Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 42 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNTA, Petru Revoluția populară din țara noastră - necesitate obiectivă 421- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru Situația și lupta calfelor din Cluj în a doua jumătate a sec. XVII și prima jumătate a sec. XIX 403- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru Tactica PCR pentru încgegarea unui larg front democratic în perioada 23 August 1944 - 6 Martie 1945 581- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Din colecția de manifeste și afițe a Muzeului de Istorie Cluj 707- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Petru Acțiuni greviste ale muncitorilor metalurgiști de la fabrica "Phoebus" - Oradea 329- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Aspecte din lupta forțelor democratice în alegerile din 1946 în fostul județ Cluj 547- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Petru Structura socială și situația materială a maselor în România (deceniile 4-5 ale sec. XX) 335- română
1968 Acta Musei Napocensis, V BUNTA, Petru Formele și caracterul luptei maselor pentru instaurarea regimjului democrat-popular 329- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BUNTA, Petru Lupta Partidului Comunist Roman pentru înfăptuirea Frontului Popular Antifascist 389- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII BUNTA, Petru Întrunirile, mitingurile și demonstrațiile - forme importante ale luptei maselor pentru instaurarea guvernului revoluționar-democratic 425- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BUNTA, Petru, ȚUȚUI, Gheorghe Întărirea organiozatorică a Partidului Comunist Român și creșterea influenței sale politice (1944-1945) 391- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BUNTA, Petru, ȚUȚUI, Gheorghe Partidul Comunist Român după Conferința Națională. Victoria Partidelor Democratice în alegerile din 1946 341- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BUNTA, Petru Unele probleme privind muzeologia istorică 433- română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BUNTA, Petru Primul statut cunoscut al Asocisției Generale a Muncitorilor din Timișoara 295-309 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII BUNTA, Petru Situația organizatorică a clasei muncitoare și lupta ei pentru revendicări economice și politice în anii 1921 - 1828 393-412 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BUNTA, Petru Marginalii la ultima ședință a Consiliului de miniștri prezidată de generalul Nicolae Rădescu 579-596 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BUNTA, Petru În frunte cu Partidul Comunist Roman, pentru Republica Populară, pentru trecerea la etapa socialistă a revoluției populare 621-643 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Petru Procesele intentate de către autoritățile hortyste comuniștilor din partea de Nord a Transilvaniei (1941-1944) 583-602 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte ale insurecției naționale armate, antifasciste și antiiperialiste din august 1944 371-385 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) 717-738 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (II) 615-637 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (III) 585-608 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania 455-462 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ARDOS ANA, Maria, BUNTA, Petru Procesele antifasciste din anii 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 521-539 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDOS ANNA, Maria, BUNTA, Petru Procese antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 669-694 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Actul de la 23 August 1944 - piatră în istoria modernă și contemporană a României XI- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, BUNTA, Petru Procesele antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publica (III) 641- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională 273- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, subtitlu: Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru Realizarea unității depline a clasei muncitoare din țara noastră (1945-1948) Istorie contemporană 321- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Eliberarea părții de Nord-Vest a Transilvaniei, parte integrantă a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antimperialistă din România 497- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Epoca Nicolae Ceaușescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. și României socialiste 19- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, subtitlu: Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Revoluția agrară - necesitate istorică în agricultura României contemporane .11-20 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 391-398 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Problema specificului în muzeologia istorică 47-53 română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Insurecția națională armată anfascistă și antimperialistă din august 1944 555- română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din activitatea forțelor democratice în frunte cu P.C.R. pentru căștigarea bătăliei alegerilor din noiembrie 1946 ăn fostele județe Cluj și Turda 279-286 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BUNTA, Petru Din activitatea politico-ideologică a Patzidului Comunist Roman în perioada 23 august 1944-6 martie 1945 271-280 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru Date privind istoria mișcării muncitorești din Satu Mare (1923-1928) 159-177 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II BUNTA, Petru Mișcarea muncitorească din Satu Mare în anul 1029 271-288 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III BUNTA, Petru Luptele revoluționare ale maselor muncitoare sătmărene în anii 1930-1933 121-139 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BUNTA, Petru Trăsăturile principale ale mișcării socialiste și muncitoprești din Satu Mare la începutul sec. XX 233-255 română
1974 Tibiscus, 3 BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primul statut cunoscut al asociației generale a muncitorilor din Timișoara - 1870 209-214 română