Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 255 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1974 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Comuniștii - factor animator în teatru (răspund Chiril Economu, Ion Besoi, Ștefan Balint) (anchetă) 21–24 română
1974 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Tinerii și viitorul în teatrul românesc - convorbire cu actorul Mihai Dogaru 23–24 română
1974 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Studenții pe scenă 31–33 română
1974 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Moștenitorii” de I. D. Șerban (Teatrul „Ion Creangă”) 79–80 română
1974 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Atitudinea politică a actorului - convorbire cu actorul Corneliu Dan Borcea 48–50 română
1974 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Valea rîsului” de Constantin Munteanu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 64–65 română
1974 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Vocația politică a tînărului dramaturg 11–13 română
1974 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Un teatru de factură revoluționară - convorbire cu actorul Traian Dănceanu (Teatrul Giulești) 47–49 română
1974 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Prim-plan: Virginia Itta Marcu, actriță la Teatrul Dramatic din Brașov 27–29 română
1974 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Dincolo de repertoriu 31–34 română
1974 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Amurgul acela violet” de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 38–40 română
1974 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Bacău, colocviul criticilor dramatici: Etic și politic în dramaturgia contemporană 49–52 română
1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Răsplata” de Ghiță Barbu (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 28–30 română
1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Mircea Radu Iacoban despre debutul în teatru, „munca” de spectator și prezentul și viitorul teatrului românesc 47–48 română
1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Revista revistelor 76–77 română
1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: Jienii - Teatru Popular Haiducesc 84–85 română
1975 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Al. Mirodan 66–70 română
1975 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Leonida Teodorescu 31–36 română
1975 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Revista revistelor: „România literară”, „Contemporanul”, „Era socialistă”, „Convorbiri literare” 91–92 română
1975 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Ion Băieșu despre ipostazele farsei, resursele teatrului politic, adevăratul și marele polemist și publicul și dragostea pentru teatru 23–27 română
1975 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu D. R. Popescu despre forța germinativă a teatrului politic, teatrul ca literatură și teatrul ca spectacol și permanența realismului 15–20 română
1975 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Teodor Mazilu despre teatrul ca justiție și sărbătoare, o anume incompatibilitate dintre fantezie și comedie, un argument în favoarea nemuririi teatrului 19–25 română
1975 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Foootbal” de M. R. Iacoban (Teatrul „Bacovia”) 45–47 română
1975 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Casa Bernardei Alba” de Federigo Garcia Lorca (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 67–69 română
1975 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Turnee în capitală: Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 52–53 română
1975 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Mihnea Gheorghiu despre adevărul istoric și adevărul artistic, Herodot, Bălcescu și viziunea viitorului, realitatea lui Hamlet și puntea dintre teatru și film 5–8 română
1975 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Carnet ATM: Cenaclul tînărului actor 66–66 română
1975 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Privitor ca la teatru” de Ion Cocora 70–70 română
1975 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Ce-aveți cu Bibicu?” de Ștefan Berciu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 46–47 română
1975 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Cu Gheorghe Vlad despre țărani și iubirea pentru teatru, statutul social al comediei și un maestru fantastic: publicul 16–20 română
1975 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cu Dumitru Solomon despre esența etică a dramaturgiei, geneza comună a Poeziei și Teatrului, teatrul, ca joc secund și reconcilierea teatrului cu spectatorii 18–23 română
1976 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: Ialomița 16–22 română
1976 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Interviu cu Petru Vintilă 34–38 română
1976 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: județul Timiș 4–13 română
1976 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: județul Iași 7–15 română
1976 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Virgil Stoenescu 29–33 română
1976 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Un rulment numit Calypso" de I. D. Șerban (Teatrul Popular din Alexandria) 95–95 română
1976 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: județul Olt 10–12 română
1976 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Colaborînd cu amatorii... 23–23 română
1976 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Valentin Silvestru despre cei cărora le sîntem datori statui, o istorie a dramaturgiei românești și speciile criticii literare 28–33 română
1976 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Întîlniri cu amatorii 19–21 română
1976 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Interviu cu Alexandru Hrișcă despre iubirea pentru teatru a muncitorilor 21–22 română
1976 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Romulus Guga 22–25 română
1976 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Oțel și teatru - Călărași 42–44 română
1977 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Cantemir Bătrînul" de Nicolae Iorga (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 38–39 română
1977 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Recitîndu-l pe Shakespeare" de Cristian Munteanu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 39–40 română
1977 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Radu Dumitru 28–31 română
1977 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul În contul omeniei 13–14 română
1977 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Dan Tărchilă despre virtuțile începutului, datorie dramaturgului comunist și valoarea estetică a realităților românești 16–20 română
1977 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Eleodor Popescu despre Festivalul național „Cîntarea României” 30–33 română
1977 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Teatrul popular din Cugir sau semnificația unei scene muncitorești 3–5 română
1977 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Romulus Vulcănescu despre structura teatrului folcloric, spectacol ambulant și actori improvizați și eternitatea expresiei populare 32–35 română
1977 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Se adună vremile" de Mihai Vasiliu și Remus Nastu (Teatrul de Stat din Reșița) 41–42 română
1977 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Autorul „Îndrăznelii” la 50 de ani 52–52 română
1977 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Iosif Naghiu despre drumul de la poezie la teatru, dramaturgul profesionist și bucuriile estetice ale publicului 42–44 română
1977 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Inițiativele A.R.I.A. 31–32 română
1977 Teatrul, nr. 8 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Constantin Dinculescu despre teatru și publicul de provincie, contactul permanent dintre profesioniști și amatori și noua ediție a Festivalului „Cîntarea României” 44–45 română
1977 Teatrul, nr. 8 TUTUNGIU, Paul Stagiunea estivală '77 la Călimănești și Govora 46–48 română
1977 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Stagiunea 1977-1978: Repetiții, proiecte, mărturii de creație 5–11 română
1977 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Prin teatrele din țară 15–16 română
1977 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Nicuță Tănase 47–50 română
1977 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Ștefan Berciu despre piesa polițistă și experiența de viață a dramaturgului, imaginație în teatru și modele pentru tînăra generație 40–41 română
1977 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Vieți paralele" de Ovidiu Genaru (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 55–56 română
1977 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „24 de ore din viața unui geniu" de Mihai Sabin (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 56–57 română
1977 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Mircea Ștefănescu despre ieșirea în lume a dramaturgului, scena între cele două războaie mondiale, prieteniile literare, permanența teatrului 18–20 română
1977 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Ancheta revistei „Teatrul”: Actorul profesionist și artistul amator - un nou tip de relații 26–33 română
1977 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Sînziana și Pepelea" de Vasile Alecsandri (Teatrul de Stat din Sibiu) 73–74 română
1977 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Reduta și șoarecii” de Mircea Radu Iacoban 83–83 română
1978 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Pe meleagurile natale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 17–20 română
1978 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Paul Anghel despre întîlnirea scriitorului cu drama, meraviglia teatrului, transpunerea scenică și cultivarea debutului în teatru 21–23 română
1978 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul La Întreprinderea de aluminiu din Slatina 21–24 română
1978 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Avram Iancu" de Mircea Micu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 46–47 română
1978 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Acasă la... Teatrul popular din Tîrgoviște 21–23 română
1978 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Henri Wald despre dialectica dialogului, concept și metaforă în teatru, filozoful Shakespeare, imposibilitatea originalității absolute și semnificația polemică 28–34 română
1978 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Vasile Nicorovici despre înrudirea reportajului cu drama, șansa valorilor și timpul de aur al scriitorului 18–20 română
1978 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Alibi” de Ion Băieșu (Teatrul „Bulandra”) 43–44 română
1978 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul La Satu Mare Un festival al artei actorului 24–26 română
1978 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Serenadă tîrzie” de Aleksei Arbuzov (Teatrul Giulești) 34–35 română
1978 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Păsările tinereții noastre” de Ion Druță (Teatrul Dramatic din Brașov) 35–36 română
1978 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Traian Șelmaru despre cultura teatrală, programul estetic al teatrului și răscrucile actorului contemporan 32–35 română
1978 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Sărbătoarea muntelui Ceahlău 52–53 română
1978 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Garoafa albă” de Gheorghe Blăjan (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 36–36 română
1978 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „N-am timp” de Ludvig Holberg (Teatrul de Comedie) 44–45 română
1978 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Rouă pe trotuare” de Dan Tărchilă (Teatrul „Nottara”) 22–23 română
1979 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Colocviu despre arta comediei (Galați) 14–14 română
1979 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Clipa” de Virgil Stoenescu după Dinu Săraru (Teatrul Național din Craiova) 40–41 română
1979 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Trei grăsani” de I. Oleșa și M. Goriunov (Teatrul „Ion Creangă”) 51–52 română
1979 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Galați) 29–30 română
1979 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Pictorul Radu Boureanu 84–84 română
1979 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul „Arlechin” - o nouă colecție a Editurii „Junimea” 90–90 română
1979 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Zbor de sticleți” de Dumitru Bobircă (Teatrul Mic) 42–43 română
1979 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Mihai Viteazul” de Eugen Mandric și Paul Findrihan (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 32–33 română
1979 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Luni, marți, miercuri...” de Radu Beligan 91–92 română
1979 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Frumoasele olandeze” de Gheorghe Vlad (Teatrul de Stat din Reșița) 40–42 română
1979 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Jocul situațiilor dramatice” de Vicu Mândra 92–93 română
1979 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Constanța: Festivalul de teatru politic (ediția a II-a) 6–6 română
1979 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Un om, într-o secundă 26–26 română
1979 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Seară de taină” de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 43–44 română
1979 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Căpitanul din Köpenick” de Carl Zuckmayer (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 54–56 română
1979 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul A gîndi despre și pentru teatru 36–36 română
1979 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Credința” de Ion Coja (Teatrul Dramatic din Constanța) 128–128 română
1979 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cu Vasile Ileasă despre expozițiile itinerante de civilizație românească, prezența noastră culturală în noi zone geografice și „Zilele dramaturgiei românești” în diferite țări ale lumii 185–186 română
1979 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Semnat indescifrabil: Mitică” de Dan Plăeșu (Teatrul Dramatic din Galați) 28–29 română
1979 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „A treia țeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Național din Craiova) 32–33 română
1979 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Jocuri crude” de Aleksei Arbuzov (Teatrul Național din Craiova) 38–39 română
1979 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cu Paul Kirmaier despre perfecționarea pregătirii profesionale 50–51 română
1979 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cu Aleksandr Ghelman despre semnificațiile autobiografiei, „Premiul” - avatarurile unui subiect, calitatea regizorului, moralitatea politicii 93–95 română
1979 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Cu Tudor Popescu despre implicare sau distanțare, filonul de tristețe din orice comedie satirică și șansa fericirii 12–14 română
1979 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cu Constantin Cubleșan despre opțiunea pentru teatru, fantezia și inteligența regizorului și sprijinul pe care actorii îl dau dramaturgilor 32–35 română
1980 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Înșir-te, mărgărite” de Victor Eftimiu (Teatrul „Ion Creangă”) 51–53 română
1980 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Lecția de engleză” de Natașa Tanska (Teatrul Foarte Mic) 44–45 română
1980 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Oradea - Săptămîna teatrului scurt (ediția a IV-a). Premiile Festivalului 8–9 română
1980 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Un interviu cu Aleksei Arbuzov 95–96 română
1980 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Oradea - Săptămîna teatrului scurt (II) 27–30 română
1980 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Carnet I.A.T.C.: „Trandafirul și coroana” de J. B. Priestley 78–79 română
1980 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Din repertoriul stagiunii 12–13 română
1980 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Azilul de noapte” de Maxim Gorki (Teatrul Național din Craiova) 34–35 română
1980 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Opinii despre stagiunea 1979-1980. O stagiune normală 57–58 română
1980 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu dramaturgul Mehes György despre subtilitățile cronicii teatrale, arta tălmăcirii, „obrăznicia” comediei și dramaturgul, ca activist al moralei 76–81 română
1980 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Echipa de zgomote” de Fănuș Neagu (Teatrul Giulești) 116–120 română
1980 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Masa rotundă a revistei „Teatrul” la Teatrul Național din Craiova 62–69 română
1980 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Apus de soare” de Barbu Ștefănescu Delavrancea (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 24–26 română
1980 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Mihail Davidoglu, la 70 de ani 28–28 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Horia Lovinescu 40–48 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Premii de dramaturgie pe anul 1979 50–52 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Noi, subsemnații” de Aleksandr Ghelman (Teatrul „Nottara”) 66–68 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Irina și Topki” de Leonida Teodorescu (Teatrul „Ion Creangă”) 72–72 română
1981 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Radu F. Alexandru 30–33 română
1981 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Mîrîiala” de Paul Cornel Chitic (Teatrul Mic) 37–38 română
1981 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu J. W. Lambert 94–96 română
1981 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Studiu osteologic...” de D. R. Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 59–60 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Note despre critica teatrală 95–97 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu John Elsom 188–190 română
1981 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Ancheta „Stagiunea '81-'82 - Gong!” - proiecte, repetiții, dialoguri cu dramaturgi, interpretări regizorale 13–36 română
1981 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Dan Nasta despre contradicțiile mesajului actoricesc, șansa românilor în actorie, iubirea pentru limba română, rădăcinile teatrului nostru național 12–19 română
1981 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Pămîntul după ora zece și cinci” de Dan Plăeșu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 38–39 română
1981 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Richard al II-lea” de Shakespeare (Teatrul Național din Craiova) 45–47 română
1981 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Festivalul dramaturgiei ruse și sovietice în România 27–28 română
1981 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Fantomiada” de Ion Băieșu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 36–37 română
1981 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Andorra” de Max Frisch (Teatrul Evreiesc de Stat) 43–44 română
1981 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul In memoriam: Doru Mielcescu 57–57 română
1982 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Statuia eroului” de Ieronim Șerbu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 23–24 română
1982 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Dinu Săraru la 50 de ani 30–30 română
1982 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu (Teatrul Național din Timișoara) 44–44 română
1982 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Arnold Wesker 92–95 română
1982 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Adio, studenție” de Aleksandr Vampilov (Teatrul de Stat din Reșița) 60–61 română
1982 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Cenușăreasa” de Emil Lițu (Teatrul de Stat din Reșița) 63–63 română
1982 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Anton Pavlovici Cehov” de Monica Săvulescu 67–67 română
1982 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Velázquez” de Antonio Buero Vallejo (Teatrul Național din Timișoara) 49–50 română
1982 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Adam și Eva” de Peter Hacks (Teatrul German de Stat din Timișoara) 57–58 română
1982 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu regizorul Ion Ungureanu 92–96 română
1982 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Fenomenele” de Grigori Gorin (Teatrul de Stat din Arad) 36–36 română
1982 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Trevor Griffiths 90–94 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cu Al. Piru despre locul dramaturgiei în „Istoria...” lui G. Călinescu 45–48 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Juriștii” de Rolf Hochhuth (Teatrul Național din Timișoara) 118–119 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen (Teatrul de Stat din Arad) 126–127 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Tache, Ianke și Cadîr” de V. I. Popa (Teatrul de Stat din Arad) 127–128 română
1982 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Gong '82 - '83! - șantier de dramaturgie; avizier repertorial; proiecte regizorale; repetiții 5–21 română
1982 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Măști” de Ion Sava, versiune scenică de Costin Marinescu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 31–32 română
1982 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Ospățul lui Trimalchio” de Cristian Munteanu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 35–36 română
1982 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Tartuffe” de Molière (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 42–43 română
1982 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Leonida Teodorescu despre relația între sonet și piesa de teatru, arta de a fi în afara grupurilor literare, tragicul în viață și tragicul în literatură, Leonida Teodorescu la 50 de ani 48–51 română
1982 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Interviu cu David Cregan 89–92 română
1982 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul O casă de cultură a țăranilor, Slătioara 20–21 română
1982 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Un minut cu Dinu Săraru 20–21 română
1982 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cu Claudia Dimiu despre cercetarea științifică la Muzeul Literaturii Române 48–49 română
1983 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Festivalul Național „Cîntarea României”. Colocviul despre arta comediei (ediția a V-a) - Galați 19–22 română
1983 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Rezervația de pelicani” de D. R. Popescu (Teatrul „Bulandra” și Teatrul Dramatic din Galați) 16–19 română
1983 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Robert W. Corrigan 75–78 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Pragul albastru” de I. D. Sîrbu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 33–34 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Tankred Dorst 111–114 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Opinii despre stagiunea '82-'83: Dar actorul? 122–123 română
1983 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Stanislav Stratiev 60–63 română
1983 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Greul pămîntului” de Valeriu Anania (Teatrul Național din Craiova) 20–22 română
1983 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Ignatio Gutierrez 78–81 română
1983 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Stephen Poliakoff 81–84 română
1984 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Festivalul Național „Cîntarea României”. Craiova - Festivalul de teatru istoric (ediția a IV-a) 21–23 română
1984 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Invitatul nostru: Leni Pințea-Homeag 60–65 română
1984 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Alexander Hausvater 90–95 română
1984 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Festivalul Național „Cîntarea României”. Craiova: Zilele Caragiale (ediția a VIII-a) 9–10 română
1984 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Masa rotundă a revistei „Teatrul”: Teatrul din Republica Populară Bulgară 66–77 română
1984 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Iubirile de-o viață” de Platon Pardău (Teatrul Național din București) 39–41 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu regizorul Ivan Timofeevici Bobîlev (Perm - U.R.S.S.) 170–172 română
1984 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Festivalul Național „Cîntarea României”. Constanța - Săptămîna teatrului politic (ediția a IV-a) 6–8 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 TUTUNGIU, Paul Idei de excepțională valoare pentru orientarea creației literar-artistice 9–13 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Avatarurile pelicanilor sau dramaturgia reactivărilor mitice (dramaturgia lui D. R. Popescu) 52–54 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Gőrgey Gábor 162–165 română
1985 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul 3 actori sovietici în jurul mesei rotunde 11–16 română
1985 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu regizorul american Jon Jory 76–78 română
1985 Teatrul, nr. 11-12 TUTUNGIU, Paul Zilele culturii cehoslovace în Republica Socialistă România 154–154 română
1985 Teatrul, nr. 11-12 TUTUNGIU, Paul Cu artistul vietnamez Duong Ngoc Duc despre vechi forme teatrale, valorificarea tradiției și osmoza artistică 159–161 română
1986 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Masa rotundă a revistei „Teatrul”. În dezbatere: „Istoria literaturii dramatice românești” de V. Mîndra (vol.I). Participă: prof. univ. dr. Ileana Berlogea, prof. univ. dr. I. C. Chițimia, prof. univ. dr. Paul Cornea 27–35 română
1986 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul 3 actori englezi în jurul mesei rotunde: Timothy Davies, Roger Gartland și Derek Hollis 65–70 română
1986 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Masa rotundă a revistei „Teatrul”: Teatrul polonez contemporan. Participă: Ileana Berlogea, Călin Florian, Mihai Manolescu, Paul Cornel Chitic 70–83 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Valori ale teatrului românesc: Petre Gheorghiu-Dolj 18–26 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Ruben Sergheevici Agamirzian, artist al poporului al U.R.S.S. 161–166 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Russel Vandenbrouke, director artistic al Teatrului de repertoriu din Saint Louis 167–169 română
1986 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu actorul mongol Gantomur, artist al poporului 69–74 română
1986 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Dezbaterile revistei „Teatrul”: Afirmarea noii calități în arta dramaturgică și scenică 16–17 română
1986 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Henny Moan 81–85 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 TUTUNGIU, Paul La masa rotundă: Volumul „Teatru românesc inedit din secolul al XIX-lea”. Participă: prof. univ. dr. Ileana Berlogea, conf. univ. dr. Voicu Mîndra, prof. univ. dr. Ion Zamfirescu, Victor Bibicioiu 51–60 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 TUTUNGIU, Paul Note de lectură: „Teatru” de D.R. Popescu 168–170 română
1987 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul O piatră de hotar în dramaturgia românească: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu 8–10 română
1987 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 1984: „Don Juan apocalipticul” de Alexandru Sever 15–18 română
1987 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul De vorbă cu profesorul și criticul de teatru american Edwin Wilson 61–64 română
1987 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Tineri creatori: Victor Ioan Frunză 22–30 română
1987 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cu Henryk Bardijewski despre arta replicii pe unde radiofonice, „cuvîntul vorbit” ca personaj, magnetismul marilor autori și păpușile care ne ajută să fim oameni 56–62 română
1987 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Trepte în maieutica adevărului 5–7 română
1987 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Regina Lear” de Ion Băieșu (Teatrul Național din Craiova) 29–30 română
1987 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Inaugurarea secției române a Teatrului de Stat din Sfîntu Gheorghe 3–4 română
1987 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Acțiunea se petrece în zilele noastre” de Elena și Nicolae Roșu (Teatrul de Stat din Sfîntu Gheorghe) 40–41 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cu Danuta Bienkowska despre dramaturgia română în Polonia, cele trei dificultăți în traducerea lui Caragiale și „secțiunea de aur” a tălmăcirii 184–186 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Cu Henry Schvey despre teoria dublului talent, teatrul de limbă engleză din Leiden, provocarea spectatorului și mai dreapta cinstire a dramaturgiei contemporane americane 187–191 română
1987 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Un om în lumea personajelor cu corn de rinocer în frunte 29–31 română
1987 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 111–111 română
1988 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 96–96 română
1988 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Avatarurile unui personaj numit de obicei Tudor 66–68 română
1988 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 95–95 română
1988 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Stații meteorologice în viața particulară 66–67 română
1988 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 87–87 română
1988 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Teatrul de campanie 62–64 română
1988 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 88–88 română
1988 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Viața secretă a personajului și permisul de portadevăr 68–70 română
1988 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 96–96 română
1988 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: „Dragii mei copii” de Méhes György 71–73 română
1988 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 95–96 română
1988 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Texte autocefale și texte cu aureolă de împrumut (I) 56–57 română
1988 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 95–96 română
1988 Teatrul, nr. 8 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Texte autocefale și texte cu aureolă de împrumut (II) 72–74 română
1988 Teatrul, nr. 8 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 95–96 română
1988 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Linia de plutire, cordonul ombilical și retardarea stilistică (I) 59–62 română
1988 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 79–80 română
1988 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Linia de plutire, cordonul ombilical și retardarea stilistică (II) 62–63 română
1988 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 87–88 română
1988 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Dramaturgia feminină de azi (I) 54–56 română
1988 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 87–88 română
1988 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Ioana d'Arc, între legea morală și scenariile pentru monștri (I) 66–67 română
1988 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 87–88 română
1989 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Dramaturgia feminină, azi - Ioana d'Arc, între legea morală și scenariile pentru monștri (II) 63–65 română
1989 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 85–86 română
1989 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Fascinația mitico-istorică între demersul pedagogic și retorism (I) 44–46 română
1989 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 83–84 română
1989 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Fascinația mitico-istorică între demersul pedagogic și retorism (II) 52–54 română
1989 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 93–94 română
1989 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 58–59 română
1989 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Prezențele din interstițiu și „ridicarea la fileu” (I) 45–47 română
1989 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 93–94 română
1989 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Prezențele din interstițiu și „ridicarea la fileu” (II) 44–47 română
1989 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 85–86 română
1989 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Dramaturgia feminină azi (IV) - Istoria și eresul în regim de ralanti 55–57 română
1989 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 82–83 română
1989 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 81–82 română
1989 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Iluzia, starea de Robinson, starea de Vineri și reșaparea tematică (I) 36–37 română
1989 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Un diavol de actor 78–78 română
1989 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 81–82 română