Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 119 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1998 Scena, nr. 1, mai BERLOGEA, Ileana Pila și modul ei de folosire: "Ah, bacalaureatul!" de Dumitru Solomon, Teatrul "George Ciprian", Buzău Cronica 23 română
1998 Scena, nr. 2, iunie BERLOGEA, Ileana Caragiale al tinerilor: "D'ale carnavalului" de I.L.Caragiale, Teatrul "George Ciprian", Buzău Cronica 23 română
1998 Scena, nr. 6, Octombrie BERLOGEA, Ileana Iconoclast sau plin de respect: "Conu' Leonida față cu realitatea" de I.L.Caragiale, Teatrul "Sică Alexandrescu", Brașov Cronica 31-32 română
1998 Scena, nr. 8, decembrie BERLOGEA, Ileana Goldoni second hand: "Comedie în stil olandez" după Carlo Goldoni, Teatrul de Comedie Cronica 20-21 română
1998 Scena, nr. 8, decembrie BERLOGEA, Ileana Ecouri pirandelliene: "Arta comediei" de Eduardo de Filippo, Teatrul "Toma Caragiu", Ploiești Cronica 23-24 română
1999 Scena, nr. 15, iulie BERLOGEA, Ileana Triumful muncii: "Cui i-e frică de Virginia Woolf" de Edward Albee, Teatrul "Sică Alexandrescu", Brașov Cronica 26-27 română
2000 Scena, nr. 2, februarie BERLOGEA, Ileana Ioana Mărgineanu In memoriam 49 română
2001 Scena, nr. 5, mai BERLOGEA, Ileana Subliniind modernitatea: "Preludiu la Electra" de Petru Dumitriu, Theatrum Mundi Cronica 24-25 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie BERLOGEA, Ileana Invitație la lectura lui Friedrich Wolf 16–22 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 11, noiembrie BERLOGEA, Ileana Gerhart Hauptmann 88–90 română
1970 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Spectacole finlandeze 50–53 română
1970 Teatrul, nr. 7 BERLOGEA, Ileana Început de stagiune estivală la Atena 77–79 română
1970 Teatrul, nr. 11 BERLOGEA, Ileana Cuvintele lui Engels 16–16 română
1970 Teatrul, nr. 12 BERLOGEA, Ileana Lecția eroului tragic 12–14 română
1971 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Teatrul și politicul 25–27 română
1971 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Publicul - între Danton și Robespierre 23–25 română
1971 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana Giorgio Strehler înscenează „Azilul de noapte” 90–93 română
1971 Teatrul, nr. 11 BERLOGEA, Ileana O nouă tendință în repertoriul teatrelor vest-germane 65–68 română
1972 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Arta actorului român 4–7 română
1973 Teatrul, nr. 2 BERLOGEA, Ileana Molière în România: ...Și de-a lungul vremii 35–38 română
1983 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Prin teatrele din capitala Republicii Democrate Germane 71–73 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Shijing” sau „Cartea poemelor” de Confucius, „Pentru ce am murit” de Xie Min (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 40–41 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cartea de teatru: „Vocația patriotică, revoluționară a teatrului” de Ion Toboșaru 172–172 română
1983 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana Cartea de teatru: „Permanențe în dramaturgie” de Carol Isac 91–92 română
1984 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Militantă de frunte a poporului român 6–7 română
1984 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Festivalul Național „Cîntarea României”. Sesiunea de comunicări 10–11 română
1984 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Cafeneaua amintirilor” spectacol-colaj de Kovács Levente (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 64–65 română
1984 Teatrul, nr. 6 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Elektra” de Gerhart Hauptmann (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 52–54 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Bătrînul” de Hortensia Papadat-Bengescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 128–129 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 BERLOGEA, Ileana Eroul comunist - marele nostru contemporan 14–18 română
1985 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Teatrul itinerant „La Barraca” - Spania 73–74 română
1985 Teatrul, nr. 4 BERLOGEA, Ileana Drame și satire antifasciste din repertoriul universal pe scenele românești (I) 8–11 română
1985 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Drame și satire antifasciste din repertoriul universal pe scenele românești (II) 7–10 română
1985 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Un loc original” de Csurka István (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 39–40 română
1985 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Spectacole moscovite 162–165 română
1985 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Oaspeți de peste hotare: Hal Holbrook în „Astă-seară, Mark Twain” 178–179 română
1985 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Cum se cuceresc femeile” de Woody Allen (Teatrul Evreiesc de Stat) 40–41 română
1985 Teatrul, nr. 11-12 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Să nu-ți faci prăvălie cu scară” de Eugen Barbu (Teatrul Giulești) 58–60 română
1986 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Omagiu 9–10 română
1986 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Dulapul” de Paul Everac (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 42–43 română
1986 Teatrul, nr. 4 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Ioneștii” de Platon Pardău (Teatrul Național din București) 51–52 română
1986 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Cartea de teatru: „Dramaturgi români contemporani” de Romulus Diaconescu și „O panoramă a literaturii dramatice române contemporane, 1944-1984” de Mircea Ghițulescu 83–84 română
1986 Teatrul, nr. 6 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Joc dublu” de Robert Thomas (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 64–65 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Neînsemnații” de Terry Johnson (Teatrul Național din Timișoara) 91–92 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Anchetă asupra unui tînăr care nu a făcut nimic” de Adrian Dohotaru (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 108–109 română
1986 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana Teatrul - tribună pentru apărarea păcii 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 10 BERLOGEA, Ileana Cinci trepte spre viitor 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 10 BERLOGEA, Ileana Dezbaterile revistei „Teatrul”: Dimensiunea actualității 8–10 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Dulcile, amare bucurii” de Dina Cocea (Teatrul Dramatic din Galați) 88–90 română
1987 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Separați sau împreună?” de Valentin Azernikov (Teatrul Bacovia din Bacău) 72–74 română
1987 Teatrul, nr. 4 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Cele trei nopți ale unei iubiri” de Hubay Miklós (Teatrul de Stat din Oradea) 40–41 română
1987 Teatrul, nr. 6 BERLOGEA, Ileana Universul rural în dramaturgia contemporană românească 11–13 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Un anotimp fără nume” de Sorana Coroamă-Stanca (Teatrul Național din București) 92–93 română
1987 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Colegii” de Viorel Savin (Teatrul Dramatic Bacovia din Bacău) 96–98 română
1987 Teatrul, nr. 11 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: Poezia eminesciană pe scenă (Teatrul „Țăndărică”) 43–43 română
1988 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Teatrul românesc în lume 82–84 română
1988 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Nobila misiune educativă a artei 4–5 română
1988 Teatrul, nr. 7 BERLOGEA, Ileana De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, pe scena Teatrului Mic. Un eseu regizoral îndrăzneț și inteligent 61–64 română
1989 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana „Oameni care tac” de Al. Voitin - Teatrul Național din București, noiembrie 1960 4–4 română
1989 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana „Simfonia patetică” de Aurel Baranga - Teatrul Național din București, decembrie 1973 5–5 română
1989 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana „Passacaglia” de Titus Popovici - Teatrul „Bulandra”, august 1984 6–6 română
1989 Teatrul, nr. 8 BERLOGEA, Ileana Actorii - forța teatrului românesc 13–15 română
1989 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana Viitorii actori și regizori, prezenți în viața artistică a țării 6–7 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 BERLOGEA, Ileana Întîlnire cu Gianfranco de Bosio la Padova Scena lumii 52-52 română
1990 Teatrul Azi, nr. 9-10 BERLOGEA, Ileana Labirintul torționarilor: "Ubu rege" de Alfred Jarry, Teatrul Dramatic din Galați Cronica 56-56 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 BERLOGEA, Ileana Monologul, posibilă performanță actoricească: "Sinucigașii" (Sinucigașul de la ora 9), Teatrul Dramatic din Brașov Cronica 32-32 română
1991 Teatrul Azi, nr. 5-6 BERLOGEA, Ileana Cunoștința cu o piesă, dar nu descoperirea ei: "Teatrul în vremea lui Nero și Seneca" de Eduard Radzinski, Teatrul Național, București Cronica 16-17 română
1991 Teatrul Azi, nr. 5-6 BERLOGEA, Ileana Zorzoane sau simboluri: "Salomeea" de Oscar Wilde, Teatrul Dramatic, Galați Cronica 20-21 română
1991 Teatrul Azi, nr. 11 BERLOGEA, Ileana Teatrul și adevărul său: "Cabinierul" de Ronald Harwood, Teatrul Național din București Cronica 23-24 română
1991 Teatrul Azi, nr. 11 BERLOGEA, Ileana Bucuria unei reveniri: "O rugăciune de prisos" de George Astaloș, Centrul Internațional de Cultură și Artă "George Apostu" din Bacău Cronica 37-37 română
1991 Teatrul Azi, nr. 12 BERLOGEA, Ileana Între comedia de salon și gravitate: "Un regat pentru un asasin" de Peter Karvas, Teatrul Național din Tîrgu Mureș Cronica 31-32 română
1992 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Un contemporan printre clasici: "Jurnalul unui ticălos" după A.N.Ostrovski, Teatrul Dramatic din Galați Cronica 23-23 română
1992 Teatrul Azi, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Pe primul plan, actorul ! Cronica 25-25 română
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Debuturi și afirmări: "Cafeneaua" dramatizare de Radu gabriel după Isaac Bashevis-Singer, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 16-16
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Elvira Popescu Moartea unui artist 41-41
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BERLOGEA, Ileana Ștefan Tapalagă Moartea unui artist 57-57
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BERLOGEA, Ileana O viață teatrală în plină explozie Scena lumii 45-46
1995 Teatrul Azi, nr. 5-6 BERLOGEA, Ileana Transfer din existențial în politic: "Coriolan" de William Shakespeare, Teatrul Național din Cluj Cronica 14-15
1995 Teatrul Azi, nr. 5-6 BERLOGEA, Ileana Carnaval trist: "Venexiana", Teatrul Național Iași Cronica 16-17
1995 Teatrul Azi, nr. 9-10 BERLOGEA, Ileana Umbra lui Goethe la Weimar Scena lumii 45-46
1995 Teatrul Azi, nr. 11-12 BERLOGEA, Ileana Violență și gravitate pe csenele vieneze Scena lumii 47-48
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BERLOGEA, Ileana Energia actorului Scena lumii 46-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Teama de râs: "Există nervi" de Marin Sorescu, Teatrul Național din Târgu Mureș Cronica 29 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Furia tinerilor de azi: "Privește înapoi cu mânie" de John Osborne, Teatrul național din Târgu Mureș Cronica 30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Sinteză reușită: "Opera cerșetorilor de trei parale" de John Gay-Bertolt Brecht, Teatrul Bacovia din Bacău Cronica 36-37 română
1997 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Shekespeare: același și mereu altul: "Măsură pentru măsură" de William Shakespeare, Teatrul de Stat din Arad Cronica 24-25 română
1997 Teatrul Azi, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Actualitatea clasicilor: "Regele Ștefan" de Sik Sándor, Teatrul Național din Târgu Mureș-secția maghiară Cronica 18 română
1997 Teatrul Azi, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Gogol, contemporanul nostru: "Însemnările unui nebun" dramatizare de Ion Sapdaru după N.V.Gogol, Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani Cronica 21-22 română
1997 Teatrul Azi, nr. 6-7 BERLOGEA, Ileana Mihai Vasiliu In memoriam 67 română
1998 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Mitul reactualizat: "Ioana pe rug" de Dina Cocea, Teatrul "Al. Davila" din Pitești Cronica 41-42 română
1998 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Popescu versus Ionescu: "Ucigaș fără simbrie" de Eugen Ionescu, Teatrul Național din Craiova Cronica 46-47 română
1998 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Emil Mandric Moartea unui artist 79 română
1999 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 BERLOGEA, Ileana Un rege Lear pe care nu-l vom uita curând: "Regele Lear" de William Shakespeare, Teatrul Bulandra Spectacole 51-52 română
1999 Teatrul Azi, nr. 12 BERLOGEA, Ileana Relativitatea pirandelliană transformată în cea mai nobilă emoție estetică: "Așa e dacă vi se pare" de Luigi Pirandello, Teatrul Național din Craiova Spectacole 79-81 română
1999 Teatrul Azi, nr. 12 BERLOGEA, Ileana Generația tânără îl descoperă peTeodor Mazilu: "Don Juan moare ca toți ceilalți" de Teodor Mazilu, Theatrum Mundi Spectacole 82 română
2000 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Ioana-Oana !: "Ioana d'Arc" scenariu de Mihai Măniuțiu, SMART și Teatrul Național din București Spectacole 49-50 română
2000 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Ion Cojar ni-l dezvăluie pe Kostas Asimakopoulos cu ELENI: "Eleni" de Kostas Asimakopoulos, Teatrul Național din București Spectacole 68-69 română
2000 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Pătimașă pledoarie pentru teatru: "Commedia" scenariu de Marian Negrescu, Teatrul "Elvira Godeanu" din Târgu Jiu Spectacole 83-84 română
2000 Teatrul Azi, nr. 3-4 BERLOGEA, Ileana Umorul inegalabil al lui Șalom Alehem: "Vânzătorii de Haloimes" de Teatrul Evreiesc de Stat Spectacole 76 română
2000 Teatrul Azi, nr. 5-6 BERLOGEA, Ileana Caragiale actualizat, dar fără violență: "O scrisoare pierdută" de I.L.Caragiale, Tearzl Valah din Giurgiu Spectacole 76-77 română
2000 Teatrul Azi, nr. 5-6 BERLOGEA, Ileana Râsul ca mijloc de împăcare cu absurdul vieții: "Soția mea, Maurice" de Raffy Shart, Teatrul "Toma Caragiu" din Ploiești Spectacole 78 română
2000 Teatrul Azi, nr. 12 BERLOGEA, Ileana Un Arrabal aproape clasic: "Scrisoare de dragoste ca un supliciu chinezesc" de Fernando Arrabal, Teatrul Nottara Spectacole 60-61 română
2001 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Condiția comediei azi (Teatrul "Fanny Tardini" din Galați - 45 de ani de existență) Festivaluri, gale, aniversări 17-19 română
2001 Teatrul Azi, nr. 3-4 BERLOGEA, Ileana În amintirea lui Mihai Eminescu: "Veronica Micle. Scrisori", Teatrul Național din Craiova Spectacole 70-71 română
2001 Teatrul Azi, nr. 3-4 BERLOGEA, Ileana O carte necesară: "Istoria dramaturgiei române contemporane" de Mircea Ghițulescu Cărţi 92-93 română
2001 Teatrul Azi, nr. 3-4 BERLOGEA, Ileana Dificilul drum al Teatrului pentru descoperirea naturii sale Cărţi 93-95 română
2001 Teatrul Azi, nr. 5-6-7 BERLOGEA, Ileana Mazilu ... la "Nottara": "Ce frumos e în septembrie la Veneția" și "Cine pe cine mântuiește" de Teodor Mazilu, Teatrul Nottara Spectacole 80 română
2001 Teatrul Azi, nr. 5-6-7 BERLOGEA, Ileana Dostoievski... la Sibiu: "Idiotul" de F.M.Dostoievski, Teatrul "Radu Stanca" din Sibiu Spectacole 81-82 română
2001 Teatrul Azi, nr. 5-6-7 BERLOGEA, Ileana Kabuki… la București Spectacole 82-83 română
2001 Teatrul Azi, nr. 8-9-10 BERLOGEA, Ileana Un regizor american la Teatrul Evreiesc din București: "Întâmplări dintr-un oraș cu proști" de M.Gherșenzon, Teatrul Evreiesc de Stat Spectacole 96-98 română
2001 Teatrul Azi, nr. 8-9-10 BERLOGEA, Ileana Alexander Hausvater montează Lorca la Ploiești: "Don Perimplin și Belisa" de Federico Garcia Lorca, Teatrul "Toma Caragiu" din Ploiești Spectacole 99-100 română
2001 Teatrul Azi, nr. 11-12 BERLOGEA, Ileana Năzdrăvanul Occidentului Festivaluri, Gale, Sărbătoriri 46-48 română
2001 Teatrul Azi, nr. 11-12 BERLOGEA, Ileana Triumvirat teatral: "Tache, Ianke și Cadâr" de Victor Ion Popa Spectacole 86-87 română
2002 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Talent și măsură: "Leul în iarnă" de James Goldman, Teatrul Național din București Spectacole 62-63 română
2002 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana Deriziune și demitizare: "Vino la pod, iubita mea" de Kiszely Gábor, Teatrul Nottara Spectacole 64-65 română
2002 Teatrul Azi, nr. 1-2 BERLOGEA, Ileana O piesă ce învinge timpul: "Tango" de Slawomir Mrozek, Teatrul Bulandra Spectacole 65-66 română
2002 Teatrul Azi, nr. 3-4-5 BERLOGEA, Ileana Tony Bulandra are și el teatru…: "Ultima birjă… nocturne Caragiale", Teatrul "Tony Bulandra" din Târgoviște Spectacole 70-71 română
2002 Teatrul Azi, nr. 3-4-5 BERLOGEA, Ileana Două ore de amuzament: "O farmacie cu nebuni" după Eugene Labiche Spectacole 71 română
2002 Teatrul Azi, nr. 3-4-5 BERLOGEA, Ileana Mic dicționar Caragiale Cartea de teatru 110-111 română