Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 72 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1959 Teatrul, an IV, nr. 4, aprilie ELVIN, B. Răstălmăciri 90–93 română
1959 Teatrul, an IV, nr. 6, iunie ELVIN, B. Actualitatea, izvor al originalității 12–15 română
1959 Teatrul, an IV, nr. 10, octombrie ELVIN, B. Construcție și personaje în piesele unui debutant (pe marginea lucrărilor lui Dorel Dorian) 13–17 română
1960 Teatrul, an V, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. Cehov, solidar cu epoca noastră 66–70 română
1960 Teatrul, an V, nr. 3, martie ELVIN, B. Între poezie și poetizare 59–62 română
1960 Teatrul, an V, nr. 5, mai ELVIN, B. Mărturii - „…Frumusețea majestuoasă a lucrurilor mari și simple” 31–34 română
1960 Teatrul, an V, nr. 9, septembrie ELVIN, B. De la “Celebrul 702” la “Prietena mea Pix” 49–54 română
1960 Teatrul, an V, nr. 10, octombrie ELVIN, B. Jurnal de spectator 54–59 română
1960 Teatrul, an V, nr. 11, noiembrie ELVIN, B. Virtuțile debutului în dramaturgie 58–61 română
1960 Teatrul, an V, nr. 12, decembrie ELVIN, B. Marioneta electronică și părintele ei, domnul Akakia Viala 100–103 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 2, februarie ELVIN, B. De la text la spectacol : „Celebrul 702” pe scena Teatrului de Comedie 54–60 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 3, martie ELVIN, B. Tinerețea clasicilor 38–45 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 4, aprilie ELVIN, B. Căi noi spre drama tolstoiană ("Puterea întunericului" de Lev Tostoi la Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 76–82 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 4, aprilie ELVIN, B. Sartre și dramaturgia sechestraților 91–94 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 7, iulie ELVIN, B. De vorbă cu... Mihai Beniuc 60–62 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 9, septembrie ELVIN, B. Arthur Miller și cunoașterea realității 88–91 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 11, noiembrie ELVIN, B. „Mercadet” și „Turcaret” 61–66 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. Pe marginea cîtorva piese în manuscris 61-63 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 2, februarie ELVIN, B. Cronica la „Copiii soarelui” de Maxim Gorki (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 69–74 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 3, martie ELVIN, B. Cronica la „Bolnavul închipuit” de Molière (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 83–86 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 4, aprilie ELVIN, B. Cronica la „Iașii-n carnaval” și „Millo Director” de Vasile Alecsandri (Teatrul Regional București) 79–82 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 5, mai ELVIN, B. Profesiunea de credință a lui Peter Brook 88–92 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 7, iulie ELVIN, B. Cronica la „Orfeu în infern” de Tennessee Williams (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 90–94 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 11, noiembrie ELVIN, B. Rețete sau calitate ori rețete și calitate ? 20–22 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 12, decembrie ELVIN, B. Cronica la „Băiat bun, dar… cu lipsuri” de Nicuță Tănase (Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 80–82 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. Între cunoașterea vieții și relațiile factorilor dramatici 60–61 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. Antracte 100–101 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie ELVIN, B. Cronica la „Cercul de cretă caucazian” de Bertolt Brecht (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 48–53 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 2, februarie ELVIN, B. Cronica la „Prima zi de libertate” de Leon Kruczkowski (Teatrul de Stat din Sibiu) 63–65 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 3, martie ELVIN, B. Cronica la „Orfeu în Infern” de Tennessee Williams (Teatrul Național din Cluj) 64–66 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 4, aprilie ELVIN, B. Antracte 59–60 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 6, iunie ELVIN, B. Teatrul de la Cité: inovația în tradiție 36–42 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 8, august ELVIN, B. Inspirație și artificiu în trei piese de debut 52–55 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 9, septembrie ELVIN, B. Lirismul în teatru 76–78 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 11, noiembrie ELVIN, B. Teatrul de Comedie în U.R.S.S. :Opinii despre tinerețe, poezie și teatralitate) 44–47 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. Idei și personaje în teatrul lui Horia Lovinescu 65–68 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie ELVIN, B. Puterea de atracție a teatrului de idei („Act venețian” de Camil Petrescu pe scena Teatrului „C. I. Nottara”) 63–66 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie ELVIN, B. 17 Regizori – Radu Penciulescu 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie ELVIN, B. Urmuz tradus de Eugen Ionescu 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai ELVIN, B. Cronica la „Cinci schițe” de I.L. Caragiale și „Cîntăreața cheală” de Eugen Ionescu la Teatrul Mic 49–56 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ELVIN, B. „Acești mari prieteni ai visului…” 60–66 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie ELVIN, B. Dialogul prezentului cu trecutul 66–71 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie ELVIN, B. Două personaje în căutarea unei vieți perdute („Scaunele“ de Eugen Ionescu la Teatrul „C.I. Nottara”) 71–75 română
1966 Teatrul, nr. 1 ELVIN, B. Berenger în fața morții 38–43 română
1966 Teatrul, nr. 5 ELVIN, B. Craiova: Reflecții asupra cîtorva spectacole 74–77 română
1966 Teatrul, nr. 7 ELVIN, B. Cronica la „Fizicienii” de Fr. Dürrenmatt (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș – secția maghiară) 70–71 română
1968 Teatrul, nr. 8 ELVIN, B. Prin teatrele din țară: Timișoara - În circuitul interesului 75–78 română
1969 Teatrul, nr. 5 ELVIN, B. Prezența teatrului și a cronicarului 95–96 română
1969 Teatrul, nr. 10 ELVIN, B. Cronica dramatică: "Viteazul" de Paul Anghel la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" din București 99–101 română
1969 Teatrul, nr. 12 ELVIN, B. Mic cod profesional 62–64 română
1970 Teatrul, nr. 10 ELVIN, B. Foamea și sațietatea 47–48 română
1970 Teatrul, nr. 11 ELVIN, B. Cronica lac(r)onică 71–72 română
1970 Teatrul, nr. 12 ELVIN, B. Cronica lac(r)onică 96–97 română
1971 Teatrul, nr. 1 ELVIN, B. Cronică la cronică 61–62 română
1971 Teatrul, nr. 2 ELVIN, B. Destinul lui Pierrot și Arlechino 31–34 română
1971 Teatrul, nr. 3 ELVIN, B. Cronică la cronică: Teatrul erotic 31–32 română
1971 Teatrul, nr. 4 ELVIN, B. Cronica la cronică: Escalada noului 61–64 română
1971 Teatrul, nr. 5 ELVIN, B. Cronică la cronică: La început a fost sfîrșitul 86–88 română
1971 Teatrul, nr. 6 ELVIN, B. Din Kean s-a întrupat regia... 13–14 română
1971 Teatrul, nr. 9 ELVIN, B. Realiștii despre real 79–82 română
1971 Teatrul, nr. 10 ELVIN, B. Jocul dragostei și al distanțării 31–33 română
1971 Teatrul, nr. 11 ELVIN, B. Piesa se joacă fără antract 19–23 română
1972 Teatrul, nr. 10 ELVIN, B. Totul de la început 65–90 română
1976 Teatrul, nr. 12 ELVIN, B. Săptămîna festivă vest-berlineză 1976 85–87 română
1977 Teatrul, nr. 9 ELVIN, B. Avangarda și modelele ilustre (o discuție cu Ulrich Eckhardt, pe marginea întîlnirilor teatrale din Bewrlinul de Vest, ediția 1977) 67–69 română
1978 Teatrul, nr. 8 ELVIN, B. Convorbire cu Ulrich Eckhardt 68–69 română
1985 Teatrul, nr. 11-12 ELVIN, B. „Compania actorilor londonezi” 156–157 română
1987 Teatrul, nr. 1 ELVIN, B. Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Național din București 25–27 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 ELVIN, B. Legile pieței și speranțele mulțimii - interviu cu Ulrich Eckhardt Scena lumii 47-47 română
1990 Teatrul Azi, nr. 6 ELVIN, B. Întîlnirile teatrale berlineze Scena lumii 48-49 română
1993 Teatrul Azi, nr. 8-9-10 ELVIN, B. Sala din perspectiva scenei Festivaluri 16-18
1995 Teatrul Azi, nr. 11-12 ELVIN, B. Marile întrebări ale germanilor Scena lumii 45-47