Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Tutovensis, III IGNAT, Mircea, LASZLO, Attila, MAREȘ, Ion, NICULICI, Bogdan Plastica zoomorfă și abtropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fioerului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 ANDRONIC, Mugur, BATARIUC PARASCHIVA, Victoria, GOGU, Monica, HPU, Florin, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan Noi cercetări arheologice de teren în județul Suceava 117-226 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 MAREȘ, Ion Topoare de aramă din eneolitic, din colecțiile Complexului Muzeal Bucovina 239-265 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BUDUI, Vasile, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan Considerații privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului, descoperite în Podișul Sucevei 267-315 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 MAREȘ, Ion Un topor de lut ars din colecțiile Complexului Muzeal Bucovina 419-422 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 COTOI, Ovidiu, IGNAT, Mircea, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan, URSU, Constantin Săpăturile arheologice de la Ițcani - Ferma 2 (1998-1999) .7-22 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria, MAREȘ, Ion Fragmente de vase antropomorfe cucuteniene din colecțiile complexului uzeal Bucovina, Suceava 23-28 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 MAREȘ, Ion Tipuri și variante locale de podoabe de metal din cultura Cucuteni-Tripolie pandantive/amulete antromorfe en violon 29-38 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 MAREȘ, Ion Biserica fetelor din Suceava, un locaș de cult dispărut 127-136 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 MAREȘ, Ion Religie și magie la Est de Carpați acum 7000 de ani. Tezaurul de obiecte de cult de la Isaiia - Ursulescu N., Tencariu Felix 395-398 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MAREȘ, Ion Un depozit alcătuit din două piese dec aramă, un topor-ciocan de tip Vidra și o brățară, descoperite în satul Lișmănița, com. Darabani, jud. Botoșani 147-158 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MAREȘ, Ion Biserica Adormirea Maicii Domnului (Adormirea Precistei sau Uspenia) - un locaș de cult dispărut din orașul Suceava 213-224 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Săpăturile arheologice de salvare de la Românești - Chetriș, com Grănicești, jud. Suceava .9-38 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Un mormînt în cutie/cistă de piatră, din bronzul mijlociu, cultura Komariv, descoperit la Suceava - Cîmpul Șanțurilor - Strada Parcului 45-74 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Date referitoare la bisericile Buna Vestire (Intrarea Maicii Domnului în Biserică/Vovidenia) și Sfîntul Theodor (Sfîntul Toader), dispărute din Suceava 145-156 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII MAREȘ, Ion The holy trinity armenian church, disappeared from Suceava 67-76 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MAREȘ, Ion Utilizarea cuprului cu arsen (bronz arsenical) în eneoliticul României .9-34 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX DEJAN, Ștefan, HĂU, Florin, MAREȘ, Ion Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010 89-108 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MAREȘ, Ion Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010 109-114 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MAREȘ, Ion Fundațiile Casei Naționale, dezvelite în centru orașului Suceava 247-250 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL MAREȘ, Ion Piese ceramice din așezarea culturii Cucuteni de la Șipeniț aflate în colecțiile Muzeului Bucovinei 23-34 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL MAREȘ, Ion În amintirea unui prieten drag. Arheologul Florin Hău (1956-2013) 329-333 engleză
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MAREȘ, Ion Sondajul arheologic de la Sf. Ilie "Siliște" (1991) 496-502 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX MAREȘ, Ion Modele din lut ars reprezentînd locuințe și sanctuare eneolitice descoperite pe teritoriul României 23-44 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria, MAREȘ, Ion Obiecte miniturale de lut ars din perioada eneoliticului aflate în colecțiile Muzeului Național al Bucovinei Suceava 21-29 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 COJOCARU, Ilie, MAREȘ, Ion Prelucrarea cuprului în cultura Cucuteni - Tripolie (topoare ciocan și topoarele cu două brațe dispuse în cruce) 187-235 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 HĂU, Florin, MAREȘ, Ion Ruinele unui monument medieval necuboscut: Biserica satului /dispărut) Nemirceni 326-336 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 MAREȘ, Ion, URSU, Constantin Catalogul expoziției "Artă și spiritualitate în Cultura Cucuteni" 347-403 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 IGNAT, Mircea, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan, URSU, Constantin Rezultatele cercetărilor arheologice referitoare la așezarea geto-dacică din orașul Suceava - Dealul Zamca (1996-1997) 173-187 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MAREȘ, Ion Quelques considerations concernant le trone de Lipcani 63-68 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BOGHIAN, Dumitru, IGNĂTESCU, Sorin, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan-Petru Les decouvertes de Fetești - La Schit parmi les stations Cucuteniennes du Nord de la Moldavie 333-352 franceză
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII BOGHIAN, Dumitru, IGNĂTESCU, Sorin, MAREȘ, Ion, NICULICĂ, Bogdan-Petru O locuință Cucuteni B de la Fetești - La Schit, jud. Suceava 223-239 română