Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANAIT, Panait I. Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PANAIT, Panait I., SIRUNI H., Dj. Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Panait I. Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul orașului București Studii 3-24 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV PANAIT, Panait I. Începuturile orașului reflectate în primele lucrări de istoriografie bucureșteană Comunicări - Note - Recenzii 347-354 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Cercetările arheologice de la Tânganu 1965-1966 Cercetări arheologice 83-96 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana, CANTILLI, Maria, redactor responsabil DACHE, Petre, DUȚU, Aurel, PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Cuvânt înainte 25-25 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PANAIT, Panait I. Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PANAIT, Panait I. Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII PANAIT, Panait I. Ștefan cel Mare și Bucureștii Personalităţi bucureştene 326-335 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait I. Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 CONSTANTINIU, M, PANAIT, Panait I. Săpăturile de la Bucureștii-Noi din 1960 Rapoarte de săpături 77-138 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 PANAIT, Panait I. Observații arheologice pe șantierele de construcții din Capitală Rapoarte de săpături 139-178 română
1963 Cercetări arheologice în București, I, subtitlu: I, 1963 CONSTANTINIU, M, PANAIT, Panait I. O așezare din epoca bronzului la Roșu Studii şi prelucrări de materiale 301-338 română
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Ioana Cristache, PANAIT, Panait I. Șantierul arheologic Băneasa-Străulești 75-238 română
1965 Cercetări arheologice în București, II, subtitlu: II, 1965 CERNOVODEANU, Paul I., CONSTANTINESCU, Iulia, PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Complexul medieval Tânganu (Cercetări arheologice, numismatice și istorice) 239-297 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 PANAIT, Panait I., ȘTEFĂNESCU, Aristide Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 PANAIT, Panait I. Evoluția demografică a așezărilor rurale de la Sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI) Comunicări 185-194 română
1981 Cercetări arheologice în București, III, subtitlu: III, 1981 PANAIT, Panait I. Prof. univ. dr. doc. ION IONAȘCU In memoriam 295 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV, subtitlu: IV, 1992 PANAIT, Panait I. Vatra satelor din jurul Bucureștilor în lumina cercetărilor arheologice (secolele XIV-XVI) Studii 75-90 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV, subtitlu: IV, 1992 PANAIT, Panait I. O construcție deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc Comunicări 133-137 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV, subtitlu: IV, 1992 PANAIT, Panait I., ȘTEFĂNESCU, Aristide Situl Bîrzești Rapoarte arheologice 147-162 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV, subtitlu: IV, 1992 PANAIT, Panait I. Coiful de la Bunești Note. Cronică 325-332 română
2002 Cercetări arheologice în București, V, subtitlu: V, 2002 PANAIT, Panait I. În memoria arheologilor pământului Bucureștilor 5-17 română
2005 Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005 PANAIT, Panait I. Arheologia Cotrocenilor Arheologie 247-270 română (şi un rezumat în engleză)
2007 Cercetări arheologice în București, VII, subtitlu: VII, 2007 PANAIT, Panait I. Consemnări arheologice privind Piața Universității din București / Archaeological notes on the University Square in Bucharest Arheologie / Archaeology 195-208 română (şi un rezumat în engleză)
2007 Cercetări arheologice în București, VII, subtitlu: VII, 2007 PANAIT, Panait I. Ștefan OLTEANU. Nina GRIGORE. Victor NICOLAE. Comunitatea sătească de la Șirna, județul Prahova (secolele II-X d. h), în lumina izvoarelor arheologice. București, 2007 (Panait I. Panait) RECENZII / BOOK REVIEWS 383-387 română
2009 Cercetări arheologice în București, VIII, subtitlu: VIII, 2009 PANAIT, Panait I. Valențe istorice ale Pieței Universității din București / Repères historiques de la Place de l’Université de Bucarest 1-33 română (şi un rezumat în franceză)
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 PANAIT, Panait I. Compte rendu: "Coconi. Un sat din Câmpia Româna în epoca lui Mircea cel Bătrân. Studiu arheologic și istoric'' - Nicolae Constantinescu 332-334
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 CANTACUZINO, Gh. I., MORINTZ, Sebastian, PANAIT, Panait I., ROMAN, Petre, ROSETTI, Dinu V. Săpăturile arheologice din București 761-794
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PANAIT, Panait I. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Curtea Nouă din București 397-400
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 PANAIT, Panait I. Cercetări privind palatul Curții Noi din București 632-635
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Panait I. Șantierul arheologic Străulești-Măicănești 529-531
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 PANAIT, Panait I. Cercetări arheologice de la Palatul Domnesc de la Curtea Nouă din București 537-540
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PANAIT, Panait I., ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetări privind satul Bârzești - București (sec. XV - XVI) 531-538