Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu Două interesante descoperiri arheologice din județul Caraș-Severin .1-6 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu, WOLLMANN, Volker Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GROZA, Liviu Un bănățean participant la războiul de independență: capitanul Moise Groza 469-482 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GROZA, Liviu Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GROZA, Liviu Participarea grănicerilor bănățeni la războaiele împotriva lui Napoleon 577-587 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GROZA, Liviu Testamentul generalului Ion Drăgălina 575-579 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GROZA, Liviu Participarea generalului Mihai Trapșa la lupta de la Custozza (1866) 429-440 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GROZA, Liviu Mărturii documentare privind colaborarea dintre Gheorghe Bariuțiu și generalul Mihail Trapșa 593-598 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GROZA, Liviu Adeziunea unor cetățeni din România la lupta generalului Traian Doda pentru emanciparea națională a romanilor din Transilvania și Banat (1890) 629- română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GROZA, Liviu Scrisori de adeziune adresate generalului Traian Doda din cîteva comune transilvănene (1887-1890) 727-730 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GROZA, Liviu Vlazionul de caveler al generalului Mihail Trapșa 591-598 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GROZA, Liviu Statutul pentru înfințarea bibliotecii asociației învățătorilor din regimentul grăniceresc Caransebeș 301-312 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie GROZA, Liviu Documente mai puțin cunoscute despre asediul și cucerirea Timișoarei de către Eugeniu de Savoya în octombrie 1716 417-429 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie GROZA, Liviu Tabăra de marș de la Timișoara în concepția analiștilor militari austrieci în anul 1817 455-459 română
1971 Banatica, 1 GROZA, Liviu Așezarea neolitică de la Balta Sărată 61- română
1977 Banatica, 4 GROZA, Liviu Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de dud a Banatului 415- română
1979 Banatica, 5 GROZA, Liviu Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș 329- română
1981 Banatica, 6 GROZA, Liviu Justiția militară austriacă și pedepsele ce se aplicau soldaților în cadrul regulamentelor de grăniceri 253- română
1983 Banatica, 7 GROZA, Liviu Testamentul generalului Mihail Trapșa 345- română
1990 Banatica, 10 GROZA, Liviu Adunarea generală Astra la Bpile Herculane (9-10 septembrie 1900) 333-346 română
1993 Banatica, 12-II GROZA, Liviu Cetatea Caransebeș - Cîteva precizări cronologice 89-99 română
2000 Banatica, 15-II GROZA, Liviu Cetatea de la Mehadia într-un document vienez mai puțin cunoscut 71-79 română
1976 Crisia, VI GROZA, Liviu O pușculiță romană de bani găsită la Tibiscum 233- română
1980 Drobeta, IV GROZA, Liviu Legile fundamentale grănicerești 171- română
1980 Drobeta, IV GROZA, Liviu Date inedite despre participarea generalului Ion Dragalina la realizarea unității naționale 213- română
1982 Drobeta, V GROZA, Liviu Băile Herculane în perioada militar-grănicerească (1767-1872) 133- română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Arhitectura caselor grănicerești 49-59 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BONA, Petru, GROZA, Liviu Expoziția comemorativă "Generalul Moise Groza" - eroul de la Plevna - 1877 513-516 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Uniforma grănicerească 349-259 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GROZA, Liviu Cetatea Caransebeșului. Dispunere și elemente componente 341-358 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Aspecxte privind instruirea soldaților grăniceri 239-250 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Participarea regimentului 96 infanterie din Caransebeș la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 325-329 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Manifestări culturale între Caransebeș și Turnu-Severin premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 247-254 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie GROZA, Liviu Erenbuch 165-168 română