Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 51 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie MĂNDESCU, Dragoș Interferențe artistice și perpetuarea unui motiv zoomorf în epoca Latene 287-292 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria arheologie-istorie MĂNDESCU, Dragoș Despre un "pond dacic din plumb descopeit în județul Prahova" 199-202 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Fibule din colecția Muzeului Județean Argeș-Pitești. Epoca Bronzului, Hallstatt, Latene .7- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MĂNDESCU, Dragoș, MASCHIO, Romeo Noi aspecte ale eneoliticului tîrziu în zona Argeșului 19- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Două atașe din bronz aflate în colecția Muzeului Județean Argeș 33- română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Ștampile amforice de la Cetățeni păstrate în colecția Muzeului Județean Argeș - Pitești 67- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Tellul gumelnițean de la Ziduri (com. Mozăceni, jud. Argeș) .7- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Argesis - Studii și Comunicări - Sumarul sumarelor 611- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cercetări arheologice pe Valea Dîmbovnicului I. Șantietul arheologic Ziduri, comuna Mozăceni, jud. Argeș 31-38 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cercetări arheologice pe Valea Dîmbovnicului II. Șantietul arheologic Negrași, com. Negrași, jud. Argeș 39-42 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Fibule de tip hibrid pe teritoriul României și Republicii Moldova 53-56 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Sfîrșitul epocii pietrei și începutul epocii metalelor în zona Argeș 59- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cîteva piese arheologice inedite descoperite în vechile săpături din așezarea getică de la Cetățeni 101- română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Arheologia văii Bratiei (verstigii din preistorie pînă în epoca romană) 121- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Marteriale arheologice de la începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la Ipotești "La Conac", județul Olt 33-37 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Arheologia Văii Rîului Doamnei. Vestigii don preistorie pînă în epoca romană 107-122 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Varia archaeologica ordessensia 81- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș, MIROIU, Marius Așezarea aparținînd culturii Teii de la Valea Stînii (comuna Țițești, județul Argeș) 101- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cetatea getică de la Rîca "Tudoria", județul Argeș 55- română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Două vase gumenițene de tip Askos din colecția Muzeului Județean Argeș 39-43 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș De la "Jidova" la "Jidava" și înapoi sau despre avatarurile unui microtoponim arheologic 53-68 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MĂNDESCU, Dragoș, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae li Sf. Pantelimon din Pitești 145-164 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Începuturile cercetărilor arheologice în Argeș și Muscel (sec. XVII-XIX) 53-66 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Ion Nania (1934-2009) 377-380 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Settlement types and enclosures in the Gumelnița culture - Ștefan C. 381-383 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Hyic Despre o mai veche dispută istorioagrafică și implicațiile sale argeșene 143-146 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Vizita cotelui Marsigli la Cîmpulung - "Jidova" datare, context, semnificații 45-49 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș De la Marele Orient al Franței în colecția Muzeului Județean Argeș via Cîmpulung 169-178 română
2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 1, seria arheologie MĂNDESCU, Dragoș Descoperirea sitului arheologic de la Zimnicea și prima etapă a cercetării sale: Explorațiunile lui Cezar Bolliac (1845, 1857, 1869, 1971-1873) 205-213 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie MĂNDESCU, Dragoș Sur la chronologie des habitats du type Alexandria 107-113 franceză
2000 Crisia, XXX MĂNDESCU, Dragoș Fibulele de schemă Latene în perioada timpurie și mijlocie a celei de a doua epoci a fierului pe teritoriul vechii Dacii 45-80 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MĂNDESCU, Dragoș Considerațions sur la chronologie relative et absolute de la necropole gete de profeseur Ichirkovo, region Silistra (Bulgarie du Nord-Est) 429-440 franceză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII MĂNDESCU, Dragoș, NEAGU, Marian The anthropomorphous clay figurines from Gumelnița tell settlements at Teiu (Argeș County). A preliminary approach 75-92 engleză
2003 Danubius, XXI, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Capetele de ac în formă de elice .7-14 română
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica MĂNDESCU, Dragoș Killing the weapons an insight on graves with destroyed weapons in the Late Iron Age Transylvania 343-356 engleză
2000 Istros, X MĂNDESCU, Dragoș Observations sur le port de la fibule de scjema theracique 213-219 franceză
2004 Istros, XI MĂNDESCU, Dragoș Fibule de schemă tracică reprezentate pe ceramică 347-352 română
2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș Despre periferia sudică a grupului Ferigile. Cu specială privire asupra necropolei de la Teiu (județul Argeș) 33-43 română
2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș Fortificații liniare romane în stînga Dunării de Jos (secolele I-IV p. Chr.) - Croitoru C. 317-321 română
2006 Istros, XIII MĂNDESCU, Dragoș Cea mai veche reprezentare grafică a pietrei tombale a comitetului Laurencius de Longo campo 207-214 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea BĂRBULESCU, Constantin, MĂNDESCU, Dragoș Cîteva concluzii desprinse dintr-un sondaj arheologic la Mănăstirea Corbii de Piatră 105-124 română
2005 Mousaios, X MĂNDESCU, Dragoș Piepteni de os din a doua epocă a fierului în Nordul Peninsulei Balcanice 67-75 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie MĂNDESCU, Dragoș Un vîrf de lance (hasta) de pe limes trasalutanus 36-39 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I MĂNDESCU, Dragoș Fibule de schemă tracică din Sudul Moldfovei. Studiu de caz: așezarea getică de la Poiana .7-15 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II MĂNDESCU, Dragoș Cronologia descoperirilor funerare din cea de-a doua epocă a fierului din zona Galațiului 35-42 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III MĂNDESCU, Dragoș Despre cîteva procedee de reparare a fibulelor în epoca fierului 47-55 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie MĂNDESCU, Dragoș Cîteva particularități regionale ale fibulei de schemă tracică 41-48 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani MĂNDESCU, Dragoș Necropola de la Curtea de Argeș-"Radovanu". Noi precizări privind inventarul funerar 139-174 română
2003 Sargetia, XXXI MĂNDESCU, Dragoș Importurile romane în așezarea geto-dacă de la Cetățeni și implicațiile lor asupra cronologiei finale a locuirii 129-137 română
2003 Sargetia, XXXI MĂNDESCU, Dragoș Atelierul de producere a podoabelor de bronz din dava getică de la Cetățeni 139-142 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MĂNDESCU, Dragoș Considerations concernant le probleme de datation de quelques pieces d'orfevrerie decouvertes isolement dans l'espace thraco-gete au Nord du Danube 339-245 franceză