Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 38 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1998 Arheologia Medievală, II PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița 51- română
2000 Arheologia Medievală, III PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița (II) .11- română
2000 Arheologia Medievală, III MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca Nicolae Constantinescu la 70 de ani 289- română
1975 Cercetări Arheologice, I PĂUNESCU, Anca Șantierul arheologic Tîrgșoru Vechi. Raport de săpătură 231- română
1976 Cercetări Arheologice, II PĂUNESCU, Anca Căldări din lut cu torți interioare descoperite la Tîrgșor, județul Prahova 305- română
1979 Cercetări Arheologice, III CHIȚESCU, Lucian, CONOVICI, Niculae, LUNGU, Radu, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 155- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian, LUNGU, Radu, PAPASIMA, Teodor, PĂUNESCU, Anca, TĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, Petre Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni , jud. Ialomița 120- română
1982 Cercetări Arheologice, V CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, Petre Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129- română
1983 Cercetări Arheologice, VI CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 95- română
1984 Cercetări Arheologice, VII CRISTOCEA, Spiridon, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice din sectorul "Monumente" de la cetățeni, jud. Argeș 137- română
1984 Cercetări Arheologice, VII PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci), com. Giurgeni, jud. Ialomița 143- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș. Locuința voievodală 67- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) com. Giurgeni, jud. Ialomița 75- română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetățeni, jud. Argeș 52- română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian, MATEI, Gheorghe, NIȚULESCU, Virgil, PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57- română
1992 Cercetări Arheologice, IX CHITESCU, Lucian, MATEI, Gheorghe, NIȚULESCU, Virgil, PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci). Com. Giurgeni, jud. Ialomița 97- română
1992 Cercetări Arheologice, IX PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Cercetări arheologice la Tîndărei, jud. Ialomița 109- română
1997 Cercetări Arheologice, X MATEI, Gheorghe, PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 255-262 română
1997 Cercetări Arheologice, X MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Mănăstirea Sfinții Voievozi - Slobozia. Cercetări arheologice 263-276 română
2000 Cercetări Arheologice, XI-I PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la orașul de Floci, județul Ialomița 175-187 română
2003 Cercetări Arheologice, XII PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu L'etablissement rural medieval des XVI-XVII siecles de Brănești-Vadu Anei 249-271 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, OȚA, Silviu, PĂUNESCU, Anca Cercetări arheologice în vatra orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 111-132 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu La necropole de Brănești - Vadu Anei (le XVI-e siecle) 275-307 franceză
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ENE, Irina, MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca, VASILE, Gabriel Cercetări arheologice în vatra Prașului de Floci, (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2006-2007 .11-42 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII COMAN, Radu, ENE, Irina, MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca Cercetări arheologice în vatra Orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2008-2009 225-240 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII ENE, Irina, PARASCHIV-GRIGORE, Ioana, PĂUNESCU, Anca Așezămîntul monahal-spitalicesc "Sfîntul Pantelimon" 241-260 română
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu, TOMESCU, Mihai Săpăturile de salvare la Hanul Constantin Vodă (1996) .9-77 română
2002 Cercetări arheologice în București, V, subtitlu: V, 2002 PĂUNESCU, Anca Ceramica descoperită la Hanul Constantin Vodă 79-94 română (şi un rezumat în franceză)
1983 Cercetări Numismatice, V PĂUNESCU, Anca Monedă venețiană descoperită la „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, jud. Ialomița / La monnaie vénitienne découverte a „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, dép. de Ialomița / A Venetian coin found at Orașul de Floci - Piua Petrii, Giurgeni commune, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 163-164 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PĂUNESCU, Anca Inele sigilare descoperite la Piua Petri (Orașul de Floci) județul Ialomița / Signet Rings Discovered at Piua Petrii (Orașul de Floci), Ialomița County Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 233-235 română
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII ENE, Irina, MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca The aechaeological researches and the patrimony of Floci Town, Ialomița District 97-99 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X PĂUNESCU, Anca, RENTA, Elena Contribution a la connaissance des habitats de la culture Coslogeni dans la Vallee de la Ialomița 193-197 franceză
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 PĂUNESCU, Anca Despre familia lui Ianache Lațcar, județ la Orașul de Floci 405-412 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca Tipuri de locuințe documentate arheologic la Orașul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomița 85-96 română
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, P. Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) 484-490
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la complexul monumentelor feudale de la Cetățeni, jud. Argeș 275-281
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 282-286
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani PĂUNESCU, Anca Despre începuturile orașului de Floci 641-648 română