Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 GÂNDILĂ, Andrei Sixth-to-seventh century coin circulation in Dobrudja Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 109-166 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 GÂNDILĂ, Andrei, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest A Stater of King Pharzoius Found in South-Eastern Region of Romania Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 55-58 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 GÂNDILĂ, Andrei Early Byzantine Capidava: the Numismatic Evidence Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 97-122 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV GÂNDILĂ, Andrei A Collection of Byzantine Coins From Scythia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 289-303 engleză
2009 Cercetări Numismatice, XV, subtitlu: Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) GÂNDILĂ, Andrei Un tezaur de monede bizantine timpurii descoperit la Capidava / A Hoard of Early Byzantine Coins found at Capidava (Scythia) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 87-105 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI CURTA, Florin, GÂNDILĂ, Andrei Aspecte ale tezaurizării monedei bizantine în Balcani (sec. VI-VII) / Aspect concerning the hoarding of Byzantine coin in Balkans (6th-7th century) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 49-134 română
2011 Cercetări Numismatice, XVII GÂNDILĂ, Andrei Câteva monede bizantine rare descoperite în Dobrogea și problema influenței bizantine în Balcani în secolul al VII-lea / A Few Rare Byzantine Coins Found in Dobrudja and the Extent of Byzantine Control in the Seventh-Century Balkans Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 53-64 română