Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 39 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1960 Teatrul, an V, nr. 3, martie ȘELMARU, Traian Notă la “Secunda 58” 49–50 română
1960 Teatrul, an V, nr. 7, iulie ȘELMARU, Traian Dramaturgia contemporaneității și dramaturgia „contemporaneizării” 19–30 română
1960 Teatrul, an V, nr. 12, decembrie ȘELMARU, Traian Festivalul dramei contemporane cehe și slovace 95–99 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie ȘELMARU, Traian Miroiu, Gore – și „Șeful”… („Șeful sectorului suflete” pe scena Teatrului de Comedie) 43–49 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie ȘELMARU, Traian Ceva despre măiestrie, tehnică și stil (pe marginea spectacolului „Noaptea e un sfetnic bun” de Al. Mirodan, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 57–61 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai ȘELMARU, Traian Un ultim omagiu lui George Vraca 28–30 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august ȘELMARU, Traian După douăzeci de ani 1–5 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie ȘELMARU, Traian În climatul dezbaterii creatoare 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august ȘELMARU, Traian Pasiunea de a construi 3–5 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie ȘELMARU, Traian Cronica dramaturgiei originale contemporane („Omul care și-a pierdut omenia” de Horia Lovinescu la Teatrul „C.I. Nottara”, „Nu sînt Turnul Eiffel“ de Ecaterina Oproiu la Teatrul Național din Cluj) 59–65 română
1966 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian „Simple coincidențe” sau mai mult decît atît…? 20–26 română
1966 Teatrul, nr. 6 ȘELMARU, Traian „Capul de rățoi” în optica de azi („Capul de rățoi” de G. Ciprian la Teatrul de Comedie) 34–37 română
1966 Teatrul, nr. 10 ȘELMARU, Traian Reîntîlnire cu Raikin 92–94 română
1967 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian "Moartea lui Danton" - O treaptă spre monumental 6–14 română
1967 Teatrul, nr. 6 ȘELMARU, Traian Acuzarea acuzatorilor ("Procesul Horia" de Alexandru Voitin la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra", Teatrul Național din Cluj, Teatrul Național din Craiova) 8–14 română
1967 Teatrul, nr. 11 ȘELMARU, Traian "Seringa" de Tudor Arghezi (Teatrul Național "I.L.Caragiale") 13–15 română
1967 Teatrul, nr. 11 ȘELMARU, Traian "Kean" de J.P.Sartre după Al. Dumas (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 21–22 română
1967 Teatrul, nr. 12 ȘELMARU, Traian Postfață 66–68 română
1968 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian Un spectacol de cultură: "Iulius Cezar" 41–46 română
1969 Teatrul, nr. 4 ȘELMARU, Traian "Antipersonajele" lui Teodor Mazilu 36–39 română
1969 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian Urmărind premierele: "Croitorii cei mari din Valahia" de Al. Popescu la Teatrul de Comedie 41–45 română
1974 Teatrul, nr. 4 ȘELMARU, Traian Pledoarie pentru dialog 8–9 română
1974 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian Teatrul văzut de la „galerie” 16–16 română
1974 Teatrul, nr. 6 ȘELMARU, Traian Noua tradiție și veche inovație 22–23 română
1975 Teatrul, nr. 8 ȘELMARU, Traian Cu excepții... 10–11 română
1976 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian „Pietrele prețioase”... 7–7 română
1976 Teatrul, nr. 10 ȘELMARU, Traian Relația spectacol - critică - public 10–11 română
1978 Teatrul, nr. 3 ȘELMARU, Traian Dinamica marii scene a țării 15–16 română
1978 Teatrul, nr. 10 ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „O parte dintr-o pasăre” (Teatrul Mic) 37–38 română
1978 Teatrul, nr. 11 ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „Aventură în banal” tragicomedii de Teodor Mazilu, Dumitru Solomon și Aurel Băieșu (Teatrul Național din București) 21–22 română
1979 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „Gaițele” de Al. Kirițescu (Teatrul Național din București) 37–39 română
1979 Teatrul, nr. 2 ȘELMARU, Traian Recomandări din repertoriul stagiunii 14–15 română
1979 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „Mizantropul” de Molière (Teatrul „Nottara”) 42–44 română
1981 Teatrul, nr. 2 ȘELMARU, Traian La centenarul unui maestru al scenei românești: Neuitatul Ion Manolescu 62–63 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 ȘELMARU, Traian Un laborator de creție 85–85 română
1981 Teatrul, nr. 10 ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „Anunț la mica publicitate” de Alexandru Sever (Teatrul Giulești) 40–41 română
1983 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „Ploșnița” de Maiakovski (Teatrul Național din București) 83–85 română
1986 Teatrul, nr. 2 ȘELMARU, Traian Aplauzele mute 76–76 română
1986 Teatrul, nr. 9 ȘELMARU, Traian In memoriam: George Calboreanu 87–91 română