Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1970 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: "Noaptea iguanei" de Tennessee Williams (Teatrul Național "Vasile Alecsandri" Iași) 105–106 română
1970 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: "Arca bunei speranțe" de Ion D. Sîrbu (Teatrul Tineretului Piatra Neamț) 55–56 română
1970 Teatrul, nr. 10 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: "Pasărea în cuibul ei piere" de Petru Ursache (Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași) 75–76 română
1971 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: Chiajna de Ion Luca (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 60–60 română
1971 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, Alexandru Zilele dramaturgiei originale la Iași 10–11 română
1971 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: Bolnavul închipuit de Molière 68–69 română
1971 Teatrul, nr. 6 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: Cum se jefuiește o bancă de Samy Fayad (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 78–79 română
1971 Teatrul, nr. 9 CĂLINESCU, Alexandru Oaspeți din R.P. Polonă - Teatrul „Juliusz Osterwa” 88–89 română
1975 Teatrul, nr. 12 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Burghezul gentilom” de Molière (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 40–40 română
1977 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Sîmbătă la Veritas" de M. R. Iacoban (Teatrul Național German din Weimar) 21–22 română
1977 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Amfitrion" de Peter Hacks (Teatrul Național German din Weimar) 22–23 română
1980 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Copiii soarelui” de Maxim Gorki (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 69–70 română
1980 Teatrul, nr. 6 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă” de Horia Lovinescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 31–32 română
1980 Teatrul, nr. 7-8 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Duo amore” de M. R. Iacoban (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 123–124 română
1980 Teatrul, nr. 11 CĂLINESCU, Alexandru Centenar Sadoveanu 9–10 română
1981 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Don Carlos” de Schiller (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 70–71 română
1981 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Noaptea tăcerii, noaptea singurătății” de Robert Anderson (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 67–67 română
1981 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Hoții de vulturi” de D. R. Popescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 69–70 română
1981 Teatrul, nr. 7-8 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Ciocîrlia” de Jean Anouilh (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 123–124 română
1981 Teatrul, nr. 10 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 43–44 română
1981 Teatrul, nr. 11 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Calul verde” de Constantin Popa (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 35–36 română
1982 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Hardughia” de M. R. Iacoban (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 20–22 română
1982 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Preferam să mor de rîs” de Nelu Ionescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 40–41 română
1982 Teatrul, nr. 4 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Cum vă place” de Shakespeare (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 48–49 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CĂLINESCU, Alexandru Istoria călinesciană și teatrul românesc 50–52 română
1982 Teatrul, nr. 7-8 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Tot ce-avem mai sfînt” de Ion Druță (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 122–123 română
1985 Teatrul, nr. 5 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Omul cu mîrțoaga” de G. Ciprian (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 33–35 română
1985 Teatrul, nr. 9 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Epitaf pentru George Dillon” de John Osborne și Anthony Creiyhton (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 43–45 română
1985 Teatrul, nr. 9 CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Adio, studenție!” de Al. Vampilov (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași - secția Suceava) 45–45 română