Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 194 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, subtitlu: Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran SILVESTRU, Valentin Carte de film Criticul între "detașare" și angajare 8-9
1956 Teatrul, an I, nr. 1, aprilie SILVESTRU, Valentin Pagini de block-notes dintr-o călătorie în U.R.S.S. 67–74 română
1957 Teatrul, an II, nr. 1, ianuarie SILVESTRU, Valentin Sancțiuni date actorilor 39–42 română
1957 Teatrul, an II, nr. 2, februarie SILVESTRU, Valentin Personaje care nu apar 25–32 română
1957 Teatrul, an II, nr. 4, aprilie SILVESTRU, Valentin Apel indirect 95–96 română
1957 Teatrul, an II, nr. 6, iunie SILVESTRU, Valentin Teatrul și autorii dramatici 67–70 română
1957 Teatrul, an II, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Dialog cu un cronicar 92–94 română
1957 Teatrul, an II, nr. 9, septembrie SILVESTRU, Valentin Subvenții, lefuri, ajutoare… 53–57 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie SILVESTRU, Valentin Proiecte de reformă teatrală 43–48 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie SILVESTRU, Valentin Formele comicului 8–15 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie SILVESTRU, Valentin Coordonate ale interpretării realist-socialiste 57–62 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie SILVESTRU, Valentin Succesul - în lumina opiniei publice teatrale maghiare 33–37 română
1959 Teatrul, an IV, nr. 5, mai SILVESTRU, Valentin Dialoguri despre teatru cu Radu Beligan 37–49 română
1959 Teatrul, an IV, nr. 6, iunie SILVESTRU, Valentin George Vraca – în cîteva mărturii despre contemporaneitate 47–54 română
1959 Teatrul, an IV, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Schiță de istorie teatrală comparată 67–72 română
1959 Teatrul, an IV, nr. 8, august SILVESTRU, Valentin De la cupletistul Sandy-Huși la artistul emerit Alexandru Giugaru 56–61 română
1960 Teatrul, an V, nr. 1, ianuarie SILVESTRU, Valentin Sensul artei amatoare 84–85 română
1960 Teatrul, an V, nr. 6, iunie SILVESTRU, Valentin De vorbă cu Gheorghe Cozorici, Tatiana Iekel, Gheorghe Popovici-Poenaru, Victor Rebengiuc, Sanda Toma despre: teatru și realitate, spiritul de partid și arta actorului, profilul moral al tînărului actor 67–77 română
1960 Teatrul, an V, nr. 8, august SILVESTRU, Valentin Oglinda visătoare a timpului 86–91 română
1960 Teatrul, an V, nr. 9, septembrie SILVESTRU, Valentin O discuție neprofilată 67–69 română
1960 Teatrul, an V, nr. 10, octombrie SILVESTRU, Valentin Puțină bibliografie critică 60–62 română
1960 Teatrul, an V, nr. 11, noiembrie SILVESTRU, Valentin Carnețelul 74–75 română
1960 Teatrul, an V, nr. 12, decembrie SILVESTRU, Valentin Dialoguri despre teatru cu Ștefan Mihăilescu-Brăila 72–77 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 1, ianuarie SILVESTRU, Valentin Sarcina numărul 1 a regizorului contemporan: marele spectacol cu piesa originală 1–14 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 3, martie SILVESTRU, Valentin Pătrunjelul și hreanul 71–73 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 6, iunie SILVESTRU, Valentin Gorki, contemporanul (25 de ani de la moartea lui Gorki) 47–49 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Dialoguri despre teatru… monologate 80–82 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 8, august SILVESTRU, Valentin Cum vorbește spectacolul limba piesei ? (Trei reprezentații diferite cu „Celebrul 702”) 16–22 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 9, septembrie SILVESTRU, Valentin Suferințele unui cal 77–79 română
1961 Teatrul, an VI, nr. 11, noiembrie SILVESTRU, Valentin Cum a fost la ședință... 76–78 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 1, ianuarie SILVESTRU, Valentin Dialoguri despre teatru... După ureche 103-104 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 3, martie SILVESTRU, Valentin Responsabilitatea criticii 6–9 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 4, aprilie SILVESTRU, Valentin O pledoarie contemporană pentru încredere în om („Oceanul” de Al. Stein, la Teatrul de Stat din Sibiu) 62–68 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 6, iunie SILVESTRU, Valentin Dialoguri despre teatru… cu Maestrul 71–73 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 8, august SILVESTRU, Valentin Profilul modern al teatrului de păpuși 46–57 română
1962 Teatrul, an VII, nr. 12, decembrie SILVESTRU, Valentin Dialoguri despre teatru: Butoiul danaidelor 90–94 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 5, mai SILVESTRU, Valentin Talentul personajului scenic 42–48 română
1963 Teatrul, an VIII, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Cultura rolului 57–63 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie SILVESTRU, Valentin 17 Regizori – Lucian Pintilie 22–24 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie SILVESTRU, Valentin Eroul în legăturile lui cu lumea (I) 52–62 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Eroul în legăturile lui cu lumea (II) 19–28 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august SILVESTRU, Valentin Colocviu între generații (participă: Ștefan Ciubotărașu, Dina Cocea, Toma Caragiu, Gheorghe Dinică) 35–46 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie SILVESTRU, Valentin Un dialog posibil despre „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht (Premieră la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 58–67 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 15–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 24–24 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 26–27 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Regia 29–29 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 35–35 română
1966 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Răsfoind vechi reviste de teatru românești 75–77 română
1966 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Răsfoind vechi reviste teatrale românești 86–90 română
1966 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Trecutul și prezentul dramei istorice românești 4–12 română
1967 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Corespondențe 92–94 română
1967 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Ajutoarele cronicarului 93–95 română
1967 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Debut cu munți 88–91 română
1967 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Discuție pe note 90–92 română
1967 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Există un teatru experimental 81–93 română
1968 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Discuție despre profesie cu tinerii critici 30–39 română
1968 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Prin teatrele din țară: Craiova - "Hangița" de Carlo Goldoni 75–78 română
1968 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Conceptul românesc de teatralitate 1–14 română
1969 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Gingașa activitate de formare a spectatorului prim (colocviu) 91–95 română
1969 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Care este destinul pantomimei în arta contemporană ? (colocviu) 87–90 română
1969 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Condiția istorică și trăsăturile distinctive ale actorului român 23–41 română
1969 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Cu Roger Planchon, la umbra lui Racine 195–198 română
1970 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Ore reci pe pămînturile de sub apă 32–33 română
1970 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Spectacole în Spania 36–41 română
1971 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Teatrul în R. D. Germană 41–44 română
1971 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Stagiunea I.A.T.C. - Examen cu public 68–72 română
1972 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Un „diagnostic colectiv” despre Teatrul „Ion Creangă” 11–12 română
1974 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Vasile Alecsandri și teatrul politic 21–28 română
1974 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Vasile Alecsandri și teatrul politic (II) 17–20 română
1974 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Anul XXX: Evoluția conceptelor teatrale 25–34 română
1974 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Scurtă istorie paralelă 31–34 română
1974 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Scrisoare către un tînăr coleg, pe marginea unei cărți 47–51 română
1974 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Meditînd la destinul teatrului 11–12 română
1974 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Dicționar teatral 78–81 română
1975 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Experiența unui directorat 18–19 română
1975 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic 31–36 română
1975 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Teatrul politic contemporan 14–17 română
1976 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Subtila osmoză 13–15 română
1976 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Atitudini creatoare în dramaturgia română contemporană 15–29 română
1976 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Ponderea teatrului în cadrul culturii socialiste 8–10 română
1976 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Povestind despre sine 41–42 română
1976 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin O călătorie teatrală în Canada 60–68 română
1976 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Să milităm mai angajat pentru promovarea valorilor 5–6 română
1977 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Interogații caragialogice (I) 5–10 română
1977 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Interogații caragialogice (II) 21–24 română
1977 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Critica teatrală în lumea de azi 58–63 română
1977 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Tinerii regizori: o forță creatoare 16–18 română
1977 Teatrul, nr. 8 SILVESTRU, Valentin Colocviu sub măslini 8–11 română
1977 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Contextualitățile artei regizorale 36–36 română
1977 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Răsfoind arhivele ... 51–55 română
1978 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Conspect - ce-i drept, sumar - asupra festivalului brașovean; însă, dinăuntrul său 4–7 română
1978 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Din perspectiva manifestărilor de cultură teatrală 3–7 română
1978 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Aurel Baranga - văzut din profil 19–19 română
1978 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Jurnal de călătorie apocrif, adică scris după aceea... 84–90 română
1978 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Din repertoriul stagiunii 10–11 română
1979 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Novi Sad: Simpozionul internațional de teatrologie - Actorul, o idee controversată 30–35 română
1979 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Eminesciană 9–12 română
1979 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Geografia anului teatral 63–68 română
1979 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Contacte româno-portugheze în universul scenei 91–92 română
1979 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin File de jurnal 15–18 română
1980 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Rîsul lui Baranga 40–45 română
1980 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Opinii despre stagiunea 1979-1980. Cum a fost și cum n-a fost stagiunea 36–47 română
1980 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Teodor Mazilu nu mai scrie 35–35 română
1980 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Centenar: N. D. Cocea 22–23 română
1980 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Foamea de public 22–25 română
1981 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1945-1980) 93–96 română
1981 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Conceptul Sorescu (I) 28–30 română
1981 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Conceptul Sorescu (II) 26–28 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Stagiunea '80-'81: Prezențe tinere în viața teatrală 30–33 română
1982 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944 - 1981) 91–95 română
1982 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Premiul acordat revistei „Teatrul” la Trienala cărților și periodicelor de teatru, Novi Sad, 1982 96–97 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Cum arată scena lumii, văzută din lumea scenei... 183–189 română
1982 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Autor... fără voie 51–51 română
1983 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944 - 1983) 95–97 română
1983 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944 - 1983) 81–83 română
1983 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 84–86 română
1983 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 84–86 română
1983 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 84–86 română
1983 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 91–93 română
1983 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 160–162 română
1983 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 84–86 română
1983 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 89–91 română
1983 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 93–95 română
1983 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 69–71 română
1984 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 81–83 română
1984 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 87–89 română
1984 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 83–85 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Generația continuă 85–89 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 165–167 română
1984 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 86–88 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 185–188 română
1985 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 79–81 română
1985 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 87–89 română
1985 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 88–90 română
1985 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 92–94 română
1985 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 91–93 română
1985 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 85–87 română
1985 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 186–188 română
1985 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 86–88 română
1985 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin In memoriam: Arta lui Octavian Cotescu 52–58 română
1985 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1985) 93–94 română
1985 Teatrul, nr. 11-12 SILVESTRU, Valentin Maria actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Agatha Bârsescu 147–150 română
1986 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: George Vraca 81–86 română
1986 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Petre Liciu 82–86 română
1986 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin In memoriam: Eternitatea lui Al. Giugaru 71–72 română
1986 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Birlic 73–80 română
1986 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Ion Livescu 81–85 română
1986 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Dezbaterile revistei „Teatrul”: Consecvența unui program 13–14 română
1988 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Toată lumea iubește teatrul: O secundă de reverie 61–62 română
1988 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Prezențe românești la întîlniri internaționale: Ideile se mișcă și ele 15–17 română
1988 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Secvențe antologice din spectacolul „Trei surori” de Cehov la Teatrul Național din Timișoara: Aveți-vă ca frații 35–36 română
1989 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin CREDO=ul regizoral 22–24 română
1989 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin CREDO-ul regizotal (II) 14–16 română
1989 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Starea de tensiune (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 15–17 română
1990 Teatrul Azi, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Dreptul la viață și dreptul la moarte Idei 14-15 română
1990 Teatrul Azi, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Gala tinerilor sctori, ca modul cultural și experiență artistică Costineşti - Gala recitalurilor tinerilor actori - 1990 38-38 română
1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 SILVESTRU, Valentin Seminarul de repertoriu Festivalul Naţional de Teatru "I.L.Caragiale" 16-16 română
1991 Teatrul Azi, nr. 9-10 SILVESTRU, Valentin O tentativă de autoconspectare Reuniunea naţională a criticilor de teatru 50-51 română
1992 Teatrul Azi, nr. 8-9-10 SILVESTRU, Valentin Frumusețe și turuială: "Matca" de Marin Sorescu, Teatrul Național din Timișoara Cronica 44-45 română
1992 Teatrul Azi, nr. 11-12 SILVESTRU, Valentin Angajamentele zodiacale ale criticii de teatru Scena lumii 54-56 română
1993 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin Tendința experimentală Prin teatrele Basarabiei 21-22
1993 Teatrul Azi, nr. 8-9-10 SILVESTRU, Valentin Răul veacului - ori al veacurilor ?...: "Timon din Atena" de William Shakespeare, Teatrul Dramatic din Galați Cronica 39-40
1993 Teatrul Azi, nr. 12 SILVESTRU, Valentin ...Din registrul ideilor primite Festivalul "I.L.Caragiale" 3-4
1993 Teatrul Azi, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Pescărușii tineri: "Pescărușul" de A.P.Cehov, Teatrul Mic Cronica 10-11
1993 Teatrul Azi, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Spectacole la antipod Scena lumii 45-46
1994 Teatrul Azi, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Raporturi complicate între regizori și actori Cronica 17-19
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 SILVESTRU, Valentin Valoarea nu așteaptă numărul anilor Cronica 30-31
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 SILVESTRU, Valentin Întâlniri în sudul american al planetei Scena lumii 62-63
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SILVESTRU, Valentin Glorie și cenușă: "Sfârșitul Troiei" de Walter Jens, Teatrul Mic Cronica 34-35
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SILVESTRU, Valentin Pampon rămâne neîncrezător: "D'ale carnavalului" de I.L.Caragiale, Teatrul de Comedie Cronica 36-36
1995 Teatrul Azi, nr. 3-4 SILVESTRU, Valentin Incident în Dealul Spirei - Zița îi dă lui Țircădău în ochi cu spray paralizant: "O noapte furtunoasă" de I.L.caragiale, Teatrul Național din Târgu Mureș Cronica 12-13
1995 Teatrul Azi, nr. 5-6 SILVESTRU, Valentin Măsură pentru măsură într-o dimensiune necomensurabilă: "Măsură pentru măsură" de William Shakespeare, Theatrum Mundi Cronica 13-14
1995 Teatrul Azi, nr. 5-6 SILVESTRU, Valentin Descaragializări: "D-ale carnavalului" scenariu de Bogdan Ulmu, Teatrul Luceafărul din iași Cronica 20-20
1995 Teatrul Azi, nr. 5-6 SILVESTRU, Valentin Un muzical: "Steaua fără nume" de Mihail Sebastian, Teatrul Național "Mihai Eminescu" din Chișinău Cronica 22-22
1995 Teatrul Azi, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Suflete oxidate: "Cameristele" de Jean Genet, Teatrul de Stat din Arad Cronica 25-26
1995 Teatrul Azi, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Combinații scenice aleatorii și premature, între elemente disparate: "Curaj, Carol !", spectacol coupé, Teatrul Româno-American "Eugene O'Neill" Cronica 33-34
1995 Teatrul Azi, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Cu Titus și Iona printre singaporezi Teatrul românesc pe scena lumii 38-39
1995 Teatrul Azi, nr. 9-10 SILVESTRU, Valentin Moliere și Bulgakov, coautorii unei comedii enigmatice: "Jourdain cel scrântit" de Mihail Bulgakov, Teatrul "Elvira Godeanu" din Târgu Jiu Cronica 31-32
1995 Teatrul Azi, nr. 9-10 SILVESTRU, Valentin O gogoliadă spirituală: "Căsătoria" de N.V.Gogol, Teatrul "Elvira Godeanu" din Târgu Jiu Cronica 32-33
1995 Teatrul Azi, nr. 11-12 SILVESTRU, Valentin Sibiu - O zonă liberă pentru tinerii artiști Festivaluri 15-18
1995 Teatrul Azi, nr. 11-12 SILVESTRU, Valentin Premieră română shakespeariană pe o scenă niponă Teatrul românesc pe scena lumii 43-45
1996 Teatrul Azi, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Caragiale, Brecht, Moliere, într-o vară vieneză Scena lumii 38-40 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Butoiul danaidelor ca imemorială poveste mitologică și actuală capodoperă scenică: "Danaidele", text bazat pe scrierile lui Eschil, Teatrul Național din Craiova și Fundația pentru Teatru și Film "Tofan" Cronica 4-7 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin Sibiu - O rechemare inspirată Ce se întâmplă în teatre ? 17-18 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin Cât de furtunoasă e noaptea furtunoasă ?: "O noapte furtunoasă" de I.L.Caragiale,Teatrul "C.I.Nottara" Cronica 23-24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin De de nu s-au înțeles Goldono și Gozzi (la Craiova) ?: "Carlo contra Carlo" de Paul Ioachim, Teatrul Național din Craiova Cronica 31-32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SILVESTRU, Valentin "Două degete de whisky" la o oră aniversară Portret 13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SILVESTRU, Valentin Fierbere fără clocot: "Domnișoara Iulia" de August Strindberg, Teatrul Valah din Giurgiu Cronica 31-32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SILVESTRU, Valentin În gândul lui Tolstoi 39-40 română
1997 Teatrul Azi, nr. 1-2 SILVESTRU, Valentin Tartuffe, un mit metaforic: "Tartuffe" de Moliere, Teatrul "Sică Alexandrescu" din Brașov Cronica 17-18 română