Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 45 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ȘTEFĂNESCU, Barbu Lumea rurală din Bihor în zorile epocii moderne: Protecția anonimatului 269-278 română
1978 Biharea, VI GOINA, Florica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Valorificarea științifică și cultural-educativă a colercțiilor particulare de etnografie 311- română
1978 Biharea, VI ȘTEFĂNESCU, Barbu Feronerie populară din Bihor - Chiriac A. 327- română
1980 Biharea, VII-VIII, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Date de interes etnografic în lucrarea lui Gheorghe Șincai "Povățuire cătră economia de cîmp" .7- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Începuturile introducerii tehnicii moderne în agricultura Bihorului .7- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 COVACI, Veronica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Cîteva aspecte ale tehnologiei porumbului într-un document din 1840 39- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Studii de etnografie și folclor, vol II - Vuia R. 265- română
1981 Biharea, IX, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Zona etnografică Beiuș - Godea I. 267- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor 157- română
1982 Biharea, X, seria 1979-1980 FAUR, Viorel, ȘTEFĂNESCU, Barbu Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 229- română
1991 Biharea, XVIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Aspecte ale evoluției tehnicii agricole la Drăguș în secolul al XX-lea 75-81 română
1994 Biharea, XXI ȘTEFĂNESCU, Barbu Secția de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor între 1974-1990 13-20 română
1994 Biharea, XXI ȘTEFĂNESCU, Barbu Muzeul Etnografic Brașov. Ghid 246-247 română
1994 Biharea, XXI ȘTEFĂNESCU, Barbu La Ceramique - Godea Ioan 345-346 română
1994 Biharea, XIX-XX, seria 1992-1993 ȘTEFĂNESCU, Barbu Cîteva aspecte actuale ale practicării "scărăritului" la Cresuia 77-88 română
1999 Biharea, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘTEFĂNESCU, Barbu, ȘTEFĂNESCU, Florica Relația dintre sărbătoare și tîrg. Cazul tîrgurilor de țară de de la Beiuș 75-82 română
2001 Biharea, XXIV-XXV, seria 1997-1998 ȘTEFĂNESCU, Barbu Interferențe ocupaționale în Munții Pădurea Craiului .9-51 română
2006 Biharea, XXVIII-XXX, seria 2001-2003 ȘTEFĂNESCU, Barbu Etnologul Ioan Godea 13-16 română
1976 Crisia, VI ȘTEFĂNESCU, Barbu Opinia publică internațională despre Dictatul de la Viena - Matichescu O. 300- română
1977 Crisia, VII ȘTEFĂNESCU, Barbu Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania (1901-1921) - Cicală I. 518- română
1977 Crisia, VII ȘTEFĂNESCU, Barbu Scrieri social-politice și literare - Galdiș V. 521- română
1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Presa românească interbelică din Oradea despre Unirea din 1918 229- română
1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Transilvania și războiul pentru independență (1977-1978) 641- română
1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Războiul de independență și resista "Familia" - Faur V. 643- română
1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Barbu Gărzile naționale românești din Bihor în lupta pentru unirea Transilvaniei cu România 795- română
1982 Crisia, XII CORNEA, Lucia, ȘTEFĂNESCU, Barbu Școlile țărănești organizate de "Astra" bihoreană în perioada interbelică (1934-1940) 195-204 română
1983 Crisia, XIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Considerații asupra nivelului tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Implicații ale introducerii și generalizării culturii porumbului 167- română
1984 Crisia, XIV ȘTEFĂNESCU, Barbu Considerații asupra tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Sisteme de agricultură 383-438 română
1985 Crisia, XV ȘTEFĂNESCU, Barbu Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (I) 349-365 română
1985 Crisia, XV ȘTEFĂNESCU, Barbu Implicații ecologice ale agriculturii tradiționale de munte 367-373 română
1985 Crisia, XV ȘTEFĂNESCU, Barbu Dicționar de Artă Populară Românească - Stoica G., Petrescu P., Bocșe M. 640-642 română
1985 Crisia, XV ȘTEFĂNESCU, Barbu Mărginenii Sibiului. Civilizație și cultură populară românească - Irimie C., Dunăre N., Petrescu P. 643-645 română
1986 Crisia, XVI ȘTEFĂNESCU, Barbu Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (II) 355-383 română
1987 Crisia, XVII ȘTEFĂNESCU, Barbu Importanța metodologică a studierii agriculturii de munte în condițiile cercetării etnografice actuale 377- română
1987 Crisia, XVII ȘTEFĂNESCU, Barbu Caracterul cumulativ al tehnicilor agricole în satele bihorene de munte 385- română
1988 Crisia, XVIII CHIRIAC, Aurel, COSTIN, Florian, GOINA, Florica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Locul meșteșugurilor tradiționale - spătărit și olărit - în viața satului Valea Neagra de Jos 453-510 română
1988 Crisia, XVIII MUDURA, Gheorghe, ȘTEFĂNESCU, Barbu Învoielile agricole în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea în Vestul României 511-546 română
1989 Crisia, XIX ȘTEFĂNESCU, Barbu Evoluția agriculturii bihorene în lumina planurilor cadastrale (sec. XVIII-XIX) 511-619 română
1990 Crisia, XX ȘTEFĂNESCU, Barbu Aspecte ale procesului de accelerare a ritmului de muncă în gospodăria țărănească bihoreană (sec. XVII-XIX) 371-381 română
1991 Crisia, XXI ȘTEFĂNESCU, Barbu Tehnicile agricole - domeniu de cercetare interdisciplinară 83-105 română
1992 Crisia, XXII ȘTEFĂNESCU, Barbu Lumea rurală și criza agrară din Crișana la cumpăna veacurilor XVII-XVIII 115-137 română
1993 Crisia, XXIII ȘTEFĂNESCU, Barbu Crizele de "vechi regim" și complicitatea lor în introducerea unor culturi agricole noi 145-150 română
1994 Crisia, XXIV ȘTEFĂNESCU, Barbu Grădina - spațiu intim și experimental 55-68 română
1995 Crisia, XXV ȘTEFĂNESCU, Barbu Aspecte ale formării unei "mentalități economice" la țăranii din Bihor în secolul al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea (I) 117-132 română
1985 Sargetia, XVIII-XIX, seria 1984-1985 ȘTEFĂNESCU, Barbu Agricultura din vestul Munților Apuseni în preajma răscoalei lui Horea 17-24 română