Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1973 Banatica, 2 ROMAN, Petre Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană 57- română
1969 Carpica, II ROMAN, Petre Conceptul Foltești II și problema începuturilor epocii bronzului în Moldov 17-22 română
1982 Carpica, XIV ROMAN, Petre Constituirea noilor grupe etno-culturale de la începutul epocii bronzului 39-49 română
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 MORINTZ, Sebastian, ROMAN, Petre Aspekte des Ausgangs des Äneolithikums und der Übergangsstufe zur Bronzezeit im Raum der Niederdonau 045-128
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 MORINTZ, Sebastian, ROMAN, Petre Über die Chronologie der Übergangszeit vom Äneolithikum zur Bronzezeit in Rumänien 061-072
1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15 ROMAN, Petre Strukturänderungen des Endäneolithikums im Donau-Karpaten-Raum 031-170
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ROMAN, Petre Die südlichen Beziehungen der Badener-Kultur 307-312
1983 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 27 ROMAN, Petre Compte rendu: ''Das kupferzeitliche Grabefeld von Tiszavalk-Kenderfold" 208-209
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ROMAN, Petre Nicolae Vlassa (1934-1984) 191-192
1974 Drobeta, I BORONEANȚ, Vasile, ROMAN, Petre Locuirea neolitică din Ostrovul Banului de la Gura Văii 117- română
2005 In memoriam ION NESTOR ROMAN, Petre Perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în viziunea profesorului Ion Nestor 63-66 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BERCIU, Dumitru, MORINTZ, Sebastian, ROMAN, Petre Săpăturile de la Cernavoda 095-105
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 IONESCU, M., MORINTZ, Sebastian, ROMAN, Petre Șantierul arheologic Cernavoda 049-056
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 BERCIU, Dumitru, PURCĂRESCU, P., ROMAN, Petre Săpături și cercetări arheologice în raionul R. Vîlcea 131-138
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 CANTACUZINO, Gh. I., MORINTZ, Sebastian, PANAIT, Panait I., ROMAN, Petre, ROSETTI, Dinu V. Săpăturile arheologice din București 761-794
2006 Mousaios, XI ROMAN, Petre Buzău, 25 august 2005 lansarea unui volum memorial la 100 de ani de la nașterea prof. Ion Nestor 283-284 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ROMAN, Petre Date inedite asupra așezării culturii Cernavodă I de la Cernavodă 171-177 română
2013 Pontica, XLVI ROMAN, Petre Culturi arheologice cu numele Carnavodă (I,III,II) .9-14 română