contribuția lui Zamosius la epigrafia Dacia 437- română
1966 Acta Musei Napocensis, III RUSSU, Ion Note epiografice. Seria IX 451- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV RUSSU, Ion Tracii în Dacia romană 85- română
1968 Acta Musei Napocensis, V RUSSU, Ion Inscripții din Dacia Porolissensis 541- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI RUSSU, Ion Elementele syrioene în Dacia carpatică 167- română
1975 Acta Musei Napocensis, XII RUSSU, Ion Precursorii muzeografiei științifice: colecționare de materiale arheologice 191-197 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII RUSSU, Ion Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertaea ad res earundem provinciarum pertinendes 419-425 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 RUSSU, Ion Din trecutul păstoritului românesc 135-156 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 RUSSU, Ion Elemente autohtone în terminologia ocupațiilor 23-37 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 RUSSU, Ion Elemente autohtone în terminologia așezărilor și gospodăriei 73-94 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 RUSSU, Ion Elemente autohtone în terminologia îmbrăcămintei .5- română
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion Inscripții romane din castrul Praerorium (Mehadia) 103- română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, M., RUSSU, Ion O diplomă militară din Tibiscum 61- română
1975 Banatica, 3 RUSSU, Ion Diploma militară romană din Covdiu (R.S.F.J.) 75- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion Însemnătatea etnologică a necvropolei daco-romane de la Locusteni - Dolj 227- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion Drobeta în veacurile I-VII e.n. 233- română
1956 Sargetia, III RUSSU, Ion Daco-geții în Dacia romană 39- română
1965 Studii și Comunicări, 12 RUSSU, Ion Inscripțiile grecești din Dacia 47- română
1967 Studii și Comunicări, 13 MILEA, Z., RUSSU, Ion Volkanus Augustus în Dacia 165- română
1967 Studii și Comunicări, 13 RUSSU, Ion Despre influența românească asupra limbii maghiare. Cuvinte românești la populația din raionul Huedin 247- română