Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII DOBRINESCU, Cătălin, HAITĂ, Constantin Așezări de tip cenușar din bronzul tîrziu în sud-estul României 421-428 română
1998 Pontica, XXXI BĂJENARU, Constantin, DOBRINESCU, Cătălin, STOIAN, Gheorghe Noi descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Peștera, jud. Constanța 227- română
1999 Pontica, XXXII COVACEF, Zaharia, DOBRINESCU, Cătălin Mecanisme de închidere descoperite în sectorul de est al cetății Capidava, jud. Constanța 273-283 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 DOBRINESCU, Cătălin, VOINEA, Valentina Așezarea Hamangia III de la Cheia. Campaniile 2001-2002 (Raport preliminar) .9-23 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 BĂJENARU, Constantin, DOBRINESCU, Cătălin, VOINEA, Valentina Index, revista Pontica, 1968-2001 439-505 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII AILINCĂI, Sorin, DOBRINESCU, Cătălin, JUGĂNARU, Gabriel, NICIC, Andrei Considerații privind realizarea decorului înprimat pe ceramica din prima epocă a fierului în spațiul nord-vest pontic 111-130 română
2007 Pontica, XL DOBRINESCU, Cătălin Un opaiț cu figură antropomorfă descoperit într-un mormînt la Tomis 503-508 română
2008 Pontica, XLI BĂJENARU, Constantin, DOBRINESCU, Cătălin Săpăturile de salvare în necropola romană a Tomisului 189-208 română
2010 Pontica, XLIII DOBRINESCU, Cătălin Observații asupra genezei primei epoci a fierului în sectorul inferior al Dunării de Jos 77-82 română
2011 Pontica, XLIV DOBRINESCU, Cătălin, DRAGOTĂ, Aurel, KELEMEN, Beatrice, PINTER ZONO, Karl Cercetări preliminare în necropola medievală de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanța) 387-400 română
2009 Studii de Preistorie, 6 DOBRINESCU, Cătălin Observații asupra originii și circulației obiectelor de bronz în aria culturii Coslogeni 237-240 română