Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1970 Cumidava, IV JURCA, Nicolae Ecoul Comunei din Paris în presa brașoveană 281- română
1971 Cumidava, V JURCA, Nicolae Momente din lupta tineretului revoluționar brașovean condus de partidul comunist, în anii crizei economice (1929-1933) 327- română
1989 Cumidava, XIV COLIBAN, Tiberiu, JURCA, Nicolae Actul de la 23 August 1944 în documente din arhivele vest-germane 259- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie JURCA, Nicolae Întărirea curentului de stînga din partidul Social-Democrat, favorabil conlucrării cu Partidul Comunist. Încheierea Frontului Unic Muncitoresc 521- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie JURCA, Nicolae Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România (1934-1944) 519- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae Locul și rolul mișcării socialiste și social-democratice din România în sistemul vieții politice a țării (1921-1938) 237- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae Demascarea fascismului în presa și lucrările socialiștilor din România (1933-1938) 287- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae Colaborarea dintre comuniști și socialiști în lupta pentru apărarea patriei, a independenței și suveranității naționale în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română