Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 58 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1991 Banatica, 11 MONAH, Dan Influences ou traditions Vinca dans la plastique anthopomorphe de Cucuteni-Tripolie 297-304 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan Un vase a selhouettes anthropomorphes peintes decouverte a Poduri "Dealul Ghindari" - (dep. de Bacău) 39-48 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MONAH, Dan, MONAH, Felicia Macrorestes vegetaux decouverts dans les niveaux Cucuteni A2 et B1 de Poduri "Dealul Ghindaru" 49-62 franceză
1997 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, III MONAH, Dan Plastica antromoporfă a culturii Cucuteni-Tripolie română
2003 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIII DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, MONAH, Felicia, MUNTEANU, Roxana, NICOLA, Dorin, PREOTEASA, Constantin Poduri - Dealul Ghindaru o Troie în Subcarpații Moldovei 248 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI CHAPMAN, John, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, MUNTEANU, Roxana, NICOLA, Dorin, PREOTEASA, Constantin, WELLER, Olivier Cucuteni - 120 ans des recherches. Le temps du bilan - Preface .7-9 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI CHAPMAN, John, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, MUNTEANU, Roxana, NICOLA, Dorin, PREOTEASA, Constantin, WELLER, Olivier Cucuteni - 120 ans des recherches. Le temps du bilan - Preface .10-12 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI MONAH, Dan, MONAH, Felicia Le repertoire des determinations archeobotaniques du tell chalcolithique de Poduri-Dealul Ghindaru 247-275 franceză
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII CHAPMAN, John, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, WELLER, Olivier L'exploitation du sel a travers le temps - Preface .7-12 franceză
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan Recherches sur l'exploitation prehistorique du sel en Roumanie 13-34 franceză
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, NUNINGER, Laure, WELLER, Olivier L'exploitation des sources salees de Moldavie: Un exemple de ressource structurante du territoire depuis le neolithiques 99-113 franceză
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII ALEXIANU, Marius, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan The exploitation of the salt-water sources in Moldavia: An Ethno-Archaeological Approach 279-297 engleză
2008 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIX MONAH, Dan, MONAH, Felicia Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru 212 română
2012 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVII MONAH, Dan Plastica antromoporfă a culturii Cucuteni-Tripolie 554 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MONAH, Dan Ceramica neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț = Cucoș Ștefan 241-242 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, MONAH, Dan Tezaurul de denari romani imperiali de la Blăgești, județul Bacău 31-43 română
1976 Carpica, VIII MONAH, Dan Sondajul de salvare din așezarea neo-eneolitică de la Vermești-Comănești (I) .7-30 română
1978 Carpica, X MONAH, Dan Vase-coșuleț cucuteniene 45-53 română
1978 Carpica, X ANTONESCU, Silvia, MONAH, Dan Repertoriul arheologic al județului Botoșani, vol. I și II - Păunescu A., Șadurschi P., Chirică V. 422-425 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan, ZAHARIA, Eugenia Topor de tip Monteoru descoperit la Mileștii de Sus, județul Bacău 159-164 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan Scurtă istorie a Daciei preromane -Petrescu-Dîmbovița M. 331-334 română
1982 Carpica, XIV MONAH, Dan Câteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucutenie 33-38 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare MONAH, Dan Radiocarbonul, o problemă insolubilă în România? 101-107 română
1982 Cercetări Arheologice, V ANTONESCU, Silvia, CUCOȘ, Ștefan, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău .9- română
1983 Cercetări Arheologice, VI ANTONESCU, Silvia, CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru .3- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Noi date C14 din nivelurile aparținînd culturii Precucuteni din stațiunea de la Poduri "Dealul Ghindaru", jud. Bacău 137- română
2005 In memoriam ION NESTOR MONAH, Dan Profesorul Ion Nestor și cercetarea Culturii Cucuteni 57-61 română
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MONAH, Dan, SPINEI, Victor Șantierul arheologic Brășăuți, jud. Neamț (1969) 261-274
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANTONESCU, S., MONAH, Dan Raport preliminar de cercetare arheologică la Podei, Tg. Ocna 075-076
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MONAH, Dan Raport preliminar de cercetare arheologică la Mărgineni - Cetățuia 079-080
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANTONESCU, S., BUJOR, Alexe, MONAH, Dan Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din comuna Poduri, jud. Bacău. 086-099
1969 Memoria Antiquitatis, I MONAH, Dan Un topor de tip Jaszladany descoperit la Bistrița (județul Neamț) 299- română
1970 Memoria Antiquitatis, II MONAH, Dan, SPINEI, Victor Așezarea prefeudală de la Brășăuți 371- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CUCOȘ, Ștefan, MONAH, Dan, NIȚU, Anton Ghelăiești (Piatr- Neamț) I. Săpăturile din 1969 în așezarea cucuteniană "Nedeia" .11- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MONAH, Dan Cîteva observații asupra vaselor neo-eneolitice cu tub de scurgere 269- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 MONAH, Dan La Gaule celtique. Des origines a 50 av. J.C. - Rachet Guy 361- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 MONAH, Dan Hortensia Dumitrescu (1901-1981) 741- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 MONAH, Dan Laboratory trechniques in Archaeology. A Guide to the Literature, 1920-1980 - Ellis Linda 747- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan Topoare de aramă și bronz din județele Neamț și Bacău 31- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan Cultura Cucuteni în context european - colocviu internațional Iali-Piatra-Neamț, 24-26 septembrie 1984 311- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan Repertoriul arheologic al județului Iași, vol I-II - Chiricca V., Tănăsache M. 323- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 ALEXA, Bujor, CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru (1984-1985) .9- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 DONISĂ, Ion, LUPAȘCU, Gheorghe, MONAH, Dan Unele caracteristici ale depozitelor terigene din stațiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacău 245- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 BĂRA, Ion, MONAH, Dan, MONAH, Felicia Observații asupra compoziției depozitelor de cereale din așezarea Precucuteni IIIde la Poduri-Dealul Ghindaru 249- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan Aurel Buzilă (1924-1986) 297- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan Tîrpești. From Prehistory to History in Eastern Romania - Marinescu-Bîlcu Silvia 301- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan Plemena Dnestrovsko-Prutskogo mezdurecjis v period rascveta Tripolskoj kul'turi - Vinogradova M.N. 310- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan Lion remains from the late Neolithic and Copper Ageof the Carpathian Basin - Voros Istvan 310- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan The Cucuteni -Tripolye Culture. A Study in Technology and the Origins of Complex Society - Ellis linda 311- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan Griechischer Goldschmunk - Deppert-Lippnitz Barbara 314- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan Handbooks for Archeologist, Radiocarbon Dating - Mook G.W., Waterbolk T.H. 315- română
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 MONAH, Dan El arte prehistorico en Rumania - Dumitrescu V. 315- română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII ALEXIANU, Marius, DUMITOAIA, Gheorghe, HORDILĂ, Domnița, MONAH, Dan, URSACHI, Vasile Cercetări arheologice de suprafață pe valea Siretului, la nord de municipiul Roman 145- română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII MONAH, Dan Grands themes religieux reflectes dans la plastique anthropomorphe Cucuteni-Tripolye 189- franceză
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII MONAH, Dan Dumitrescu Vladimir (1902-1991) 327- română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI MONAH, Dan, MONAH, Felicia Stadiul cercetărilor arheobotanice pentru Eneoliticul din Moldova de Vest 297-316 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI MONAH, Dan, MONAH, Felicia Le Bassin du Bas Danube intre le V-IIIe millenaire avant notre ere - București. 13-15 noiembrie 1996 451-453 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI MONAH, Dan Anton Nițu (1911-1995) 459-463 română