Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 49 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BRĂTESCU, Constantin Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română
1920 Analele Dobrogei, I-2 BRĂTESCU, Constantin Castele romano-bizantine în Dobrogea - Utzica C. 331-337 română
1920 Analele Dobrogei, I-2 BRĂTESCU, Constantin Un tablou istoric bulgăresc 341-345 română
1920 Analele Dobrogei, I-4 BRĂTESCU, Constantin Mișcări epoirogenetice și caracterele morfologice în basinul Dunărei de Jos 569-597 română
1920 Analele Dobrogei, I-4 BRĂTESCU, Constantin Locul limbii române între limbile romanice - Pușcariu Sextil 652-658 română
1921 Analele Dobrogei, II-1 BRĂTESCU, Constantin Două probleme dobrogene: colonizare, toponimie 127-139 română
1921 Analele Dobrogei, II-3 BRĂTESCU, Constantin Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 379-391 română
1921 Analele Dobrogei, II-3 BRĂTESCU, Constantin Excursia D-lui Em. De Martonne în Dobrogea 455-455 română
1921 Analele Dobrogei, II-4 BRĂTESCU, Constantin Itinerariul Fratelui Wilhelm de Rubruquis din ordinul fraților minoriți în anul mîntuirii 1253, în părțile răsăritene 507-535 română
1922 Analele Dobrogei, III-4 BRĂTESCU, Constantin Cele mai vechi știri despre români în Dobrogea - Iorga N. 567-571 română
1922 Analele Dobrogei, III-4 BRĂTESCU, Constantin Cele mai vechi știri bizantine asupra Românilor dela Dunărea de jos - Bănescu N. 571-578 română
1923 Analele Dobrogei, IV-2 BRĂTESCU, Constantin Ibn Batutah - Un călător arab prin Dobrogea în sec. XIV 138-156 română
1924 Analele Dobrogei, IV-4 BRĂTESCU, Constantin Dacia și Moesia după Ptolemaeus (Sec. II d. Cr.) 49-63 română
1925 Analele Dobrogei, V-VI BRĂTESCU, Constantin Istoria, Obiectul și Metoda Geografiei .1-20 română
1925 Analele Dobrogei, V-VI BRĂTESCU, Constantin Noile numiri de sate din Dobrogea-Veche 193-202 română
1926 Analele Dobrogei, VII BRĂTESCU, Constantin Coasta de răsărit a Constanței 66-72 română
1926 Analele Dobrogei, VII BRĂTESCU, Constantin Toponimie românească în Bulgaria 146-149 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin Pămîntul Dobrogei .3-65 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin Clima Dobrogei 67-79 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin Fitogeografia și solurilor Dobrogei 81-105 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 BRĂTESCU, Constantin Populația Dobrogei 201-257 română
1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin Sarcofagul cu simboluri din Constanța 209-243 română
1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin Despre Vlahia Asaneștilor - Giurescu C. 302-304 română
1931 Analele Dobrogei, XII BRĂTESCU, Constantin Les Terrasses de la Plaine Roumaine - Vîlsan G. 325-326 română
1935 Analele Dobrogei, XVI BRĂTESCU, Constantin Falezele Mării Negre între Carmen Sylva și Schitu-Costinești 97-105 română
1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin Geomorfologia Bulgariei răsăritene 161-175 română
1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin Depozitele quaternare din NE Mării Azobului - Krokos J.W., Bondarciuc G.W. 176-180 română
1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin Sur une platforme litorale en Roumanie - Vîlsan G. 180-193 română
1938 Analele Dobrogei, XIX-I BRĂTESCU, Constantin Morfologia Cadrilaterului 47-95 română
1938 Analele Dobrogei, XIX-II BRĂTESCU, Constantin Populația Cadrilaterului între anii 1878 și 1938 189-202 română
1938 Analele Dobrogei, XIX-III BRĂTESCU, Constantin Dobrogea regelui Carol I și colonizările dobrogene 85-101 română
1996 Angvstia, 1 BRĂTESCU, Constantin Activitatea episcopului dr. Miron Cristea între 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari 209- română
1973 Banatica, 2 BRĂTESCU, Constantin Rolul forțelor democratice conduse de P.C.R. În înfăpuirea reformei agrare din 1945 pe domeniile societății U.D.R. 299- română
1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 283- română
1977 Banatica, 4 BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 405- română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania 391- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin Activitatea despărțămîntului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România 289- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 375- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) 357- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin Cîteva documente privind mișcarea muncitoreascăși comunistă din Anina în anii crizei economice 387- română
1985 Banatica, 8 BRĂTESCU, Constantin Mișcarea culturală din Banat între 1877-1900 în slujba desăvîrșirii unității statale (mișcarea corală și idealul Unirii) 335-341 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin Rolul generalului Traian Doda în cadrul Partidului Național Român 409-414 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin Miscarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșutul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 421-426 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BRĂTESCU, Constantin Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Contribuția clasei muncitoare din orașul Caransebeș la redresarea economiei naționale în perioada 23 August 1944 - 30 Decembrie 1947 293-297 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș intre anii 1921-1928 297-301 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Mișcarea teatrală din orașul Caransebeș la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 385-390 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Biserica strămoșească din Banatul de sud și contribuția sa la făurirea Romaniei Mari (1867-1918) 353-380 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRĂTESCU, Constantin Evoluția administrației din orașul Caransebeș între 1973-1919 213-219 română