Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CEAUȘESCU, Nicolae 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român .3-3 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august CEAUȘESCU, Nicolae Din Raportul C.C. al P.C.R. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congrasul al IX-lea al P.C.R. 1–2 română
1977 Teatrul, nr. 12 CEAUȘESCU, Nicolae Conferința Națională a Partidului Comunist Român - Un eveniment de seamă în istoria patriei noastre 1–2 română
1978 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu colectivului Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București 1–2 română
1979 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășul Nicolae Ceaușescu adresat colectivului Teatrului de Stat din Oradea, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate 1–1 română
1979 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășul Nicolae Ceaușescu adresat colectivului Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate 1–2 română
1979 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din capitală consacrată zilei de 1 Mai 1–2 română
1979 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale - 5 iulie 1979 1–4 română
1979 Teatrul, nr. 9 CEAUȘESCU, Nicolae Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., 7 septembrie 1979 1–4 română
1979 Teatrul, nr. 9 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat laureaților și participanților la a II-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României” 5–5 română
1979 Teatrul, nr. 12 CEAUȘESCU, Nicolae Din Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XII-lea și sarcinile de viitor ale partidului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 1–5 română
1980 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Teatrului de Nord din Satu Mare cu prilejul împlinirii a 25 de ani de existență 3–3 română
1980 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Reuniunea solemnă a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului 1–3 română
1981 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul de Anul Nou, adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 1–1 română
1981 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae 8 mai 1981 - Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 1–2 română
1981 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae 8 mai 1981 - Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucită dezvoltare a teoriei revoluționare, călăuză a culturii românești, a gîndirii artistice și literare 4–11 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Conferinței naționale a scriitorilor 1–4 română
1981 Teatrul, nr. 9 CEAUȘESCU, Nicolae Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea festivă consacrată celei de-a 50-a aniversări a „Scînteii” și sărbătoririi Zilei presei 1–6 română
1982 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae Din Mesajul de Anul Nou 1–2 română
1982 Teatrul, nr. 3 CEAUȘESCU, Nicolae Din cuvîntarea rostită la adunarea solemnă consacrată celei de-a 60-a aniversări a Uniunii Tineretului Comunist, 19 martie 1982 1–1 română
1982 Teatrul, nr. 4 CEAUȘESCU, Nicolae Din cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R., 31 martie 1982 1–1 română
1982 Teatrul, nr. 5 CEAUȘESCU, Nicolae Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R., 1-2 iunie 1982 1–2 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CEAUȘESCU, Nicolae Din Cuvîntarea rostită la Congresul al II-lea al Educației politice și culturii socialiste, 25 iunie 1982 1–1 română
1982 Teatrul, nr. 12 CEAUȘESCU, Nicolae Din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R., 16 decembrie 1982 1–3 română