Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie BICA, Ion Aspecte religioase geto-dacice din arealul argeșean în lumina documentelor arheologice 13- română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie BICA, Ion Scene iconografice constantinopolitane în pictura bisericii Sfîntul Nicolae din Curtea de Argeș 397- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie BICA, Ion Mărturii ale influenței civilizației bizantine în regiunea Argeș-Muscel 141- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie BICA, Ion Biserici otodoxe din secolul al XIII-lea descoperite în regiunea Argeș-Muscel 65- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie BICA, Ion Cinstirea Sfîntului Gheorghe pe teritoriul României în lumina documentelor argeologice, epigrafice, sigilografice și literare (secolele IV-XIII) 117-121 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie BICA, Ion Informații cuprinse în izvoarele bizantine referitoare la situația teritoriilor românești nor-dunărene în ultima treime a secolului al X-lea 131-135 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie BICA, Ion Sigiliografia bizantină în România 131- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie BICA, Ion Cinstirea Maicii Domnului pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, sigiliografice și epigrafice (secolele X-XIII) 137- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie BICA, Ion De la Imperium Romanorum la Basileia bizantină etape importante în evoluția procesului de grecizare a imperiului roman de răsărot (secolele IV-VII d.Hr.) 463-467 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie BICA, Ion Atitudinea împăratului Constantin cel Mare (306-337) față de păgînism 69-74 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie BICA, Ion O importantă informație despre vlahii (românii) din teritoriile nord-dunărene (prima jumătate a secolului al XIV-lea) în opera istoricului bizantin Ion Cantacuzino 83-88 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BICA, Ion, JUGANARU, Gabriel, MANOLE, Sorin, POPESCU, Oana, TACHE, Antonio, TOCANIC, Paul, TOPOLEANU, Florin Sistem integrat de tip geospatial pentru localizarea și protecția siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: județul Tulcea (Patrimon) 361-366 română