Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 35 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 RUSTOIU, Aurel Zidurile de piatră nefasonată la daco-geți (sec. II î.e.n.-I e.n.) 767-774 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSTOIU, Aurel Colanele de argint daco-getice 1079-1093 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSTOIU, Aurel O verigă cu capete petrecute și înfășurate din cetatea dacică de la Costești (jud. Hunedoara) 251-261 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, RUSTOIU, Aurel, TAKACS, Mathilda Fibule din Colecțiile Muzeului Orășenesc Aiud 451-461 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel O brățară dacică de la Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 139-142 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, subtitlu: Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel Observații privind importul de grafit în Transilvania în epoca Latène Istorie Veche şi Arheologie 67-75 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXII-1 POPA, Cristian, RUSTOIU, Aurel Cîteva probleme privind ceramica Latene cu grafit în pastă din Dacia preromană 253-270 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, seria arheologie-restaurare-conservare RUSTOIU, Aurel O zăbala irlandeză în Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (observații privind artefactele metalice vehiculate de trupele din Britania staționate în Dacia romană 215-234 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Observații privind tipologia și cronologia fortificațiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată 179-187 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel, TURC, Corina Podul roman de la Drobeta în conștiința posterității (secolele XVI-XVII) 328-335 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Două simpula de tip pescate din Dacia preronană 231-238 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Grupa răsăriteană a podoabelor dacice (un studiu privind relațiile inter-regionale în Dacia preromană în sec. I î.e.n. - I e.n.) 325-364 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Un suport de vas roman din Cetatea dacică de la Divici (jud. Caraș-Severin) 123-129 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel The ceramic human head from Deta /Timiș County). About the La Tene vessels with anthopomorphic decoration from the Carpathian Basin 57-72 engleză
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie RUSTOIU, Aurel Fibule dacice cu ornamente zoomorfe 135-145 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie RUSTOIU, Aurel Les fibules daciques a ornements anthropomorphes (observations typologiques et chronologiques) 113-120 franceză
2002 Cumidava, XXV RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr - I d. Chr. 42-66 Română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica EGRI, Mariana, RUSTOIU, Aurel Danubian Kantharoi - Almost Three Decades Later 217- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica MIRIȚOIU, Nicolae, RUSTOIU, Aurel Thracian warriors in Transylvania at the beginning of the Late Iron Age. The grave with chalcidian helmet from Ocna Sibiului 161-181 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica RUSTOIU, Aurel The celts and indigenous populations from the Southern Carpathian Basin. Intercomunity communication strategies 357-390 engleză
2000 Istros, X RUSTOIU, Aurel Les Geto-Daces. Iconographie et imaginaire - Sîrbu V., Flore G. 511-514 română
2005 Istros, XII RUSTOIU, Aurel Repere arheologice și istorice privind începutul colonizării celtice a spațiului intra-carpatic 45-64 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie RUSTOIU, Aurel Catarame în formă de "liră" în Dacia preromană 577-580 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Vase în miniatură din așezarea dacică de la Sighișoara - Wietenberg .11-20 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică RUSTOIU, Aurel Sarea Maramureșului și așezările dacice de pe Tisa superioară 201-217 română
2005 Mousaios, X RUSTOIU, Aurel The salt of Maramureș and the dacian settlements alongside of Upper Tisa 353-367 engleză
2011 Pontica, XLIV RUSTOIU, Aurel Celto-Pontica. Connections of the celts from Transylvania with the Black Sea 91-111 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Funerary Practices at the Geto-Dacians of the 2 nd Century BC - 1st Century AD 199-228 engleză
1993 Revista Bistriței, VII RUSTOIU, Aurel Ceramica dacică de la Florești - "Cetatea fetei" (jud. Cluj) 63-75 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 ANDRIȚOIU, Ioan, RUSTOIU, Aurel Sighișoara - Wietenberg. Descoperirile preistorice și așezarea dacică 881-882 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 ANDRIȚOIU, Ioan, RUSTOIU, Aurel Marian Gumă (1951-1998) 883-887 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 FERENCZ, Iosif, RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Mormîntul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara) 111-127 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie RUSTOIU, Aurel Fibule - linguriță ornamentate cu "perle" 141-146 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe BÎRCĂ, Vitalie, RUSTOIU, Aurel La typologie de l'armement decouvert dans la Dacie preromaine (1er siecle av. J.C. - 1 er siecle sp. J.C.) 225-225 franceză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu GHEORGHIU, Gabriela, RUSTOIU, Aurel "General" and "Particular" in the dressing fashion and metalwork of pre-roman Dacia (an iron variant of the Jezerine-type brooches from Piatra-Craivii - Alba County) 447-257 engleză