Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 60 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1962 Teatrul, an VII, nr. 12, decembrie MÎNDRA, Vicu Fundamentarea ideologică a conflictului dramatic 58–61 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai MÎNDRA, Vicu Mihail Sebastian și publicul muncitoresc 84–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie MÎNDRA, Vicu Drama de idei și varietatea expresiei 45–47 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie MÎNDRA, Vicu Din spectacolele decadei: „Răzbunarea sufleurului” de Victor Ion Popa (Teatrul din Timișoara) 40–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august MÎNDRA, Vicu La 70 de ani de la nașterea lui Victor Ion Popa, o piesă inedită: "Răspîntia cea mare" 40–41 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie MÎNDRA, Vicu Comemorarea lui Vasile Alecsandri: Autorul dramatic și scena 5–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie MÎNDRA, Vicu Premiera unui text memorabil („Jocul ielelor“ de Camil Petrescu pe scena Teatrului Mic) 35–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie MÎNDRA, Vicu Liviu Rebreanu – dramaturg și critic literar 6–11 română
1966 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Redescoperirea unui dramaturg – Nicolae Iorga 31–37 română
1966 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu Victor Ion Popa, între teoria și practica spectacolului 40–42 română
1966 Teatrul, nr. 6 MÎNDRA, Vicu Stagiunea institutului și cîteva probleme (I) 69–74 română
1966 Teatrul, nr. 7 MÎNDRA, Vicu Stagiunea institutului și cîteva probleme (II) 41–49 română
1966 Teatrul, nr. 9 MÎNDRA, Vicu Semne bune și cîteva deziderate în cercetarea istorică a teatrului universal 93–95 română
1966 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Caragiale sub semnul reconsiderărilor grave: "O noapte furtunoasă" la Teatrul Național din Cluj 36–40 română
1966 Teatrul, nr. 12 MÎNDRA, Vicu Originalitate și tradiție în dramaturgie 42–48 română
1967 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu Noi paralele scenice la comediile lui Caragiale 77–85 română
1967 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu "Acest animal ciudat" de G. Arout, după A. P. Cehov - Teatrul "C. I. Nottara" 47–50 română
1967 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu Hașdeu și drama istorică ("Răzvan și Vidra" la Teatrul Național "I. L. Caragiale") 60–66 română
1967 Teatrul, nr. 6 MÎNDRA, Vicu Note disparate cu privire la dramaturgia lui Camil Petrescu 65–70 română
1967 Teatrul, nr. 7 MÎNDRA, Vicu Reevaluarea unui dramaturg liric ("Luceafărul" de B. Șt. Delavrancea la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 54–61 română
1967 Teatrul, nr. 8 MÎNDRA, Vicu Primul război mondial și dramaturgia română 14–21 română
1968 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu Structura situațiilor în comedia "O scrisoare pierdută" 61–65 română
1968 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu Michel de Ghelderode, cavalerul bizar 43–48 română
1968 Teatrul, nr. 6 MÎNDRA, Vicu Perioada pașoptistă și caracteristicile romantismului românesc în teatru 19–22 română
1968 Teatrul, nr. 10 MÎNDRA, Vicu Miron Radu Paraschivescu poet dramatic 55–61 română
1968 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Preocupări teoretice și oameni de acțiune (viața teatrală a Transilvaniei între anii 1860 - 1918) 4–7 română
1969 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Reîntîlnire cu Meșterul Manole 66–71 română
1969 Teatrul, nr. 2 MÎNDRA, Vicu Din nou despre servituțile dramatizării ("Enigma Otiliei" la Teatrul național "I. L. Caragiale") 40–45 română
1969 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu Ibsenianismul și inovarea perpetuă 69–70 română
1969 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu Divertismentul muzical 94–95 română
1969 Teatrul, nr. 6 MÎNDRA, Vicu Spectacole ale tinerilor regizori: Andrei Șerban - "Iona" de Marin Sorescu la Teatrul Mic 18–21 română
1969 Teatrul, nr. 10 MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: "Năpasta" de I.L.Caragiale la Teatrul Național din București 93–94 română
1969 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Gheorghe Asachi - 100 de ani de la naștere 43–45 română
1970 Teatrul, nr. 2 MÎNDRA, Vicu Lirismul dramaturgiei române 29–32 română
1973 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Intrigă și gîndire (trei piese-eseu de Paul Everac) 16–17 română
1974 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Între istorie și meditația dramatică de actualitate 52–53 română
1974 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu Poezia dramelor lui Ion Sava 35–36 română
1974 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu Reabilitarea poeziei dramatice în teatrul nostru contemporan 37–40 română
1974 Teatrul, nr. 8 MÎNDRA, Vicu Eroul în dramaturgia română contemporană 24–27 română
1974 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Literatura dramatică și moralismul epocii socialiste 23–24 română
1975 Teatrul, nr. 9 MÎNDRA, Vicu Calitate și autenticitate 33–34 română
1975 Teatrul, nr. 10 MÎNDRA, Vicu Condiția scenică și calitatea literară a dramei 22–23 română
1975 Teatrul, nr. 12 MÎNDRA, Vicu „Nucleul interior” al dramei și spectacolul inovator 27–28 română
1976 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: „Întîmplări mai mult sau mai puțin ridicole" spectacol Cehov (Teatrul Giulești) 56–58 română
1976 Teatrul, nr. 9 MÎNDRA, Vicu Dramaturgia istorică și evoluția ideilor 8–9 română
1976 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu Eroii țărani și formele dramei istorice 16–17 română
1977 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Întîlniri ale artiștilor amatori cu profesioniștii 15–15 română
1977 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: „Zamolxe" de Lucian Blaga (Teatrul Giulești) 27–30 română
1977 Teatrul, nr. 8 MÎNDRA, Vicu Tradiții și cerințe actuale în critica de teatru 5–6 română
1977 Teatrul, nr. 9 MÎNDRA, Vicu Politic și poetic în teatru 33–34 română
1978 Teatrul, nr. 2 MÎNDRA, Vicu Drama istorică și patosul filozofic 9–10 română
1978 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu Fantasticul, auxiliar al dramei realiste 10–12 română
1978 Teatrul, nr. 9 MÎNDRA, Vicu Oralitatea dialogului și valoarea tăcerilor 39–40 română
1979 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu ... dar și o ipoteză istoriografică 21–24 română
1979 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu Însemnări despre istoriografia teatrală 20–21 română
1979 Teatrul, nr. 7-8 MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: „A treia țeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 117–118 română
1979 Teatrul, nr. 7-8 MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: „A treia țeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Național din București) 118–121 română
1981 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu Eminescu și demnitatea criticii teatrale (Note de lectură) 14–15 română
1988 Teatrul, nr. 2 MÎNDRA, Vicu Redobîndirea integrității interioare a literaturii dramatice 33–35 română
1990 Teatrul Azi, nr. 3 MÎNDRA, Vicu Din dramaturgia exilată 9-9 română